a un mundo que perece...

Monthly archives for June, 2019

Ted Wilson, sarpe sau sfant?

TED WILSON: CRONICA UNEI MORTI ANUNTATE.

Ted Wilson, marele mincinos

Nimic nu-ti cade mai räu în viata de zi cu zi decât sä vorbesti singur si singur sä-ti dai räspunsul! Faptul cä cineva îti ignorä prezenta, te poate deranja numai dacä în adâncul täu mai existä un sâmbure de mândrie dar când pui o întrebare si adresantul îti întoarce spatele, în mod vädit te simti trist si indignat de bädäränia gestului.
Pontius Pilatus pärea interesat în descifrarea tainelor existentei. A avut în fatä pe Marele Autor al Vietii dar n-a stiut nici sä fructifice acea sansä unicä de salvare si nici dispozitie de-a afla Adevärul liberator. A preferat dulcea ignoranta si complicea condamnare a Omului Nepereche!
Acest Ted Wilson este un Pontius Pilatus: un ignorant disimulat si un complice la o ucidere mondialä! „Cronica” Apocalipsei, ne face sä întelegem cä aceste timpuri, de ignorantä si ucidere sunt cele de astäzi si cä Biserica lui Hristos este victima desemnatä în acest sacrificiu abject.
Acum mai bine de o lunä, am adresat pe Internet o SCRISOARE DESCHISA presedintelui Conferintei Generale AZS, cu rugämintea de-a încerca un räspuns pertinent la urmätoarele întrebäri:
– De ce implicä Biserica AZS, respectiv reteaua sanitarä adventistä, în activitätile execrabile, antimorale si crude ale uciderilor prin avorturi?
– De ce a impulsat includerea Bisericii AZS în Miscarea Ecumenicä Mondialä si de ce minte afirmând cä organizatia are doar statut de „observator” când documentele afirmä contrariul?
– De ce a aliniat reteaua sanitarä adventistä în parteneriatul cu companiile farmaceutice apartinând Vaticanului?
– De ce a permis investitii milionare rezultate din zecimea poporului advent în Industria armamentisticä si companii farmaceutice apartinând Vaticanului?
– De ce permite institutelor de învätämânt adventist sä facä lobby sodomitilor?
– De ce permite si chiar dânsul promoveazä introducerea în Biserica AZS de traditii pägâne catolice?
– De ce dezinformeazä poporul advent asupra demersurilor mondiale care se fac în vederea consfintirii duminicii ca zi de cult universal?
– De ce nu ia atitudine împotriva manipulärii iezuite din interiorul Bisericii si de ce nu se opune transformärii cultului într-o ramurä a masoneriei (vezi activitatea Pathfinder)?
– De ce admite în pastoratie femei?
– De ce permite ca sodomiti netratati si nevindecati sä intre în Bisericä si sä ocupe functii în administratie?
– De ce a instituit cenzura asupra vorbitorilor de la anvon si a persoanelor cu nume sonore considerate astäzi dizidente în Bisericä?
– De ce nu protesteazä împotriva activitätii editoriale subversive iezuite care altereazä în mod vädit opera lui Ellen G. White?

În mod modest si evident aceste întrebäri nu le puneam eu, care sunt un nimeni, ci miile de bärbati si femei care au luptat lupta cea bunä a credintei si au dorit ca Biserica lui Hristos sä creascä, sä se întäreascä si sä propäseascä pe drumul desävârsirii ei si care au plecat din aceastä lume cu nädejdea cä lucrul si sacrificiul lor, vor avea recompensa binemeritatä la sfârsitul vremurilor. Dintre acestia a fäcut parte si bunicul meu Vasile, erou de räzboi, medaliat de douä ori cu cele mai înalte distinctii imperiale si care a plecat ränit spre casä din spitalul militar piemontez, purtând în buzunarele mantalei militare douä cärti: Biblia si Calea cätre Hristos. Domnul, îl mâna în lucrarea Sa! Si a lucrat cu osârdie pentru El, pânä la sfârsitul vietii purtând Cuvântul în cele mai ìndepärtate colturi ale Transilvaniei suferind vexatiunile autoritätilor acelor vremuri: umilinta, bätaia si închisoarea. Le-a primit toate, cu sufletul deschis si inima cântând de bucurie desi nu s-a considerat niciodatä nici prea demn si nici prea îndreptätit sä sufere pentru Hristos! El a visat la o Bisericä curatä, adeväratä si dreaptä, o Mireasä purä si frumoasä pentru Domnul nostru Isus. Visul säu s-a rupt însä, asa cum rupt rämâne pentru milioanele de credinciosi actuali, între care mä numär si eu, väzând si träind cele expuse în doisprezece întrebäri la care nu ati catadicsit sä räspundeti probabil din lipsä de timp, ca si Pontius Pilatus, ucigasul Domnului.
Încep sä cred tot mai mult, väzând nelegiuirile care se petrec în Bisericä sub „dreapta” si „harnica” dvs. obläduire, cä sunteti pe cale sä devenitiproorocul mincinos (Apocalipsa 16,13) fiindcä vorbele vä sunt pline de înseläciune, de fätärnicie si de echivoc.
Îmi scria daunäzi Nic Samojluk, autorul bestseller -ului „Crimä în Paradis”, investigatorul care a adus la lumina zilei abominabile fapte care se petrec în spatele „misiunii vindecätoare a lui Isus” asa cum vä place sä descrieti activitatea spitaliceascä adventistä, cä prin 2011, pe când publica a doua carte asupra dreptului la viatä, v-a cerut niste statistici asupra avorturilor care poartä marca AZS si pe care i le-ati promis dar pe care scriitorul încä le mai asteaptä. V-a cerut ajutorul în repetate rânduri dar l-ati ignorat ba mai mult, ati mintit chiar la conferintele de presä unde vi s-au cerut explicatii asupra încalcärii fraudulente a Legii Dumnezeului Celui Vesnic. Cä mintiti vä descalificä dar cä aprobati uciderile în spitalele adventiste, vä condamnä. Orice copil prinde contur si viatä prin voia lui Dumnezeu si nimeni nu poate lua ceea ce El a pus, färä sä se facä vinovat de încälcare de poruncä!

csm_Ted_Wilson_3_e81784a174
Ted Wilson, cu barbä apostolicä, „deghizat” în „cercetasul” principal al Bisericii AZS. Aceastä formä de culturä juvenilä a fost inventatä de un mason sub comandä iezuitä ca formä de control mental, obedientä si executare militarä a ordinelor. Nu are nimic de väzut cu religia si nicidecum cu credinta Domnului Isus. Este o erezie pe care a promovat-o acest mason de rang înalt. Razonul acestei actiuni stä în principiile bazice ale Noii Ordini Mondiale: ascultare, executare si control!

Tatäl Dvs. Neil C. Wilson, a fost un mason de gradul 33, într-o lojä de rit scotian antic si acceptat. Aceste „calitäti” se mostenesc în familie. El a fost cel care a pus Biserica AZS sub mantilul mason si a decis împlinirea planului Illuminatis de reducere a populatiei mondiale de rasä albä prin aplicarea politicii avorturilor în reteaua spitaliceascä adventistä. De-a lungul anilor s-au produs sute de mii de avorturi cu bune câstiguri pentru buzunarele largi ale Conferintei Generale. Astäzi stim cä grotescul actiunii nu se opreste aici. Bani nelegiuiti se obtin si din vinderea de fetusi la companiile farmaceutice apartinând Vaticanului pentru „fabricarea” de medicamente ori pur si simplu pentru tesuturi si organe. Cum am spus, masoneria se transmite din tatä-n fiu. Asa cä nu-i de mirare cä tot ceea ce faceti sau mai bine spus ascundeti reflectä aceastä îndeletnicire.

 
Ted Wilson explicä în Internet cä decretul duminical va veni cândva, nu se stie când dar în aceste timpuri pe care le träim suntem departe de asa ceva si cä ne bucuräm de plinätatea libertätilor religioase. El este prorocul mincinos. Miscarea Ecumenicä în care ne-a târât va avea ca punct final oblgativitatea tinerii duminecii ca zi de cult si închinare. Decretul duminical existä si se manifestä în tärile eminamente catolice iar papa Francisco a insistat în repetate rânduri asupra „odihnei” planetare care trebuie sä fie, cum altfel, duminica!

Am arätat în articole anterioare cä iezuitii infiltrati în Bisericä, au lucrat färä preget la sabotarea valorilor morale ale acestei congregatii. Au introdus de-a lungul timpului idei si obiceiuri apartinând pseudocrestinismului catolic. Astäzi îl vedem pe Ted Wilson si alti jalnici imitatori transmitând saluturi si uräri de bine enoriasilor, având fundaluri de studiouri decorate cu simboluri pägâne aducând astfel ofrandä dumnezeului întunerecului si directionând credinciosilor mesaje false si cuvinte îndulcite cu minciunä. Suntem inclusi în Miscarea Ecumenicä Mondialä, ca membru cu drepturi si obligatii plenare. Papa nu mai reprezintä dusmanul ancestral ci „fratele mai mare”  cel care ne cheamä acasä din pribegia reformei. Ted Wilson este un fätarnic pentru cä una spune si alta face. El este de acum conducätorul unei biserici moarte aflatä în stadiu de descompunere. Suma nelegiuirilor s-a suit la Cer iar mesagerul Domnului a transmis sentinta din dreptul nostru: „…am sä te värs din gura Mea.” (Apocalipsa 3, 16). Apoi ne enumärä „calitätile” si „virtutile” arätând direct spre conducätorii laodiceenilor: „…si nu stii cä esti ticälos, nenorocit, särac, orb si gol…” (Apocalipsa 3, 17).

xxxx

Uniunea AZS din Norvegia, cere Conferintei Generale sä nu mai cumpere actiuni în industria militarä. Läcomia färä margini a conducätorilor Bisericii, bizuindu-se pe un sistem putred numit zecime, care le permite importante acumuläri de capital, ne-a produs aceastä rusine. Facem gascä în acest blestemat negot cu Vaticanul (proprietarul companiei Beretta), regimuri politice dictatoriale, marii traficanti de arme si fractiunile paramilitare din Orientul Mediu, America de Sud, Africa de Est ori sudul Arabiei. Halal companie pentru copiii Domnului!

Orice credincios cu bun-simt ar sta o clipä si ar medita la faptul cä umbrela Vaticanului ne-a cuprins sub umbra sa si cä sub aceastä „protectie” ploaia târzie nu ne va atinge. Spiritul ne moare sub amägirea mai marilor poporului. Coruptia castei conducätoare ne-a transformat în vomä. Domnul ne-a lepädat pentru cä i-am trädat valorile si am curvit cu idolii pe care ni i-a arätat Ted Wilson. Sä luäm aminte fiecare dintre noi sä ne directionäm resursele spre cumpäräturi nobile: alifie pentru ochi si aur curätit prin foc! Poate cä mai avem o sansä ca indivizi. Ca bisericä, nu!

Sabadell – Barcelona
19/08/2018

Publicat în

TED WILSON: CRONICA UNEI MORTI ANUNTATE.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube