a un mundo que perece...

Posts in category Daisy Escalante – HOY EN DIA, El Don Profetico en un Profeta Vivo (el Testimonio del Testigo Fiel a las Iglesias

Duhul Sfânt ca un fulger

ACUZAȚIE:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Zice Daisy ca a vazut pe Duhul Sfant cum se defragmenta in fulgere, dupa care se impartea pe tot pamantul.
FullProphecy ne sugereaza ca ceea ce Daisy a vazut vine de la satana.
Luca 10:18 Si am vazut pe satan cazand din cer ca fulgerul.

RASPUNS:
1)In Biblie este foarte comun ca sa fie utilizate aceleasi simboluri pentru Domnul Isus si urmasii Sai, precum si in dreptul lui satan si ai urmasilor sai.

Exemple:Leul, sarpele, tapul ispasitor etc.

SATANA ESTE LEU, ISUS ESTE LEU.
1 Petru 5:8>> Fiți cumpătați, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să devoreze,

Gen. 49:9>> Iuda este un pui de leu, de la pradă, fiul meu, te-ai ridicat; el s-a aplecat, el s-a culcat ca un leu şi ca un leu bătrân; cine îl va scula?

Apocalipsa 5:5>> Și unul dintre bătrâni mi-a spus: Nu plânge; iată, Leul din tribul lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins pentru a deschide cartea și a desface cele șapte sigilii ale ei.

ISUS ESTE SARPELE, CRESTINII TREBUIE SA FIE CA SERPII, SATANA ESTE SARPELE
Ioan 3: 14 Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului;
Mat 10:16 Iată, eu vă trimit înainte ca oi în mijlocul lupilor; de aceea fiți înțelepți ca șerpii și inocenți ca porumbeii.
Rev 20:2 Și a prins dragonul, acel șarpe din vechime, care este Diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani,
ISUS ESTE TAPUL ISPASITOR, SATANA ESTE TAPUL ISPASITOR.
Lev 16:7-10
Și să ia cei doi țapi și să îi prezinte înaintea DOMNULUI la ușa tabernacolului întâlnirii.
Și Aaron să arunce sorții peste cei doi țapi, un sorț pentru DOMNUL și celălalt sorț pentru țapul ispășitor.
Și Aaron să aducă țapul peste care a căzut sorțul DOMNULUI și să îl ofere ca ofrandă pentru păcat.
Dar țapul peste care a căzut sorțul să fie țap ispășitor, să fie prezentat viu înaintea DOMNULUI, să facă ispășire cu el și pentru a-l lăsa să plece în pustie, ca țap ispășitor.
COMENTARIU: Ellen White ne spune cine sunt cei 2 tapi ispasitori:
“în timp ce ofranda pentru păcat (țapul care urma a fi sacrificat) arăta către Cristos ca și sacrificu, și marele preot Îl reprezenta pe Cristos ca și mediator, țapul ispasitor simboliza pe satana, autorul pacatului, caruia i se va pune asupra capului său toate pacatele celor ce s-au pocait in adevar. Tragedia Veacurilor – capitolul Pace si siguranta.

2)Luca 10:18 Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.

Comentariu: Luca 10:18 este unicul verset care pare a-l compara pe satan cu un fulger.
Dar exista mai multe versete in Biblie care asociază fulgerele sau trăsnetele cu Dumnezeu. Deasemeni putem găsi versete care demonstrează că aspectul fizic a lui Cristos este comparat cu un trăsnet. Îngerii sunt comparați cu fulgere.
(ÎNGERII)
Matei 28:2,3>> 2 Și iată, a fost un mare cutremur; fiindcă îngerul Domnului a coborât din cer și a venit și a rostogolit deoparte piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3 Și înfățișarea lui era ca FULGERUL și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

(ISUS CRISTOS)
Dan 10:6>>Trupul lui de asemenea era ca berilul și fața lui ca înfățișarea FULGERULUI și ochii lui ca lămpi de foc și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.

(FULGERELE LUI DUMNEZEU )
Psalmii 77:18>>Vocea tunetului tău a fost în cer, FULGERELE au luminat lumea, pământul a tremurat și s-a zguduit.
+
Psalmii 97:4>>FULGERELE Lui au luminat lumea, pământul a văzut și a tremurat.
+
Exod 19:16>>Și s-a întâmplat, în a treia zi, dimineața, că au fost tunete și FULGERE și un nor gros pe munte și sunetul trâmbiței foarte tare, așa că tot poporul care era în tabără a tremurat.
+
Psalmii 135:7>> El face aburii să se ridice de la marginile pământului; el face FULGERE pentru ploaie; el aduce vântul din trezoreriile sale.

(REVENIREA LUI ISUS)
Matei 24:27>>Pentru că așa cum FULGERUL vine de la răsărit și strălucește până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.

(Duhul Sfânt este comparat cu fulgerul)
Străfulgerările Duhului Sfant au indicat care este adevărul. Ms34-1906.5 (Manuscrisul 34 din 1906)

(Fulgere la tronul lui Dumnezeu)
Revelatia 4:5>> Și din tron ieșeau fulgere și tunete și voci; și erau șapte lămpi de foc, arzând înaintea tronului, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

Mărturie de la pionieri in revista “Advent review and Sabbath herald” descriind puterea divină ce însoțea mișcarea adventă.
Oamenii sunt loviți intr-un moment. Intr-un caz 15 indivizi au fost loviți în timp ce un om se ruga cu ardoare. Într-un alt loc în timp ce unul se ruga ca Duhul Sfânt să coboare cu foc, o străfulgerare care a umplut clădirea în acel moment a lovit adunarea cu teamă; și tremurând cu teroare au îngenuncheat pe podea. Din 700, 100 au fost convinși. ARSH Octombrie 6, 1859, p. 157.19
Fenomene care nu sunt comune și care sunt singulare însoțesc această lucrare, care o caracterizează mai mult sau mai puțin peste tot. Persoane sunt lovite într-un moment cu un foarte copleșitor simțământ al păcatului si al pericolului.

CONCLUZE:
Diavolul nu are drepturi de autor în nici unul dintre lucruri in afară de păcat. “El este autorul păcatului”. El nu a creeat fulgerele și nu are putere să le folosească numai pentru sine.
(2Cor 11:14 Și nu este de mirare, fiindcă însuși Satan se preface într-un înger al luminii.)
Satana poate doar să imite sau să falsifice ceva ce Dumnezeu a creat deja.

In concluzie Dumnezeu a creat fulgerul si pe parcursul întregii Biblii si a scrierilor Spiritului Profetic Îi este atribuit. Să studiem puțin versetul unde diavolul este comparat cu fulgerul:
Luca 10:18>> Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.
Îl compară acest verset pe Satan cu fulgerul? Ce s-a întâmplat înainte de căderea sa?
Revelația 12:7-9>> Și a fost război în cer; Mihail și îngerii lui au luptat împotriva dragonului; și dragonul și îngerii lui au luptat. Și nu au învins; nici locul lor nu a mai fost găsit în cer.Și a fost aruncat afară dragonul cel mare, acel șarpe bătrân, numit Diavolul și Satan, care înșală întreaga lume; a fost aruncat pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el.
Deci diavolul a fost aruncat afară, nu a căzut prin puterea sa precum fulgerul. Deci până și acest verset arată puterea lui Dumnezeu… El l-a aruncat afară pe diavol si l-a făcut să cadă precum fulgerul, aceasta nu s-a facut prin puterea diavolului si nici nu a vrut să fie aruncat afară.

Martirajul e la culme?

 

ACUZAȚIE
Daisy spune ca Isus i-a zis că martirajul e la culme. Victor spune că acest lucru nu e adevărat, că martirajul va fi la culme dupa decret.

Apoc 13:15 Și ea avea putere să dea viață icoanei fiarei, pentru ca icoana fiarei deopotrivă să vorbească și să facă SĂ FIE UCIȘI atâția câți nu se închină icoanei fiarei.

Apoc 20: 4 Și am văzut tronuri, și ei au șezut pe ele și le-a fost dată judecată; și am văzut sufletele CELOR DECAPITAȚI pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu și care nu s-au închinat fiarei, nici icoanei sale și nici nu i-au primit semnul pe frunțile lor sau pe mâinile lor; și au trăit și au domnit cu Cristos o mie de ani.

RĂSPUNS

1) Există mai multe martiraje după cum există o Biserică vizibilă și una invizibilă. Isus vede totul, El vede și Biserica lui invizibilă pe care noi nu o putem vedea, și această Biserică este de asemenea ținta atacurilor celui rău.
Mulți creștini sunt astăzi uciși fizic, chiar dacă ei nu au adevărul advent, ei sunt totuși Biserica invizibilă a lui Dumnezeu.
Martirajul fizic, de moarte, al bisericii vizibile (Apoc 20:4) va fi după decret, în micul timp de strâmtorare. Mulți adventiști vor fi inchiși sau uciși.
Decretul de moarte pentru cei 144mii va fi după inchiderea harului și niciunul dintre cei 144mii nu va fi omorât.
2) Biblia și Spiritul Profetic ne învață că martirajul nu se referă doar la a fi ucis fizic, ci și a fi persecutat, acuzat, bârfit, vorbit de rău.
ASTĂZI MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL AL RĂMĂȘIȚEI ESTE LA CULME, după cum îi spune Isus lui Daisy. Cei ce țin adevărul SUNT PERSECUTAȚI (UCIȘI) de către Organizația Adentiștilor de Ziua a Șaptea nominali, laodiceeni.

Deoarece martirajul fizic este un adevăr clar pentru adventiștii de ziua a șaptea, mai jos ne vom ocupa să arătăm dovezile inspirate pentru MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL CARE ASTĂZI ESTE LA CULME ÎN ORGANIZAȚIA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA (Ezech 34).
DOVEZI DIN BIBLIE

COMENTARIU: persecuția, lipsa mâncării, lipsa îmbrăcăminții, mânia, acuzațiile mincinoase, bârfa și orice vorbire de rău sunt egale cu A UCIDE , in ochii lui Dumnezeu. În Biblie NELEGIUIREA e numită de Dumnezeu URÂCIUNE ȘI VĂRSARE DE SÂNGE.
+
Ps 44: 22 Da, datorită ție SUNTEM UCIȘI CÂT ESTE ZIUA DE LUNGĂ; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+ (Pavel explică ce este această ucidere continuă… )
Rom 8: 33-36 Cine va aduce O ACUZAȚIE împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care declară drept.
CINE ESTE CEL CE CONDAMNĂ? Cristos este cel ce a murit; da, mai mult, a și fost înviat, cel ce și este la dreapta lui Dumnezeu, care de asemenea mijlocește pentru noi.
Cine ne va separa de dragostea lui Cristos? NECAZ, sau STRÂMTORARE, sau PERSECUȚIE, sau FOAMETE, sau GOLICIUNE, sau PERICOL, sau SABIE?
Așa cum este scris: Datorită ție SUNTEM UCIȘI cât este ziua de lungă; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+
Ier 18: 18 Atunci au spus ei: Veniți și să plănuim planuri împotriva lui Ieremia, pentru că legea nu va pieri de la preot, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul de la profet. VENIȚI ȘI SĂ ÎL UCIDEM (nakah=to strike, smite, hit, beat, slay, kill) CU LIMBA (law-shone=limbaj, vorbire) și să nu luăm seama la niciunul dintre cuvintele lui.
+
Mat 5:21,22 Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: SĂ NU UCIZI; și oricine va ucide va fi sub amenințarea judecății.
Dar eu vă spun că: ORICINE ESTE MÂNIOS fără motiv pe fratele său, va fi sub amenințarea judecății; și oricine va spune fratelui său: Raca, va fi sub amenințarea consiliului; dar ORICINE VA SPUNE : NEBUNULE , va fi sub amenințarea focului iadului. View more
+
Isa 33:15 Cel ce umblă cu dreptate şi vorbeşte cu integritate; cel ce dispreţuieşte câştigul oprimărilor, care îşi scutură mâinile de la ţinerea mitelor, CARE ÎȘI ASTUPĂ URECHILE DE LA AUZIREA SÂNGELUI şi îşi închide ochii de la vederea răului;
+
Isa 59:3 Fiindcă MÂINILE VĂ SUNT ÎNTINATE CU SÂNGE şi degetele voastre cu nelegiuire; BUZELE VOASTRE AU VORBIT MINCIUNI, LIMBA VOASTRĂ A BOLBOROSIT PERVERSITATE.
+
Isa 59:7 Picioarele lor aleargă la rău şi SE GRĂBESC SĂ VERSE SÂNGE NEVINOVAT, GÂNDURILE LOR SUNT GÂNDURI ALE NELEGIUIRII; risipire şi nimicire sunt pe cărările lor
+
Jer 7:6 Dacă nu veți OPRIMA pe străin, pe cel fără tată și pe văduvă ȘI NU VEȚI VĂRSA SÂNGE NEVINOVAT în acest loc, nici nu veți umbla după alți dumnezei spre vătămarea voastră
+
Jer 22:3 Astfel spune DOMNUL: Faceți judecată și dreptate și eliberați pe cel prădat din mâna opresorului și NU NEDREPTĂȚIȚI, NU ASUPRIȚI pe străin, pe cel fără tată, nici pe văduvă, nici NU VĂRSAȚI SÂNGE NEVINOVAT în acest loc.
+
Ezechiel 18: 10-13 Dacă el naște un fiu care este tâlhar, UN VĂRSĂTOR DE SÂNGE și care face cuiva unul din aceste lucruri,
Și care nu împlinește niciuna din acele datorii, ci a mâncat pe munți și A PÂNGĂRIT-o pe soția aproapelui său,
A OPRIMA pe sărac și pe nevoiaș, A JEFUIT prin violență, NU A DAT ÎNAPOI garanția și ȘI-A RIDICAT OCHII SPRE IDOLI, a făcut urâciune,
A DAT CU CĂMĂTĂ și A LUAT DOBÂNDĂ, să trăiască unul ca acesta? Nu va trăi; a făcut toate aceste urâciuni; va muri negreșit, sângele lui va fi asupra lui.
+
Ezechiel 22: 1 Mai mult, cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Și tu, fiu al omului, vei judeca, vei judeca tu CETATEA SÂNGEROASĂ ? Da, fă-o să cunoască TOATE URÂCIUNILE ei.
3 Atunci să spui: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Cetatea VARSĂ SÂNGE în mijlocul ei, ca să vină timpul ei și își face idoli împotriva ei însăși pentru a se pângări.
4 Tu ai devenit vinovată în SÂNGELE TĂU PE CARE L-AI VĂRSAT ; și te-ai pângărit în idolii tăi pe care i-ai făcut; și ai făcut ca zilele tale să se apropie și ai ajuns la anii tăi; de aceea te-am făcut ocară pentru păgâni și batjocură pentru toate țările.
5 Cei de aproape și cei de departe de tine te vor batjocori, pe tine care ești mârșavă și mult chinuită.
6 Iată, prinții lui Israel, fiecare, au fost în tine CA SĂ VERSE SÂNGE după puterea lor.
7 În tine AU DISPREȚUIT pe tată și pe mamă; în mijlocul tău s-au purtat cu OPRIMARE cu străinul; în tine AU CHINUIT pe cel fără tată și pe văduvă.
8 AI DISPREȚUIT lucrurile mele sfinte și ai pângărit sabatele mele.
9 În tine sunt oameni DEFĂIMĂTORI pentru a vărsa sânge; și în tine ei mănâncă pe munți; în mijlocul tău ei lucrează cu DESFRÂNARE.
10 În tine AU DESCOPERIT ei GOLICIUNEA TATĂLUI LOR; în tine AU UMILIT pe cea care era pusă deoparte din cauza murdăriei.
11 Și unul A FĂCUT URÂCIUNE cu soția aproapelui său; și un altul a pângărit-o cu DESFRÂNARE pe nora lui; iar un altul în tine A UMILIT-O PE SORA SA, pe fiica tatălui său.
12 În tine au luat ei DARURI PENTRU A VĂRSA SÂNGE ; ai luat CAMĂTĂ și dobândă și ai câștigat cu LĂCOMIE de la aproapele tău prin JECMĂNIRE și pe mine M-AI UITAT, spune Domnul DUMNEZEU.
+
Eze 23:37 Pentru că ele AU CURVIT ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR; și cu idolii lor au comis adulter și de asemenea au făcut pe fiii lor, pe care mi i-au născut, să treacă pentru ele prin foc, pentru a-i mânca.
+
Eze 23:45 Și bărbații drepți, le vor judeca după felul celor adultere și după felul femeilor care varsă sânge, PENTRU CĂ SUNT ADULTERE ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR.
+
Isaia 1:15-17 Şi când vă întindeţi mâinile, îmi voi ascunde ochii de voi, da, când faceţi multe rugăciuni, nu voi asculta; MÂINILE VĂ SUNT PLINE DE SÂNGE. Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; puneţi deoparte facerile voastre de rău din faţa ochilor mei; ÎNCETAȚI SĂ FACEȚI RĂUL;
Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, UȘURAȚI PE OPRIMAT, JUDECAȚI PE CEL FĂRĂ TATĂ, PLEDAȚI PENTRU VĂDUVĂ.
+
Os 6:8 Galaad este o cetate a celor care lucrează NELEGIUIRE şi este pângărit cu SÂNGE
+
Mica 3: 9-11 Ascultați aceasta, vă rog, voi, căpetenii ale casei lui Iacob și prinți ai casei lui Israel, care DETESTAȚI JUDECATA și PERVERTIȚI toată ECHITATEA.
10 Ei zidesc Sionul cu SÂNGE și Ierusalimul cu NELEGIUIRE .
11 Căpeteniile acestora judecă PENTRU MITĂ și preoții acestora învață PENTRU PLATĂ , și profeții acestora ghicesc PENTRU BANI , totuși ei se vor sprijini pe DOMNUL și vor spune: Nu este DOMNUL printre noi? Niciun rău nu poate veni asupra noastră.
+
Mica 7:2-6 OMUL BUN a pierit de pe pământ; nu este niciunul INTEGRU printre oameni; TOȚI STAU LA PÂNDĂ DUPĂ SÂNGE ; EI VÂNEAZĂ cu o plasă, fiecare bărbat pe fratele lui.
3 Pentru CA SĂ FACĂ RĂUL CU AMÂNDOUĂ MÂINILE cu zel, și prințul și judecătorul cer o RĂSPLATĂ ; și omul mare, ÎȘI ROSTEȘTE DORINȚA TICĂLOASĂ; ASTFEL ÎNCHEIE TÂRGUL.
4 Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai integru este mai ascuțit decât un gard de spini; ziua paznicilor tăi și a cercetării vine; acum va fi uimirea și nedumerirea lor.
5 Nu vă încredeți într-un prieten, nu vă puneți încrederea într-o călăuză; păzește-ți ușile gurii tale de cea care se întinde la pieptul tău.
6 Fiindcă fiul îl DEZONOREAZĂ PE TATĂ, fiica SE RIDICĂ ÎMPOTRIVA MAMEI sale, NORA ÎMPOTRIVA SOACREI ei; dușmanii unui om sunt oamenii propriei case.
+
Naum 3:1 Vai CETĂȚII SÂNGEROASE ! Este plină toată de MINCIUNI și JEFUIRE; prada nu se depărtează;
+
Habacuc 2: 12 Vai celui ce construiește un ORAȘ CU SÂNGE și întemeiază o CETATE PRIN NELEGIUIRE !

COMENTARIU: martirajul din prezent din Biserica Rămașiței, al liderilor împotriva membrilor ce țin adevărul, este reflectat fidel in Ezechiel 34:
1 Și cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Fiu al omului, profețește împotriva păstorilor lui Israel, profețește și spune-le: Astfel spune Domnul DUMNEZEU păstorilor: Vai fie păstorilor lui Israel care se pasc pe ei înșiși! Nu ar trebui păstorii să pască turmele?
3 Voi mâncați grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna; LE ÎNJUNGHIAȚI pe cele hrănite; dar nu pașteți turma.
4 Pe cea îmbolnăvită nu ați întărit-o, nici nu ați vindecat pe cea bolnavă, nici nu ați legat pe cea zdrobită, nici nu ați întors pe cea alungată, nici nu ați căutat pe cea pierdută; ci CU FORȚĂ ȘI CRUZIME LE-AȚI STĂPÂNIT.
5 Și ele s-au împrăștiat, pentru că nu era păstor; și AU DEVENIT MÂNCARE pentru toate fiarele câmpului, după ce s-au împrăștiat.
6 Oile mele au rătăcit pe toți munții și pe fiecare deal înalt; da, turma mea s-a împrăștiat pe toată fața pământului și nimeni nu a cercetat sau a căutat după ele.
7 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI:
8 Precum eu trăiesc, spune Domnul DUMNEZEU, într-adevăr, deoarece turma mea a devenit o pradă și TURMA MEA A DEVENIT MÂNCARE pentru fiecare fiară a câmpului, deoarece nu era păstor, nici păstorii mei nu căutau oile mele, ci păstorii se pășteau pe ei înșiși și nu pășteau turma mea;
9 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI;
10 Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Iată, eu sunt împotriva păstorilor; și voi cere turma mea din mâna lor și îi voi face să înceteze să mai pască turma; nici păstorii nu se vor mai paște pe ei înșiși; fiindcă voi scăpa turma mea DIN GURA LOR, CA SĂ NU FIE MÂNCARE PENTRU EI.

DOVEZI DIN SPIRITUL PROFETIC

“Manuscript 17, 1898”
Poporul Domnului este în principal alcătuit din săracii acestei lumi, poporul comun. Nu mulți înțelepți, nu mulți puternici, nu mulți nobili sunt chemați. Dumnezeu a ales pe cei săraci ai acestei lumi. Celor săraci le este predicată Evanghelia. Bogații sunt chemați, într-un sens; sunt invitați, dar nu acceptă invitația. Dar în aceste orașe rele, Domnul are mulți care sunt umili și totuși încrezători. Despre mulți dintre aceștia slujitorii Evangheliei nu știu nimic. Bisericile nu îi cunosc, pentru că există mulți profesori, dar puțini care slujesc; dar ei sunt luminile Domnului, strălucind în locuri umile și mizerabile. Răbdători, umili, blânzi, suferind de goliciune, foame și frig, EI SUNT MARTIRII DOMNULUI. Îngerii îi vizitează și poartă la cer raportul potrivit căruia capitalul Domnului, încredințat agenților umani, este folosit greșit, că biserica este vinovată de risipirea mijloacelor Domnului. Ms17-1898.2
A fost o insultă la adresa lui Dumnezeu când David a numărat Israelul. Mustrarea lui Dumnezeu era asupra sa; pentru că s-a făcut ca Dumnezeu, ca și când ar putea spune puterea armatelor lui Israel după numărul lor. “Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, spunând: Nu prin forță, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, spune Domnul oștirilor”. Dumnezeu nu privește numărul Israelului pentru succesul lucrării Sale. Armatele lui numără mii de mii și zece mii de ori zece mii. Aceștia cooperează cu oamenii care se vor uni cu Dumnezeu ca fiind canale de lumină. Ms17-1898.3
Există în orașele noastre mii care au frica de Dumnezeu înaintea lor, care nu au plecat genunchiul lui Baal. Este pentru că atât de mulți dintre aceștia se află în circumstanțe umile că lumea nu îi observă. Dar deși sunt ascunși, in locuri populate si cele izolate, aceștia caută pe Dumnezeu. Ms17-1898.4
Din cauza sărăciei, mulți sunt bolnavi și, din cauza bolii, există atât de multă sărăcie. Mulți în sărăcia lor slujesc altora. Răsplata primită de aceștia va fi proporțională cu ascultarea voită. Isus a văzut cum va fi, și El dorește ca slujitorii Săi să comunice cu acești suferinzi. Ultimul apel al evangheliei trebuie să răsune nu numai în locurile populare, ci și în cele izolate. Ms17-1898.5

“Testimonies for the church volume two”
Dar săracii copii, care cred că mama știe cel mai bine ceea ce este bine, sunt cei mai mari suferinzi. Cursul greșit al mamei a slăbit-o și, dacă îi este frig, se îmbracă în haine peste haine și face același lucru copiiilor, gândindu-se că și lor trebuie să le fie frig. Ușile și ferestrele sunt închise, iar temperatura camerei este crescută. Copiii sunt adesea mititei și slabi și nu posedă un grad ridicat de valoare morală. Soțul și copiii sunt astfel închiși pe timpul iarnă, sclavi ai noțiunilor unei femei controlate de imaginație și, uneori, având o voință de neclătinat. MEMBRII UNEI ASTFEL DE FAMILII SUNT MARTIRI ZILNIC. Ei sacrifică sănătatea capriciului unei femei pline de imaginație, care se plânge și murmurâ. Ei sunt privați, într-o mare măsură, de aer, ceea ce i-ar invigora și le-ar da energie și vitalitate. 2M 532.1
“Healthful living”
Mulți sugari sunt otrăviți dincolo de orice remediu, dormind în pat cu tații lor care folosesc tutunul. Prin inhalarea miasmei tutunului otrăvitor, care este aruncată din plămâni și prin porii pielii, sistemul copilului este umplut cu otravă. În timp ce acționează asupra unor sugari ca o otravă lentă și afectează creierul, inima, ficatul și plămânii și acestea se pierd și se degradează treptat; asupra altora are o influență mai directă, provocând spasme, paralizie și moarte subită. Părinții rătăciți plâng de pierderea celor dragi și se întreabă de providența misterioasă a lui Dumnezeu, care i-a afectat cu atâta cruzime, când providența nu a plănuit moartea acestor sugari. AU MURIT MARTIRI AI POFTEI MURDARE DE TUTUN. Fiecare expirație a plămânilor sclavului de tutun otrăvește aerul din jurul lui. – Reformatorul Sănătății, 1 ianuarie 1872. HL 111.1
“Selected messages book 2”
Mii de copii au murit care ar fi putut să trăiască. EI SUNT MARTIRI AI IGNORANȚEI PĂRINȚILOR despre relația dintre mâncare, îmbrăcăminte și aerul pe care îl respiră, și susținerea sănătății și a vieții. Mamele din trecut, ar fi trebuit să fie medicii propriilor copii. 2SM 469,1
“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
ASTĂZI EXISTĂ MULȚI MARTIRI VII care trăiesc în tăcere, care au încredere în Dumnezeu atunci când sunt ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE, a căror parte pare a fi să trăiască și SĂ SUFERE , primind mângâiere numai de la Isus, care este Sursa puterii lor. ASTFEL DE SUFLETE SUNT MISIONARI. Ei sunt nobilii lui Cristos și numele lor sunt scrise în Cartea vieții Mielului. TSB 47.2

“Manuscript 56, 1886”
La fel va fi cu poporul rămășiță al lui Dumnezeu care este împrăștiat – unii în fortărețele munților, unii exilați, unii urmăriți, unii persecutați. Când se aude vocea lui Dumnezeu și se descoperă strălucirea slavei și încercarea se termină, zgura îndepărtată, ei știu că ei sunt în prezența Celui care i-a răscumpărat prin propriul sânge. Exact ceea ce a fost Cristos pentru Ioan în exilul său, El va fi pentru poporul Său, care este făcut să simtă mâna opresiunii pentru credința și mărturia lui Isus Cristos. Chiar ACEȘTI MARTIRI vor fi într-o zi strălucitori cu slava lui Dumnezeu, pentru că El are credincioși care au fost loiali unde lumea, bisericile, au anulat Legea Lui sfântă. Aceștia au fost duși de furtuna și dezlănțuirea persecuțiilor în crăpăturile stâncilor, dar se ascundeau în Stânca Veacurilor; și în tăria munților, în peșterile și cavernele pământului, Mântuitorul descoperă prezența Lui și gloria Lui. Ms56-1886.14

CONCLUZIE

Astăzi există multe clase de martiri în poporul lui Dumnezeu, vizibil și invizibil astăzi:
-martiri vii suferinzi de foame, sărăcie, boli etc care totuși slujesc lui Dumnezeu
-martiri ai poftelor părinților și ai păcatului neaplicării reformei sanitare în viața practică
-martiri vii “ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE”, persecutați din pricina adevărului, numiți extremiști, dizidenți, separatiști, atomi independenți pe nedrept.
-martiri vii în închisori sau morți din biserica invizibilă, pretutindeni în lume. Aceastą de asemenea e biserica lui Dumnezeu.

Iar in viitor, după decret, vom avea ultimii martiri în micul timp de strâmtorare când încă mai este har. Aceștia sunt toți aceia ce nu vor accepta semnul fiarei sub pedeapsa cu moartea sau închisoarea. (Apoc 20:4)
Putem concluziona că ceea i se spune lui Daisy e adevărat. Martirajul e la culme astazi și el va rămâne la culme până la încheiere, în timpul decretului duminical.

În marele timp de strâmtorare, după închiderea harului se va da decretul de moarte mondial, care nu va produce nici o victimă. Deci după închiderea harului nu va mai fi niciun martir mort.

Tatăl nu poate fi vazut

ACUZATIE:
Tatal nu poate fi vazut de către muritori.

1In 4:12
Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu…

RASPUNS: Ceea ce nici un muritor nu a vazut niciodata, este FAȚA LUI DUMNEZEU TATĂL.
MULTI OAMENI AU VAZUT IN VIS PARTI ALE PERSOANEI SALE, IN AFARA DE FAȚĂ.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

1In4:12 trebuie înțeles în lumina acestui verset…
Ex 33:20 Și a mai spus: Nu poți vedea FAȚA MEA , căci niciun om NU MĂ VA VEDEA și după aceea să trăiască.

AP 6:16 Și spuneau munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne DE LA FAȚA Celui ce șade pe tron și de la furia Mielului;

Daniel a putut vedea părul Tatălui.
+
Daniel 7:9. Am privit până când tronurile au fost așezate și BĂTRÂNUL DE ZILE A ȘEZUT, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA LÂNĂ PURĂ; tronul său era ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând.

Daniel a văzut în viziunile sale pe Dumnezeu Tatăl însă NU FAȚA SA.
+
Daniel 7:13. Am văzut în viziunile nopții și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și A VENIT LA BĂTRÂNUL DE ZILE și l-au adus aproape, înaintea lui.

Stefan a văzut pe Isus si pe Tatăl
+
Fapte 7:56 Și a spus: Iată, VĂD cerurile deschise și PE FIUL OMULUI STÂND ÎN PICIOARE LA DREAPTA LUI DUMNEZEU.

Fața lui Isus se poate privi.
+
Daniel 10:5,6 Atunci mi-am ridicat ochii și am privit și, iată, un anumit om îmbrăcat în in, a cărui coapse erau încinse cu aur pur din Ufaz;
Trupul lui de asemenea era ca berilul și FAȚA LUI CA ÎNFĂȚIȘAREA FULGERULUI și OCHII LUI CA LĂMPI DE FOC și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.
+
Apoc 1:13-17 “y Și în mijlocul celor șapte sfeșnice era cineva asemănător Fiului Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.
CAPUL ȘI PĂRUL LUI ERAU ALBE CA LÂNA, ca zăpada erau de albe; și OCHII LUI ERAU CA FLACĂRA FOCULUI ;
Și picioarele lui asemănătoare aramei fine, ca arzând într-un cuptor; și vocea lui ca vuietul multor ape.
Și avea în mâna lui dreaptă șapte stele; și DIN GURA LUI ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri; și ÎNFĂȚIȘAREA LUI era ca soarele când strălucește în puterea lui.
Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui, ca mort….

În eternitate vom putea vedea fața Tatălui
+
Apocalipsa 22: 3 – 4 “Și nu va mai fi vreun blestem, ci tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea; și robii lui îi vor servi; ȘI VOR VEDEA FAȚA LUI; și numele lui va fi pe frunțile lor. “.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
Daniel vorbind despre Dumnezeu, îl numește Cel Bătrân de zile. Daniel 7: 9. “Și a stat Cel Bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și părul capului ca o lână pură”. ACEST PERSONAJ SE SPUNE CĂ ARE UN CAP ȘI PĂR; acest lucru cu siguranță nu putea fi spus despre El dacă El era imaterial și nu avea nici o formă. Dar mărturia lui Pavel din Evrei 1: 3 trebuie să mulțumească orice minte sinceră cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. Vorbind despre Cristos, el spune: “Care, fiind strălucirea gloriei Sale și imaginea expresă a persoanei Lui (Tatăl)”. MPC 31.2

Arătând că această putere, ca și omul, ar pofti după bogățiile și onorurile lumii și va exercita o mare autoritate. “Am văzut până când s-au așezat(aceasta este traducerea corecta conform dicționarului Strong greacă/ebraică n. tr. ) scaunele de domnie și s-a așezat Cel bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA O LÂNĂ CURATĂ, scaunul lui de domnie ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând”. Al 9-lea vers. Acest verset este atât de evident, încât nu are nevoie de niciun comentariu. ESTE O DESCRIERE A LUI DUMNEZEU TATĂL. HST 15 aprilie 1841, p. 9.8

Despre față :

“Counsels for the church”
Cristos a luat cu El la curțile cerești umanitatea Lui glorificată. Pentru cei care Îl primesc, El dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă Dumnezeu să îi primească ca fiind ai Lui, să locuiască împreună cu El în veșnicie. Dacă în timpul acestei vieți sunt loiali lui Dumnezeu, EI VOR VEDEA ÎN SFÂRȘIT “FAȚA LUI și numele Lui va fi pe frunțile lor”. Apocalipsa 22: 4. ȘI CARE ESTE FERICIREA CERULUI DECÂT A-L VEDEA PE DUMNEZEU? Ce bucurie mai mare ar putea să vină la păcătosul salvat de harul lui Cristos decât să privească fața lui Dumnezeu și să-L cunoască ca Tată? CCh 76.3

“Early Writings”
Moise era mai mare decât oricine care trăise înaintea lui. El a fost foarte onorat de Dumnezeu, fiind privilegiat SĂ VORBEASCĂ CU DOMNUL (cu Isus n. tr) FAȚĂ ÎN FAȚĂ, precum un om vorbește cu un prieten. Lui i s-a permis să vadă lumina strălucitoare și gloria excelentă care Îl înconjura pe Tatăl. EW 162.3

“Gospel Workers 1892”
Bine ar fi pentru noi dacă ne-am putea aminti mereu pe Calvar, unde Isus a purtat povara teribilă a păcatelor lumii. Ascultati-L exclamând în agonia Sa finala: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit!” [Matei 27:46] și amintiți-vă că a îndurat ascunderea FEȚEI TATĂLUI SĂU, ca să nu fie ascunsă pentru totdeauna de omul căzut. El a suferit rușine, biciuire crudă, insultă și batjocură, ca să fim împăcați cu Dumnezeu și să fim mântuiți de moartea fără sfârșit. GW92 419,2

“S. D. A. bible commentary vol 7”
Domnul dă fiecărui înger lucrarea sa pentru această lume căzută. Ajutor divin este oferit bărbaților și femeilor. Ei au ocazia de a coopera cu inteligențele cerești, de a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Se pune înaintea lor posibilitatea dobândirii capacității de a sta în prezența lui Dumnezeu, DE A FI CAPABILI SĂ-I VADĂ FAȚA. 7BC 923.4

“The adventist home”
Gândul lui Dumnezeu va alerga ca un fir de aur prin toate grijile și ocupațiile noastre. Pentru noi, GLORIA FEȚEI SALE va fi din nou pe fața naturii. Vom învăța mereu noi lecții de adevăr ceresc și vom crește în imaginea purității Sale. 11 AH 144.2

“Christ’s object lessons”
Preoții și bătrânii avuseseră dovezi incontestabile ale puterii lui Cristos. În curățirea Sa a templului ei au văzut că autoritatea Cerului STRĂLUCEA DE LA FAȚA LUI. Ei nu puteau rezista puterii prin care vorbea. COL 273.3

“Counsels for the church”
muzica incantatoare in linii melodioase crescand in cinstea lui Dumnezeu si a Mielului; și neîncetate fluxuri de lumină curgând asupra sfinților DE LA FAȚA Celui care șade pe tron ​​și de la Miel; Cf 186.2

“Counsels to teachers, parents and students”
De îndată ce perechea sfântă a încălcat legea Celui Prea Înalt, STRĂLUCIREA DE LA FAȚA LUI DUMNEZEU s-a îndepărtat de la fața naturii. CT 186.1

FAȚA OAMENILOR DE ASEMENEA POATE STRĂLUCI

despre Moise
+
“Selected messages book one”
Hristos a învățat planul Evangheliei lui Moise, iar gloria Evangheliei, prin Cristos, a luminat chipul lui Moise, astfel încât poporul să nu poată privi asupra lui. 1SM 231,3
Moise însuși era inconștient de gloria strălucitoare reflectată pe fața lui și nu știa de ce copiii lui Israel au fugit de la el când s-a apropiat de ei. El i-a chemat la el, dar nu au îndrăznit SĂ PRIVEASCĂ ACEA FAȚĂ GLORIFICATĂ. Când Moise a aflat că poporul nu putea să-i privească fața, datorită gloriei sale, a acoperit-o cu un văl. 1SM 232,1
SLAVA DE PE FAȚA LUI MOISE a fost extrem de dureroasă pentru copiii lui Israel din cauza încălcării lor a legii sfinte a lui Dumnezeu.

despre Zaharia
+
“Desire of ages”
Dar, când ieșea din locul sfânt, FAȚA LUI STRĂLUCEA de slava lui Dumnezeu “și ei au perceput că a văzut o viziune în templu”. DA 99.3

despre crestini
+
“Counsels on health”
Cei care sunt implicați în această lucrare trebuie să reflecte LUMINA SOARELUI CHIPULUI LUI CRISTOS. Aceștia trebuie să fie ca o sare care nu și-a pierdut aroma. CH 211,4

The Holy Spirit like a lightning

 

Accusation:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Daisy says that she saw how the Holy Spirit defragmented into lightnings that were spread all over the earth.
FullProphecy claims that what Daisy saw is from the devil, based on this verse:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

ANSWER:
In the Bible it is very common to use the same symbols to represent both the devil and Jesus. They are just analogies that need to be studied, because some characteristics of the symbols used represent Jesus while others represent Satan. For example: the lion, the snake, the goat, the lightning etc.

Both Satan and Jesus are compared to a lion:
KJV 1 Peter 5
8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

KJV Genesis 49
9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?

KJV Revelation 5
5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.

Jesus was symbolized by a snake, christians are to be wise as serpents and the devil is called a snake.

KJV John 3
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

KJV Matthew 10
16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

KJV Revelation 20
2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

Both Jesus and the devil are represented by goats.

KJV Leviticus 16
7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.
8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORD’S lot fell, and offer him for a sin offering.
10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.

“The great controversy 1888”
It was seen, also, that while the sin – offering pointed to Christ as a sacrifice, and the high priest represented Christ as a mediator, the scape – goat typified Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. GC88 422.2

The lightning analogies clarified:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

Comment: Luke 10:18 is the only verse that seems to compare Satan to lightning. There are many more verses in the Bible associating God with lightnings. There are also verses in which Christ’s physical aspect is compared to lightning and where angels are compared to lightning as well.

(Angels)
KJV Matthew 28
2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

(Jesus Christ)
KJV Daniel 10
6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
(Lightnings of God)
KJV Psalms 77
18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

KJV Psalms 97
4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

KJV Exodus 19
The Awe-inspiring Presence of God on Mount Sinai
16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

KJV Psalms 135
7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

(Christ’s second coming)
KJV Matthew 24
27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

(Holy Spirit is described as lightning)
The lightning flashes of the Holy Spirit have indicated what is truth. Ms34-1906.5

(Lightnings at the throne of God)
KJV Revelation 4
5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
Testimony from the pioneers in “Advent review and Sabbath herald”
People are struck down in a moment. In one case fifteen individuals were struck down while a man was praying with great earnestness. At another place while one prayed that the Holy Spirit might descend as with fire, a flash of lightning which filled the building at the moment, struck the congregation with awe; and trembling with terror they prostrated themselves upon the floor. Out of 700 there were one hundred convicted. ARSH October 6, 1859, p. 157.19
There are uncommon and singular phenomena attending this work, which characterize it more or less everywhere. Persons are struck in a moment with the most overwhelming sense of sin and danger.
In conclusion, God created the lightning and throughout the Bible and the writings of the Spirit of Prophecy it is attributed to Him. Let us review the verse where the devil is compared to lightning :
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
Is this verse really comparing Satan to lightning? What happened before the fall of Satan?
KJV Revelation 12
7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
So Satan was cast out, it was not by his power that he fell as lightning, but Michael cast him out with the speed of lightning. So you see, even this verse exemplifies the power of God…. He cast out the devil as lightning.

01 las visiones entre las 2 si las 4 de la madrugada

ACUSACIÓN:

Victor dice que las visiones entre las 2 y las 4 de la noche son del diablo.
RESPUESTA:
Haciendo una búsqueda en todos los libros de EG White en ingles nos muestra que no hay ninguna afirmacion inspirada que diga que las visiones de noche entre las 2 y las 4 son exclusivamente del enemigo. Por lo tanto la afirmacion de Victor no se basa en un “está escrito”.
Si hubiera sido así, entonces nuestro Salvador Jesucristo nos lo hubiese dicho o por lo menos comunicarlo a Su iglesia a traves de E White.
PRUEBAS BIBLICAS:
…………………………

Génesis 46:2 Y habló Dios a Israel EN VISIONES DE NOCHE , y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí.

Daniel 2:19.
Dn 2:19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel EN VISIÓN DE NOCHE; por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Dn 7:2 Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi VISIÓN DE NOCHE, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.

Dn 7:13 Miraba yo EN LA VISIÓN DE LA NOCHE, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de días, y le hicieron llegar delante de Él.

Hch 16:9 Y DE NOCHE apareció a Pablo UNA VISIÓN : Un varón macedonio estaba en pie, y le rogaba, diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.

Hechos 27:23, 24 Pues ESTÁ NOCHE ha estado conmigo el Ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo.

Hch 18:9 Entonces el Señor EN UNA VISIÓN DE NOCHE, dijo a Pablo: No temas, sino habla, y no calles

Hechos 23:11 Y A LA NOCHE SIGUIENTE SE LE PRESENTÓ EL SEÑOR y le dijo: Ten ÁNIMO , Pablo; pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma

Job 33:14-16 14 Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; mas el hombre no entiende. POR SUEÑO DE VISIÓN NOCTURNA, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho;
Entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo;

Gen 20:3  PERO DIOS VINO a Abimelec EN SUEÑOS de NOCHE, y le dijo: He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.

1 Reyes 3:5 Y SE APARECIÓ JEHOVÁ A SALOMÓN EN GABÓN UNA NOCHE EN SUEÑOS, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé.

DOVEZI DIN ELLEN WHITE
…………………………………………
Me levanté temprano el jueves por la mañana, ALREDEDOR DE LAS DOS , y estaba escribiendo activamente sobre la vid verdadera, cuando sentí una presencia en mi habitación, como en muchas otras ocasiones anteriores, y perdí todo recuerdo de lo que me rodeaba. Parecía estar en la presencia de Jesús. El estaba comunicándome aquello en que debía ser instruida. Todo era tan claro que no podía entenderlo mal. 3MS 39.2

“Selected Messages Book 1”
“Cuando fui a Colorado, estaba tan agobiada a causa de vosotros que, en mi debilidad, escribí muchas páginas para que se leyeran en vuestro congreso. Débil y temblorosa, ME LEVANTÉ A LAS TRES DE LA MAÑANA para escribiros. Dios hablaba mediante la arcilla. Podríais decir que esta comunicación era sólo una carta. Sí, era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios para presentaros cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que escribo, en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mí en visión: los preciosos rayos de luz que brillan del trono… 1MS 31.1

Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio
Si yo tuviera aquí conmigo mi diario, escrito en ocasión de mi último viaje a Dinamarca, Noruega y Suecia, podría leerle algo de lo que allí está escrito. En visiones de la noche yo pasaba por los cuartos de la institución, y vi las mismas escenas que se llevaron a cabo en relación con la familiaridad entre hombres y mujeres. Sentí una gran angustia en mi alma, y me levanté y escribí sobre el asunto a la una de la mañana… TCS 170.4

Notas biográficas de Elena G. de White
En la mañana del 23 de octubre de 1879, más o menos a las dos, el Espíritu de Dios descansó sobre mí, y contemplé escenas relativas al juicio venidero. Carezco de un lenguaje adecuado para dar una descripción de las cosas que pasaron delante de mí, y del efecto que tuvieron sobre mi mente. NB 266.1

Servicio cristiano
En la mañana del 23 de octubre de 1879, a eso de las dos, el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y contemplé escenas del juicio venidero…
El colportor evangélico
Me he despertado a la una, a las dos o a las tres de la madrugada con algún punto impresionado con fuerza sobre mi mente, como si hubiese sido hablado por la voz de Dios… CE 132.1
Se me ha mostrado… que debía dedicarme a escribir los importantes asuntos del tomo 4 [El conflicto de los siglos]; CE 132.2

Esta madrugada no pude dormir DESPUÉS DE LAS DOS . DURANTE LA VISIÓN DE LA NOCHE me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. 2MS 406.1
Pero una mano divina estaba por abrir las puertas de la prisión. El rey de Egipto TUVO UNA NOCHE DOS SUEÑOS que, por lo visto, indicaban el mismo acontecimiento, y parecían anunciar alguna gran calamidad.PP 196.1
EN UNA VISIÓN DE NOCHE, Nabucodonosor vió un árbol gigantesco que crecía en medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cielos, y cuyas ramas se extendían hasta los fines de la tierra.PR 378.1
Esaú marchaba entretanto frente a un ejército contra Jacob, con el propósito de darle muerte. Pero mientras éste luchaba con el ángel aquella noche, OTRO ÁNGEL FUE ENVIADO PARA TOCAR EL CORAZÓN DE ESAU MIENTRAS DORMÍA. En su sueño vio a su hermano exiliado por veinte años de la casa de su padre, porque temía por su vida. HR 98.3
EN UNA VISIÓN DE LA NOCHE ve una escalera mística, cuya base descansa en la tierra, y cuya cumbre alcanza a la hueste estrellada, a los más altos cielos. Los mensajeros celestiales ascienden y descienden por esta escalera de brillo deslumbrante, mostrándole la senda que comunica el cielo con la tierra. Oye una voz, que le renueva la promesa de misericordia, protección y bendiciones futuras. Cuando Jacob despierta de este sueño dice: “Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.”3TS 335.2

EVIDENCIAS DE LOS PIONEROS:
…………………………………….
ESA NOCHE SE LE DIO UNA VISIÓN A LA HERMANA WHITE Y, A LAS CUATRO DE LA MAÑANA , SE LEVANTÓ, se vistió y comenzó a escribir lo que le habían enseñado. El mensaje estaba dirigido a la madre de esta familia, ya que en la visión se le había mostrado la experiencia de algunos de los miembros de la familia. CFJS 15.4

“La historia de Fannie Bolton”
Al salir de mi habitación, pasé frente a la puerta de la hermana White y, cuando la puerta se entreabrió, ella me vio y me llamó a su habitación, diciendo: “Estoy en problemas, hermano Starr, y me gustaría hablar con usted”. FBS 110.5
Le pregunté cuál era la naturaleza de su problema y ella respondió: “Mis escritos, Fannie Bolton”, solo cuatro palabras. Luego le pregunté cuál era el problema con Fannie Bolton y sus escritos, y traté de parecer completamente inocente de cualquier conocimiento de algún problema, para saber lo que tenía en mente. Ella dijo: “Quiero contarte UNA VISIÓN QUE TUVE SOBRE LAS 2:00 EN PUNTO ESTA MAÑANA. Estaba tan despierta como ahora, y apareció un carro de oro y caballos de plata encima de mí, y Jesús , en majestad real, estaba sentado en el carro. Me impresionó mucho la gloria de esta visión, y le pedí a mi ángel acompañante que no permitiera que la visión desapareciera hasta que despertara a toda la familia. FBS 110.6

“Ministerio del Colportaje”
El Señor ha puesto delante de mí asuntos que son de importancia urgente para el tiempo presente y que alcanzan en el futuro. Las palabras me han sido dictadas: “Escribe en un libro las cosas que has visto y oído, y déjalo ir a todas las personas, porque el tiempo está cerca, cuando la historia del pasado se repita”. FUI DESPERTADA A LA UNA, DOS, O TRES EN LA MAÑANA con algún punto fuertemente impresionando mi mente, como si hablara por la voz de Dios … CM 128.1
“Life Sketches of Ellen G. White”
La encontró muy ocupada escribiendo. Luego le dijo que UN ÁNGEL DE DIOS LA HABÍA DESPERTADO A LAS TRES, y la había invitado a ir a la reunión de ministros y relatar algunas cosas que se le habían enseñado en Salamanca. Ella dijo que se levantó rápidamente y que había estado escribiendo durante unas dos horas. LS 315.4
Consejos para la iglesia”
Pero Dios, que nunca se adormece, ni duerme, envió a su ángel mensajero a la habitación de Elena G. de White A LAS TRES EN PUNTO ESA MAÑANA. Ella despertó de su sueño e instruyó que debía ir a la reunión de trabajadores a las cinco y media, y allí debía presentar lo que se le mostró en Salamanca. CCH 27.5

Si estudiamos las 5 fases del sueño, vemos que despues de las 2 de la noche, practicamente entramos en la quinta fase de manera continua, la fase REM, en la que tenemos sueños que recordamos. Hasta aqui el sueño tiene el proposito de reparar el cuerpo y recuperar el cerebro del esfuerzo psiquico del dia y si uno es despertado en esta temporada se sentira confuso y con cansancio.
A la luz de este proceso que se puede medir a travez de las ondas del cerebro, dificilmente Dios dará alguna vision antes de las 2 de la noche. Normalmente Dios hablará en la etapa REM, despues de unos 5 horas de sueño. Elena de White se acostaba a las 21:00 de la noche, entonces 5 horas nos lleva a las 2 de la noche.

Daisy Escalante

Daisy Escalante

BAJAR LOS SUEÑOS Y VISIONES DE DAISY ESCALANTE EN PDF

01 Visiones de Dios para Filadelfia –  El vomito de Laodicea

02 Visiones de Dios para Filadelfia –  Abandonad las congregaciones ireverentes

03 Visiones de Dios para Filadelfia –  El tiempo se termina

04 Admonestacion, Preparacion, Salud

05 Visiones de Dios para Filadelfia

06 Visiones de Dios para Filadelfia

07 Visiones de Dios para Filadelfia 

La lista de plantas y árboles que se le dio

a Daisy Escalante en sus sueños.

ver video en:

Saludos hnos.   Este es un regalo de Dios para todos nosotros.

En mis sueños –(Daisy Escalante)- se me dio esta lista de plantas medicinales y comestibles. Y la urgencia de ya tenerlos. Estos son:

 

 1. Albahaca
 2. Artemisa
 3. Limoncillo
 4. Tomillo
 5. Oregano
 6. Salvia
 7. Ruda
 8. Romero
 9. Equinácea
 10. Arnica
 11. Cayenne
 12. Juana la blanca
 13. Malagueta
 14. Manzanilla
 15. Tilo
 16. Yerba dulce
 17. Poleo
 18. Mirra
 19. Incienso
 20. Menta
 21. Anis
 22. Ortiga
 23. Peregil
 24. Verdolags
 25. Yerba buena
 26. Diente de Leon
 27. Hinojo
 28. Mejorana
 29. Hierba mora
 30. Jengibre
 31. Turmeric

 

Arboles que se me mencionaron:

Noni

Neen

Moringa

Sábila

Eucalipto

Caña

Achiote

Papaya

Tamarindo

 

Suculentos:

Maiz

Zanahoria

Rábanos

Brócoli

Enredaderas:

Calabaza

Chayote

Parcha

 

Árboles frutales (injertados)

Leguminosas ( hab. Chicharos, gandules)

Hojas verdes comestibles

Guineos

Plátanos

Tubérculos (ñame, yautía, malanga, etc.)

 

Gracias a Dios por Su sabiduria y provicion para cada uno de nosotros.

Próximamente hare un audio de cómo usar cada planta y para todo lo que sirve.

Dios en Su sabiduría ha hecho provisión para cada situación de emergencia.

 

Recuerden amados las instrucciones de Dios a la hora de elegir tierra.

1- No deuda

2- Terreno amplio con agua y casa pequeña

3-Sitios apartados donde no seamos privados de adorar a nuestro Dios.

4- Sitios en las montañas donde nadie quiere estar.

5- No solos( 3-4 familias para ayudarse) esto con mucha oración para que sea quien Dios diga pues solo El conoce la mente y corazón y sabe quién realmente es Su pueblo)

6- Sean discretos no divulguen su lugar. Dios pide discreción en esto amados. El sabe porque.

7-Avancen por fe y no por lo que sientan que pueden hacer por sus propias fuerzas.

8-No se dilaten el tiempo es sumamente corto.

“Los entendidos entenderán, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.

Bendito sea el Señor por siempre


LA LISTA DE VERSICULOS DADOS POR JESUS A DAISY (RVG2010)

Jeremias 25:32-38

32. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra.

33. Y en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra.

34. Aullad, pastores, y clamad; y revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño; porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso.

35. Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño.

36. ¡Voz del clamor de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño! porque Jehová asoló sus majadas.

37. Y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová.

38. Dejó cual leoncillo su guarida; pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, y por el furor de su ira.

1 Tesalonicenses 4:3

Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación; que os abstengáis de fornicación;

Isaia 24:5 Y la tierra se corrompió bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno.

Oseas 4:9 Tal será el pueblo como el sacerdote: y visitaré sobre él sus caminos, y le pagaré conforme a sus obras.

Filipenses 4:5 Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.

1 Corintios 4:9 Porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres.

Filipences 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo,

Romanos 3:9 ¿Qué, pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera; porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.

Colosences 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia; porque a Cristo el Señor servís.

Jeremias 2:25 Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste: No hay esperanza, no; porque amo a los extraños y tras ellos he de ir.

Isaias 5:8-25

8. ¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta que ya no hay espacio! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?

9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas.

10. Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa.

11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende!

12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino; y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.

13. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento; y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed.

14. Por tanto, se ensanchó el infierno, y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba.

15. Y el hombre vil será abatido, y el hombre altivo será humillado, y los ojos de los soberbios serán bajados.

16. Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia.

17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre; y extraños devorarán los campos desolados de los ricos.

18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta,

19. los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos!

20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!

22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida;

23. los que dan por justo al impío por cohecho, y al justo quitan su justicia!

24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.

25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió; y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida.

Malaquias 3:9  Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.

Malaquias 4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.

Sofonias 1:3  Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo, y los peces del mar, y las piedras de tropiezo con los impíos; y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.

Sofonias 1:12-18

12. Y será en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal.

13. Será por tanto saqueada su hacienda, y sus casas asoladas; y edificarán casas, mas no las habitarán; y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.

14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; clamor del día de Jehová; amargamente gritará allí el valiente.

15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de densa niebla,

16. día de trompeta y de pregón de guerra sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.

17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.

18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente exterminio apresurado hará con todos los moradores de la tierra.

Sofonias 3:12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová.

Colosences 3:9-11

9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos;

10. y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó,

11. donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni scyta, siervo ni libre; sino que Cristo es el todo, y en todos.

1 Timoteo 4:9 Palabra fiel es ésta, y digna de ser recibida por todos.

Lucas 11:52 ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.

Los ultimos mensajeros de Dios

 1. Este ministerio cree que Dios hablo a la iglesia a traves de varios mensajeros desde 1844.

Hasta 1844 – William Miler

Despues de 1844:

 

Ellen White

AT Jones

EJ Waggoner

Percy Maggan

EA Sutherland

Ron Beaulieu

Ernie Knoll (2006-2017 cuando rechazó dar el mensaje de salir de las ciudades y apostató)

Daisy Escalante (2017 hasta hoy)

Daisy Escalante

Leer los sueños y visiones de Daisy Escalante

 

Mensajes de Dios Para Su Pueblo – Tomo 1

Este tomo contiene los sueños de Ernie Knoll, números 1 a 36, que se encuentran en la página 1 de los sueños.

Bajar PDF

 

 

 

 

Mensajes de Dios Para Su Pueblo – Tomo 2

Este tomo contiene los sueños de Ernie Knoll, números 37 a 54, que se encuentran en la página 2 de los sueños.

Bajar PDF

 

 

 

 

Mensajes de Dios Para Su Pueblo – Tomo 3

messages-from-god-vol-3-es

Este tomo contiene los sueños de Ernie Knoll, números 55 a 65, que se encuentran en la página 2 de los sueños.

 

Bajar PDF

 

 

 

 

Concesiones Sutiles

Creeping-compromise-es

En sus sueños, Ernie Knoll vio a Joe Crews escribiendo este libro. El ángel acompañante le dijo: “Así deben ser ‘éstos que son’. Estas instrucciones son necesarias para perfeccio

nar los caracteres de los que se esfuerzan por formar parte de los 144.000”. Este libro muestra cuánto Satanás ha hecho para rebajar las normas que antes sosteníamos en alto.

Bajar PDF

 

 

La VERDAD, Toda la VERDAD y Solamente la VERDAD – Tomo 1

Éste es el libro que se le dijo a Ernie Knoll que debía escribirse para mostrar 1) que los que critican los sueños no han presentado toda la verdad, y 2) que hay apostasía y espiritismo dentro de la iglesia remanente de Dios.

Los dirigentes Adventistas del Séptimo Día han dicho mucho en cuanto al reavivamiento y la reforma. Sin embargo, este libro muestra de qué es necesario arrepentirse antes de que pueda haber un reavivamiento y reforma verdaderos.

Bajar PDF

 

La VERDAD, Toda la VERDAD y Solamente la VERDAD – Tomo 2

truth-book-es-v2

Éste es el libro que se le dijo a Ernie Knoll que debía escribirse para mostrar 1) que los que critican los sueños no han presentado toda la verdad, y 2) que hay apostasía y espiritismo dentro de la iglesia remanente de Dios.

Los dirigentes Adventistas del Séptimo Día han dicho mucho en cuanto al reavivamiento y la reforma. Sin embargo, este libro muestra de qué es necesario arrepentirse antes de que pueda haber un reavivamiento y reforma verdaderos.

Bajar PDF

 

 

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960