a un mundo que perece...

Posts in category Sin categoría

TODOS los libros de Ellen White

ESPAÑOL
Estamos traduciendo TODOS los escritos de Ellen G White:
-Libros
-Devocionales
-Publicaciones Periódicas
-Folletos
-Manuscrito de prensa
-Varios colecciones
-No Publicados
-Biografía,
en varios idiomas (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Estarán disponibles, a medida que las traducimos, en la seccion de “DOWNLOAD”.
Oren a Dios por Instituto Madison para poder realizar esta gran obra, con la ayuda del Gran Creador y Salvador Yo Soy.
************************************************************************************************************
ENGLISH
We are translating ALL of Ellen G White’s writings:
-Books
-Devotionals
-Periodic Publications
-Brochures
-Press handwriting
-Various collections
-Unpublished
-Biography,
in several languages (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
They will be available, as we translate them, in the “DOWNLOAD” section.
Pray to God for the Madison Institute to accomplish this great work, with the help of the Great Creator and Savior I Am.
************************************************************************************************************
GERMAN
Wir übersetzen ALLE Schriften von Ellen G. White:
-Bücher
-Devotionals
-Periodische Veröffentlichungen
Broschüren – Broschüren
Presse-Handschrift
-Verschiedene Sammlungen
-Unveröffentlicht
-Biographie,
in mehreren Sprachen (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Sie werden, wie wir sie übersetzen, im Abschnitt “DOWNLOAD” verfügbar sein.
Betet zu Gott, dass das Madison Institute dieses große Werk mit Hilfe des großen Schöpfers und Erlösers, der ich bin, vollbringt.
************************************************************************************************************
FRENCH
Nous traduisons TOUS les écrits d’Ellen G White :
-Livres
Événements -Dévotionnels
-Publications périodiques
Brochures -Brochures
-Ecriture manuscrite à la presse
-Diverses collections
Non publié – Non publié
-Biographie,
en plusieurs langues (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Ils seront disponibles, au fur et à mesure de leur traduction, dans la section “DOWNLOAD”.
Priez Dieu pour que l’Institut Madison accomplisse cette grande œuvre, avec l’aide du Grand Créateur et Sauveur Je Suis.
************************************************************************************************************
PORTUGUESE
Estamos a traduzir todos os escritos da Ellen G White:
-Livros
-Devotionais
-Publicações periódicas
-Folhetos
-Caligrafia de imprensa
-Várias colecções
-Não publicado
-Biografia,
em várias línguas (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Eles estarão disponíveis, como nós os traduzimos, na seção “DOWNLOAD”.
Rezem a Deus pelo Instituto Madison para que o Instituto Madison realize esta grande obra, com a ajuda do Grande Criador e Salvador que Eu Sou.
************************************************************************************************************
ITALIAN
Stiamo traducendo TUTTI gli scritti di Ellen G White:
-Libri
-Le revoche
-Pubblicazioni periodiche
-Brochure
-Premete la scrittura a mano
-Varie collezioni
-Inedito
-Biografia,
in diverse lingue (ES, DE, FR, FR, IT, PT, NL, PL, PL, RU).
Saranno disponibili, man mano che li traduciamo, nella sezione “DOWNLOAD”.
Pregate Dio perché l’Istituto Madison compia questa grande opera, con l’aiuto del Grande Creatore e Salvatore che sono.
************************************************************************************************************
DUTCH
We vertalen alle geschriften van Ellen G White:
-Boeken
-Voordrachten
-Periodieke publicaties
-Brochures
-Handschrift van de pers
-Diverse collecties
-Onuitgegeven
-Biografie,
in verschillende talen (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU, ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Ze zullen beschikbaar zijn, zoals wij ze vertalen, in de “DOWNLOAD” sectie.
Bid tot God dat het Madison Instituut dit grote werk zal volbrengen, met de hulp van de Grote Schepper en Redder die ik ben.
************************************************************************************************************
POLISH
Tłumaczymy wszystkie pisma Ellen G White:
-Książki
-Dewolucji.
-Publikacje okresowe
-Brochury
-Naciśnij pismo odręczne
-Różne kolekcje
-Niepublikowane
-Biografia,
w kilku językach (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Będą one dostępne, jak je przetłumaczymy, w sekcji “DOWNLOAD”.
Módlcie się do Boga, aby Instytut Madison wykonał to wielkie dzieło z pomocą Wielkiego Stwórcy i Zbawiciela, którym jestem.
************************************************************************************************************
RUSSIAN
Мы переводим ВСЕ работы Эллен Джи Уайт:
-Книги
-Демонстрации
-Периодические публикации
-Брошюры
-Печать рукописного текста
-Различные коллекции
-Неопубликованный
-Биография,
на нескольких языках (ES, DE, FR, IT, PT, NL, PL, RU)
Они будут доступны по мере их перевода в разделе “ОЧИСТКА”.
Молитесь Богу о том, чтобы Институт Мэдисон выполнил эту великую работу с помощью Великого Творца и Спасителя Я есмь.
************************************************************************************************************

MUZICA

Seminar despre Muzica

Moderators: Reality ChecknouneimFabianoo

Seminar despre Muzica

[ #40708 ] Postby edwards on Sun Mar 18, 2007 8:53 pm

Seminar despre Muzică – de Lucian Cristescu

1. Opinia populară este că muzica este neutră în sine şi n-are nici o semnificaţie spirituală; că subiectul (ascultătorul) este cel care atribuie o conotaţie pozitivă sau negativă, în funcţie de cultura, temperamentul sau starea de spirit a momentului. Muzica deci ar fi un decor artistic, fără conţinut moral sau spiritual.

—————————————

2. Cercetările riguros ştiinţifice din ultimii 30 de ani, au scos la iveală un lucru ştiut din vremuri străvechi.

Plato, în Legile, scria: „În nebunia lor, oamenii se amăgesc crezând că nu poate exista muzică bună sau rea, ci că muzica ar trebui apreciată drept buna sau rea prin plăcerea pe care o dă”.

Iar Aristotel, în Politica, (1339a, b): “Mai mult decât plăcerile obişnuite, muzica are o oarecare influenţă asupra caracterului şi a sufletului. Oamenii sunt afectaţi de ea: ritmul şi melodia induc mânie sau bunătate, curaj şi echilibru, sau calităţi contrare acestora, precum şi alte trăsături de caracter. E dovedit că muzica are putere de a transforma caracterul, că există melodii şi ritmuri care ar trebui premise.”

Muzica, fiind o realitate fizică (ramura fizicii care se ocupă de sunete se cheamă „acustica”); şi întrucât noi, fiinţele vii suntem tot structuri fizice, cu o spiritualitate dependentă de realitatea noastră fizică, muzica are în mod nemijlocit un efect fizic asupra naturii noastre, inducând stări psihice determinate.

—————————————————

Pentru a înlătura elementul subiectiv din experienţe, savanţii au recurs la lumea vie lipsită de conştiinţă.

♦ Într-un articol din „The Denver Post”, Colorado, (citat de David Tame, The Secret Power of Music, p. 142 – 144), se publică rezultatele unor experienţe ştiinţifice pe plante de cultură (dovlecei, fasole, porumb, filodendron, petunii, coleus…). Timp de 4 săptămâni, ele au supuse tratamentului a 3 categorii diferite de muzică: (1) muzică rock (Led Zeppelin şi Vanilla Fudge); (2) muzica atonală (modernă); (3) muzica clasică.

Rezultatele:

(1)Plantele supuse rockului au început prin a se depărta de sursa de muzică; au crescut aberant şi au refuzat să înflorească. După trei săptămâni au început să moară. La 4 săptămâni erau toate uscate.

(2)Cele expuse muzicii atonale moderne s-au depărtat la 15 grade faţă de amplificator, iar rădăcinile lor s-au dezvoltat doar pe jumătate.

(3)Plantele expuse muzicii clasice au crescut cu 5 cm mai înalt decât grupul de control (fără muzică) şi erau înclinate spre amplificator.

♦ Dr. T.C. Singh, şeful departamentului botanic al Universităţii Annamalia, India, a demonstrat că anumite stiluri muzicale dublează atât ritmul de creştere a plantelor, cât şi dimensiunile lor; iar seminţele plantelor expuse acestei muzici păstrează achiziţiile genetice. (Citat în Allan Bloom, The Closing of the American Mind, pag. 141-145).

♦ Jurnalul „New Scientist” din 23 October 2002 (după Animal Welfare, vol 11, p 385) descrie efectele muzicii asupra câinilor. Aceştia sunt relaxaţi şi au comportament pozitiv atunci când ascultă muzica clasică. Rock-ul Heavy Metal îi înfurie şi le determină un comportament agresiv. Cel mai puţin au lătrat la muzica lui Bach.”

♦ Jurnalul “The Virginia Pilot” pubică cercetările tânărul de 16 ani, David Merrell, care, asistat de câţiva profesori de la Nansemond River High School, a efectuat un set complet de experienţe privind efectul muzicii asupra şoarecilor de laborator. (Experimentul i-a atras 6 premii şi distincţii din cele mai prestigioase (de la Virginia State Science and Engineering Fair and the Tidewater Science Fair; de la Northern Virginia Community College’s Veterinary Technology Award; Newport News Art Commission, The Science and Humanitarian Symposium al James Madison University, din partea lui Navy şi CIA).

72 de cobai masculi standard din aceeaşi tulpină ? (suşă) genetică, în vârstă de 4-6 săptămâni, urmau să străbată şi să înveţe traseul unui labirint, pe care aveau să-l repete de 3 ori pe săptămână, timp de 3 săptămâni.

Iniţial, toţi şoarecii au parcurs labirintul în aprox. 10 minute. După care, au fost divizaţi în trei grupe şi au fost supuşi la trei tratamente muzicale diferite. Primul grup a fost supus timp de 10 ore pe zi, pentru 3 săptămâni consecutive, la Hard Rock. Al doilea grup a fost tratat cu muzică de Mozart. Al treilea grup, de control, a fost ţinut în linişte, fără muzică.

La capătul celor 3 săptămâni de test, rezultatele au fost următoarele:

1. grupul de control (fără muzică) a reuşit să înveţe labirintul şi să-l parcurgă în 5 minute (faţă de timpul iniţial – 10’);

2. grupul-Mozart a reuşit să-l traverseze în numai 1,5 minute (cu o economie de 8,5 minute);

3. grupul-Hard Rock s-a manifestat ameţit şi confuz, necesitând …30 minute (triplu faţă de cel iniţial!). Şoriceii îşi pierduseră reflexul de a mirosi aerul în căutarea urmelor de dinainte, de parcă rock-ul le-a prostit simţurile.

În timpul celor 3 săptămâni, cât a durat experienţa, David a trebuit să ţină cobaii expuşi rock-ului în borcane separate, după ce ratase o încercare anterioară când cobaii de Hard Rock au fost ţinuţi laolaltă. „A trebuit să-mi abandonez experimentul pentru că şoarecii-rock s-au omorât reciproc, până la ultimul.”

♦ Dr. Earl W. Flosdorf şi dr. Leslie A. Chambers, dovedesc printr-o serie de experimente repetate că sunetele stridente şi tari coagulează proteinele. Un adolescent a verificat experimentul, aşezând ouă crude la baza scenei în timpul unui concert Rock. La jumătatea concertului, ouăle erau tari, ca fierte” (citat de Bob Larson, The Day Music Died, p.116).

———————————————-

♦ Dr. Thomas Verny, în The Secret Life of the Unborn Child, dovedeşte că foetuşii, încă din primele stadii ale dezvoltării, preferă Mozart şi Vivaldi altor compozitori: pulsul inimii acestora se stabilizează iar agitaţia picioarelor scade la muzica lor. Dimpotrivă, când mama ascultă rock, fătul dă din picioare violent.

♦ Cercetătorii de la Clinica Universităţii California din Los Angeles (UCLA) au demonstrat că copii născuţi prematur iau mai repede în greutate şi folosesc mai eficient oxigenul, atunci când ascultă muzică clasică liniştită. (J. Kaminski şi W. Hall, în „The effect of soothing music on neonatal behavioral states in the hospital newborn nursery”, 1996 – apărut în Neonatal Network, 15:45-54)

♦ Dr. Jayne Standley de la Florida State University, a realizat un dispozitiv care produce muzică de leagăn, şi care este declanşat prin supt. Experimentele sale au arătat că cei născuţi prematur, cu deficienţe de supt, au învăţat să sugă în foarte scurt timp cu scopul a obţine muzica de leagăn.

♦ Begley, Sharon. Music on the Mind. Newsweek, 07-24-2000, pp 50.
”Nou născuţii discern muzica. Când ambientul este umplut cu acorduri consonante şi intervale perfecte, aceştia râd. Iar când se fac auzite disonanţele şi intervalele micşorate/mărite, aceştia reacţionează dureros”.

♦ „Pruncii la numai 4 luni preferă intervale majore şi minore (de terţe suprapuse) decât intervale disonante (secunde, septime)”.(Robert Lee Hotz, în Times, 13 decembrie 2002)

♦ Revista Times, din 13 decembrie 2002, dezvăluie că la muzicieni, anumite arii ale cortexului sunt până la 5% mai mari faţă de cei fără instruire muzicală; că Corpus Callosum (puntea neurală care leagă emisferele cerebrale) este cu 15% mai mare la cei cu o educaţie muzicală din copilărie, şi că corextul auditiv al unui muzician profesionist conţine 130% mai multă materie cenuşie decât a unui ne-muzician”. (Robert Lee Hotz). La aceasta, jurnalul The Guardian, din 12 septembrie 2003 adaugă vestea că îmbătrânirea creierului este atenuată la muzicieni decât la nemuzicieni. (Tim Radford).

————————————————

♦ După Iulius Portnoy (în Music in the Life of Man, 1963), muzica nu numai că modifică metabolismul, tonusul muscular, presiunea sangvină, digestia, secreţiile interne şi respiraţia, ci e în stare să producă toate aceste schimbări mai eficient decât orice alt stimulent.

♦ Prof. Tore Sognefest, a experimentat efectul ritmului asupra pulsului la adolescenţii de la Liceul AZS din Bergen, Norvegia. „Când elevii ascultau rock, pulsul creştea cu 10 bătăi pe minut faţă de rata normală. Iar când au ascultat Aria de Bach, pulsul a scăzut cu 5 bătăi pe minut sub rata normală.” La aceleaşi rezultate au ajuns şi cercetători de la universitatea Temple, Pennsylvania. (Don Campbell, în „The Mozart Effect”).

♦ Reader’s Digest, în articolul semnat de David Mazie, “Music’s Surprising Power to Heal,” (nr. 8 din 1992), arată că muzica stimulează secreţia de endorfine şi de imunoglobulină salivară A (S-IgA – agent preventiv şi vindecător).

♦ Într-un alt studiu paralel, C.F. Charnetski, & F.X. Brennan, Jr. ( în Effect of music and auditory stimuli on secretory immunoglobulin A (IgA), apărută în Perceptual Motor Skills, 87:1163-1170 -1998) se arată că din 4 tipuri ambientale: (a) muzică modernă, (b) muzică clasică de fond, (c) muzică uşoară de la radio şi (d) liniştea deplină, S-IgA-ul creşte simţitor doar în cazul (b), al muzicii clasice de fond.

♦ Koger, S. M., Chapin, K. and Brotons, M. (1999). Is music therapy an effective intervention for dementia? A meta-analytic review of literature. J. Music Therapy: 36, 2-15.: “Un studiu efectuat asupra 336 de bolnavi psihici (demenţă) a scos la iveală faptul că muzica are un efect remarcabil în tratarea bolii.

♦ Dr. Raymond Bahr, şeful secţiei de boli coronariene de la St.Agnes Hospital, din Baltimore, scrie: „Jumătate de oră de muzică produce acelaşi efect cât 10 miligrame de Valium (diazepam)”.

—————————————————–

♦ O serie de cercetări publicate în Psychology of Music (1998) şi Neurological Research, (1998) confirmă constatarea că muzica poate îmbunătăţii gândirea spaţial-temporală a copiilor şi că elevii implicaţi prin programa şcolară în studiul muzicii obţineau note mai bune la istorie şi limbi străine şi dovedeau un comportament social mai bun. (Overy, K de la Univ. Sheffield, UK, în “Can music really “improve” the mind?”, apărut în Psychology of Music, 1998, 26:97-99, şi Johnson, J. K., Cotman, C.W., Tasaki, C.S. & Shaw, G.L. în articolul “Enhancement of spatial-temporal reasoning after a Mozart listening condition in Alzheimer’s disease: a case study”, în Neurological Research, 1998. 20:666-672; Roberta Konrad, profesoară la UCLA, în Empathy, Arts and Social Studies, Dissertation Abs.: Human. & Soc. Sci., 60, pg 2352 – 2000),

♦ Un studiu al Fundaţiei Rockefeller a arătat că elevii instruiţi în muzică au cea mai mare rată de admitere la Medicină (66,7%) şi la Biochimie (59,2%). Japonezii care sunt cotaţi în eşalonul de vârf în matematică şi ştiinţe, au Muzica introdusă în Curriculum-ul lor ca o disciplină majoră în clasele 1-9.

Last edited by edwards on Fri Dec 07, 2007 12:58 am, edited 1 time in total.
we rock!
ATTACHMENTS
1006.jpg
1006.jpg (41.01 KiB) Viewed 2466 times
1014.jpg
1014.jpg (47.45 KiB) Viewed 2464 times
1015.jpg
1015.jpg (54.42 KiB) Viewed 2462 times
1016.jpg
1016.jpg (52.87 KiB) Viewed 2461 times
1018.jpg
1018.jpg (43.6 KiB) Viewed 2457 times
we rock!
MUZICA – UN LIMBAJ nu Cultural, ci Natural

♦ Mai mulţi cercetători (John Kratus din Cleveland Ohio, Dr. Robazza din Padova, Dr. Carla Giomo din Mesa, Arizona, şi alţii) a demonstrat independent unul de celălalt că, în mod natural, copii sunt dotaţi să înţeleagă limbajul muzicii şi să decodifice mesajul ei. Diferite loturi de copii între 5 şi 9 ani au fost solicitaţi să clasifice diferite piese muzicale pe categoriile: „fericit”, „trist”, „animat”, „calm”, „mânios”, „fricos”… Fără vreo instruire muzicală prealabilă, toţi au identificat corect caracterul specific al pieselor. În unele cazuri, pentru a evita cuvinte complicate, copiilor li s-au dat chipuri desenate care exprimau categoriile solicitate, prin care ei să caracterizeze piesa ascultată. Copiii de 5 ani au corelat la fel de bine ca cei de 9 ani imaginile corespunzătoare pentru fiecare piesă.

Robazza, C. Macaluso, C., D’Urso, V. Emotional reactions to music by gender, age, and expertise. Percept. & Motor. Skills,, 79, 939-944 – 1994; Terwogt, M.M. & Van Grinsven, F. Recognition of emotions in music by children and adults. în Percept & Motor Skills, 67, 697-698. – 1988; Giomo, C.J. “An experimental study of children’s sensitivity to mood in music” în Psychology of Music, 21, 141-162. – 1993. Bouhuys , A.L., Bloem, G.M., Groothuis, T.G.G. Induction of depressed and elated mood by music influences the perception of facial expressions in healthy subjects, în J. Affective Dis., 33, 215-226 – în 1995.

♦ Pr.Grank Garlock, în The Big Beat, scria: „Muzica îşi are propriul mesaj şi poate schimba complet mesajul cuvintelor”.

♦ Stefan Koelsch din Leipzig, Germania, a confruntat un lot de adulţi lipsiţi de educaţie muzicală. Li s-a dat o serie de acorduri în succesiune. Subiecţii n-aveau idee de armonie nici de înlănţuiri armonice. Toţi, fără excepţie, au semnalizat corect care dintre acorduri nu se potrivea cu tonalitatea. După toate aparenţele, toţi suntem construiţi pe structura tonală.” Stefan Koelsch „What the Brain Tells Us About Music: Amazing Facts and Astounding Implications Revealed, MRN, Fall – 2000.

♦ „Omul nu deţine capacitatea înţelegerii muzicale prin instruire în cadrul culturii regionale, ci independent de aceasta. (Laura-Lee Balkwill, şi W.F. Thompson, în „A Cross-Cultural Investigationi of the Perception of Emotion in Music”, apărut în Music Perception, nr.17, pag. 43-64 – 1999).

♦ Dr. Howard Hanson, în The American Journal of Psychiatry, scrie: “Muzica se compune din multe ingrediente şi, în funcţie de proporţiile acestor componente, ea poate fi liniştitoare sau revigoratoare, înnobilatoare sau vulgarizantă, filosofică sau orgiastică. Muzica are putere pentru rău, la fel cu are putere spre bine.” (Dr. Howard Hanson, of Eastman School of Music, University of Rochester, in The American Journal of Psychiatry, vol. 99, p.317)

♦ Revista Science, din 13 decembrie 2002, publică cercetările lui Petr Janata care confirmă faptul că creierul este prin natura sa configurat să aprecieze muzica şi s-o memoreze.

♦ Cercetătorii B.G. Zifkin şi R.J. Zatorre în „Musicogenic epilepsy”, apărut în volumul Reflex Epilepsies and Reflex Seizures: Advances in Neurology, V.75, pp. 273-281 -1998, au demonstrat capacitatea muzicii de a induce crize de epilepsie, precum şi capacitatea de a reduce aceste crize. Joseph Lanza, în „Elevator Music”, (pag. 194) citează 76 cazuri diferite cărora li s-a indus eiplepsie muzicogenă, prin reacţia chimică pe care o declanşează muzica în creier şi care determină gânduri de suicid sau crimă.

♦ Ca o concluzie, Dr. Max Schoen, în The Psychology of Music, spune: “Dovezile medicale, psihiatrice şi altele în favoarea ne-neutralităţii muzicii sunt atât de copleşitoare încât mă uimeşte de-a dreptul că cineva ar putea susţine în mod serios contrariul”. Iar Neil Postman, în Amusing Ourselves to Death, p. 157, întăreşte ideea: “Să susţii că muzica este neutră – e stupiditate clară şi crasă”.

————————-

Rock-ul, definiţie

♦ The World Book Encyclopedia, 1989, Vol. 16, p. 383, artic. “Rock Music”:.„Majoritatea muzicii Rock’n’ roll se caracterizează prin (a) beat puternic pe timpul neaccentuat, (b) un motiv armonic şi melodic repetitiv şi (c) mult volum”. (Jerry M. Grigadean)

♦ Mick Jagger, chitaristul lui Rolling Stones: „Ceea ce noi producem se cheamă Zgomot! Asta-i tot! Puteţi fi amabili şi s-o numiţi Muzică…” (citat de Roy Carr, The Rolling Stones – An Illustrated Record, p. 37)

————————–

Rock-ul, un fenomen. Cum se explică

♦ Scripps Howard News Service, din Washington, scria: „Expunerea la muzica rock cauzează structuri neuronale anormale în regiunea cortexului care este asociată cu memoria şi cu învăţatul.” (Robert L. Stone, 1989, pag. 237)

♦ 240 adolescenţi între 11 şi 18 ani au fost supuşi în timpul unei audiţii muzicale de rock la un test de stabilitate. Rezultatele au fost examinate „orb” de un psiholog care a tras concluzia că testul a fost realizat la un ospiciu de nebuni”. (Lowell Hart, terapeut muzical din California (relatat în Satan’s Music Exposed, p.101)

———————————————

ATTACHMENTS
1025.jpg
1031.jpg
1032.jpg
BIOMUZICA – Cum acţionează muzica

Sub influenţa modelului evoluţionist, creierul a fost conceput în trei părţi:

1.Paleo-cortex-ul (numit şi creierul reptilian);

2.Creierul mijlociu (sau creierul mamifer, numit şi Sistemul limbic); şi

3.Neo-cortextul – cu cele 2 emisfere şi corpus callosum.

♦ Petr Janata şi Scott T. Grafton, (în Revista “Nature”, din iulie 2003, Volume 6 Number 7 pp 682 – 687, Focus on Music: Swinging in the brain), explică: „Întrucât muzica este suma unor elemente muzicale diferite: înălţime, intensitate, durată, ritm şi memorie pentru parcursul muzical, ea acţionează asupra mai multor părţi diferite ale creierului:
Creierului reptilian – sediul ritmurilor biologice şi a funcţiilor automate, este receptorul ritmului.

Creierul mijlociu, numit şi sistemul limbic, este partea emoţională a creierului. El declanşează simţămintele şi e responsabil de traducerea limbajului muzicii în dispoziţii sufleteşti. Sistemul limbic este receptiv la armonie şi consonanţă. Melodia şi armonia – acţionează şi asupra
Neocortexul cu cele 2 emisfere procesează muzica în mod distribuit.

Centrul muzical nu este localizat doar în emisfera dreaptă. Această emisferă dreaptă este specializată în percepţia elementelor spaţiale ale muzicii (simţul armoniei şi a înălţimii). Emisfera stângă, în schimb, percepe desfăşurarea melodică în timp care cere memorie muzicală. Pentru o percepţie muzicală completă contribuie şi Corpus callosum.

♦ Dr. Norman M. Weinberger de la Univ. California, (http://www.musica.uci.edu) explică: „Muzica produce o sincronizare, coordonare şi rezonanţă mai bună între cele două emisfere cerebrale, prin stimularea corpus-ului callosum – puntea de conecţie nervoasă şi electrică. La pacienţi cu depresie, activitatea electrică se transfera de la o emisferă la cealaltă sub efectul muzicii.

♦ Aşadar, muzica coordonează activitatea emisferei drepte, „spaţiale” (care percepe note, melodii, structuri, imaginaţie şi formarea de imagini) şi cea a emisferei stângi, „temporale” (care percepe procesul logic, secvenţial – în timp). Efectul „Mozart” se referă la abilitatea de a coordona percepţia de timp şi spaţiu.

♦ Robert Lee Hotz, în Times, din 13 decembrie, 2002: „Cercetătorii de la Dartmouth au identificat, prin rezonanţă magnetică, zona activată de flux sanguin sporit care procesează melodiile. Ea se află lângă centrul lobului frontal, pe Cortexul prefrontal rostro-median. Este regiunea care conectează memoria pe termen scurt cu cea pe termen lung şi cu emoţiile.”

Nervul acustic ajunge în creierul mijlociu (sistemul limbic) şi este localizat foarte aproape de hipotalamus, centrul care reglementează foamea, metabolismul, nivelul de conştiinţă de sine, ca şi centrul care controlează secreţiile hormonale.

♦ Psihologul Mary Griffiths, în „Introduction in Human Psychology”, 1974, pag. 474 -5: „Hipotalamusul controlează secreţia glandei tiroide, a adrenalinei corticale şi a glandelor sexuale. Astfel influenţează ritmul metabolismului ca şi producţia hormonilor sexuali. Hipotalamusul are un efect marcant privind producerea de reacţii autonome produse de frică, mânie şi alte emoţii”.

Undele electrice ale creierului (EEG) se împart în cele de frecvenţă joasă şi înaltă. Cele de frecvenţă înaltă sunt:

Undele Beta – sunt asociate cu activitate alertă şi intelectuală a creierului, îndreptată către lumea din afară. Stresul se regăseşte în undele Beta.

Undele Alfa – sunt asociate cu relaxarea, meditaţia, imaginaţia. Ele sunt stimulate atunci când închidem ochii şi astupăm urechile.

Undele Theta – însoţesc meditaţia profundă cât şi stările de somn.

Undele Delta corespund somnului adânc, fără vise. Ele definesc şi stările clinice de pierderea conştiinţei de sine.

♦ Muzica clasică echilibrată produce schimbarea activităţii creierului de la undele Beta la Alfa. Aceasta se produce prin creşterea secreţiei de melatonină care contribuie la calmul minţii şi relaxarea psihică. (Adolescence, 1998, pag. 109-116).

♦ In Human Physiology (1996, volume 22, pages 76-81), T. N. Malyarenko şi asociaţii au supus timp de 6 luni un lot de copii de grădiniţă de 4 ani la 1 oră de audiţie muzicală pasivă zilnic. EEG a consemnat o creştere a ritmului din banda de frecvenţă „alfa” precum şi similarităţi între diferitele regiuni ale cortexului cerebral, cele mai pronunţate în lobul frontal. S-a constatat o mai bună cooperare între regiunile creierului, precum şi o creştere tipică a relaxării. Un lucru demn de remarcat a fost că schimbările undelor EEG surveneau în cazul situaţiilor de audiţie pasivă.”

În schimb, muzica puternic ritmată şi beat-ul rock-ului produce undele de frecvenţa cea mai scăzută, undele Delta.

♦ Anne Rosenfeld, „Music, the Beautiful Disturber”, în Psychology Today, din decembrie 1985: „Rockul trezeşte o serie de simţăminte agitate, excitate, sexuale, prin ritmul pronunţat şi insistent, mijloc folosit pentru ridicarea în mod artificial a tensiunii sexuale. Beatul tobei produce aceste efecte puternice prin modificarea ritmului electric al creierului” (p. 54)

♦ Daniel şi Bernadette Skubik, în Neurophysiology of Rock” (1991):
„Concluzia acestor studii este multiplă: „Ritmul bateriei generează o „bătaie” de bază care produce o reacţie din partea sistemului muscular, a undelor creierului, şi a nivelului hormonal. Anume: (1) beat-ul determină sincronizarea tonusului muscular cu ritmul bateriei; (2) activitatea frecvenţei EEG se aliniază şi ea la ritmul generat; şi (3) o serie de hormoni, în special opioizii şi hormonii sexuali sunt secretaţi ca rezultat al sincronizării electrofiziologice cu ritmul bateriei…” (pag. 187)

Când beat-ul generază un prag înalt de excitare senzorială – anume când frecvenţa ritmului şi volumul muzicii atinge maxima excitaţie – creierul este adus într-o stare de stress. Pentru a se elibera de această tensiune şi pentru a ajunge la homeostazie, creierul degajă opioizi. Aceştia, din p.d.v. chimic, sunt similari drogurilor ca morfina.

Muzica rock determină stimularea sexuală pe aceeaşi cale. La stimulări senzoriale ridicate, corpul răspunde cu eliberare de gonadotrofine şi cu opioizi. Rezultatul este o strânsă conexiune între starea de excitaţie şi stimularea sexuală, care se corelează invariabil cu stimularea agresiunii.

Pe măsură ce rockul a devenit tot mai ofensiv, a ajuns să cauzeze o asociere tot mai strânsă între agresiune făţişă şi sexualitate tot mai explicită”. (187-188).

♦ The Columbus Dispatch Magazine, July 26, 1970, pp 24-27, relatează o experienţă în care s-a măsurat undele EEG produse de creier la diverşi stimuli muzicali. Tipurile de muzică erau Rock, blues, muzică clasică şi folclorică. S-a constatat că Rockul şi Jazzul produceau unde EEG identice cu cele produse de creier în timpul excitaţiei sexuale.

♦ Michael Jackson, în timpul unui explica motivul pentru gestica sa sexuală din timpul concertelor sale: „Se întâmplă subliminal. Muzica mă determină să fac aceste gesturi. Nu mă gândesc la ele. Pur şi simplu se întâmplă. Sunt sclavul ritmului”(The Evening Star, 11 februarie 1993, p. 10).

„Într-o atmosferă în care nu există nici o rezistenţă intelectuală, rock-ul reprezintă doar apelul barbar la pofta sexuală – nu iubire, nici eros, ci patimă sexuală nedezvoltată şi necontrolată.” (Bloom, Alan, The Closing of the American Mind, Simon & Schuster, 1987 p.73)

♦ Roger Liebi, „Rock Music… in a Dying Era”, 1989, pag. 4: „În situaţia de stress continuu datorat unei muzici monotone şi tari, se produce în corp o cantitate excesivă de adrenalină de care enzimele organismului nu sunt în stare să dispună. Rezultatul este că o parte din această adrenalină se schimbă într-o altă substanţă chimică, numită adrenochromă (cu formula C9 H9 O3N). Adrenochroma este de fapt un drog psihedelic similar cu LSD-ul, Mescalina, STP, şi psylocybinul. Adrenochroma este cumva mai slab decât celelalte, dar testele au dovedit că el determină un sevraj similar celorlalte droguri… Nu te mai miri de ce publicul participant la concerte rock sau discoteci intră în transă şi pierde controlul de sine”.

♦ Times on Sunday, din iunie 1987, comunica ştirea: „Ascultătorii de Heavy Metal sunt afectaţi în mecanismele psiho-fiziologice de adicţie. Dacă sunt lipsiţi de rock pentru o săptămână, starea lor generală de sănătate scade, devin mai iritabili, sunt apucaţi de tremur iar pulsul devine neregulat. Unii din ei au cerut încetarea experimentelor după a treia zi. Rock-ul n-are doar o influenţă psihologică, ci şi una biochimică, comparabilă cu efectele substanţelor de tipul morfinei care induc plăcere.” (G.Aminev)

♦ Ira Altshuler, „A Psychiatrist’s Experience with Music as a Therapeutic Agent”, 1948, pag. 270-1: ”Muzica, care nu depinde de acordul minţii ca să invadeze organismul, poate să stârnească, pe calea talamusului – staţia de releu al emoţiilor, senzaţiilor şi simţămintelor. Odată ce un stimula reuşit să atingă talamusul, creierul este automat invadat”

♦ Geoffrey Marks, directorul unei fabrici de amplificatoare din Los Angeles, confirmă în „Vecko Revyn” nr. 41, 1979: „Testele dovedesc trezirea instinctelor sexuale sub influenţa unei muzici care depăşeşte în volum 100-120 decibeli. De asemenea, este important ca basul să-şi aducă contribuţia. Basul este de fapt ceea ce guvernează şi ne orientează simţurile. El penetrează corpul şi afectează nervii. Frecvenţa joasă a basului are o puternică influenţă asupra corpului şi a
emoţiilor”.

Avertisment: Peste 90 decibeli – pot apărea deteriorări permanente ale auzului. Concertele Rock – folosesc între 110 – 140 decibeli. Un singur minut de audiţie la acest volum poate cauza deteriorări permanente.

♦ Jean Paul Regimbal, cercetător canadian, în „Le Rock’n Roll viol de conscience par les messages subliminaux” – Sherbrooke, Quebec 1983, pag. 17-18: „Când schimbările dintre lumină şi întuneric au loc între 6-8 ori pe secundă, simţul profunzimii (a spaţiului) este serios alterat. Dacă acestea se produc de 26 ori pe secundă, undele alfa ale creierului se schimbă şi puterea de concentrare este infalidată. Dacă frecvenţa schimbării luminii cu întunericul depăşeşte acest prag şi dăinuie pentru un timp mai îndelungat (peste 5’) controul de sine poate înceta complet. Iată motivul pentru care a spune nu este deloc exagerat a spune că combinaţia rock-ului cu efectele de lumini conduce la violarea conştiinţei.”

♦ Maxfield, Melinda, Ph.d. The journey of the drum. Vol. 16, ReVision, 04-01-1994, pp 157: “Bătăile tobei în ritualurile şi ceremoniile culturilor primitive au efecte neuro-fiziologice şi sunt asociate cu schimbări temporare ale activităţii electrice a creierului, care poate favoriza intrarea într-o stare de conştiinţă alterată”.
————-

ATTACHMENTS
1035.jpg
1036.jpg
1037.jpg
1041.jpg
1041.jpg (46.34 KiB) Viewed 2248 times
1042.jpg
1042.jpg (42.18 KiB) Viewed 2244 times
1043.jpg
1043.jpg (44.33 KiB) Viewed 2243 times
1049.jpg
1049.jpg (45.07 KiB) Viewed 2242 times
we rock!
User avatar
edwards
just a user
Posts: 1703
Images: 85
Joined: Sun Sep 07, 2003 1:45 pm
Location: flotant, ca nevasta 🙂

[ #40996 ] Postby edwards on Wed Mar 21, 2007 9:00 pm

Mama Rock-ului

♦ „Scopul incantaţiei ritmice africane este întâlnirea cu spiritele. Căzuţi în transa beat-ului, bărbaţi şi femei sunt luaţi în mod literal în stăpânire de un spirit. În Abomei, Africa de vest, aceste zeităţi care vorbesc prin fiinţe omeneşti se cheamă Vodun. Cuvântul înseamnă „mister”. De la acest cuvânt vine „Voodoo”. Aici se află rădăcina muzicii rock.” (Michael Ventura, în Whole Earth Review, 1987, pag. 28-33).

♦ „Şamanul era rocker-ul originar, cu plete, îmbrăcat în piele, dansând posedat de ritmul tobei. Pentru cultura nigeriană, comunicaţia cu spiritele era sinonimă cu tobele, când trupul lor devenea un medium pentru zei, pentru care tobele erau un catalizator. Transa ritmică se transformă într-o stare isterică pe care occidentalii o definesc simplu: „posedare”. (Danny Sugerman – autoritate în Muzica Rock – în Appetite for Destruction, p. 208, 181)

♦ „Tobele Bata – folosite în voodoo – sunt instrumente magice, şi bătaia lor „înainte şi înapoi” au constituit tiparul pentru ritmurile Rock-ului… Ideea că anumite ritmuri slujesc drept medium pentru energii spirituale, prin care conştiinţa umană intră în contact cu spiritele, este un concept de bază tradiţional pentru religiile Africane… Într-un sens, Rock-ul este un fel de voodoo…”Robert Palmer – expert şi promoter Rock, redactor la Rolling Stone şi alte reviste de Rock – în “Rock & Roll An Unruly History”, Harmony Books, New York, 1995, p. 46. 53. Afirmaţia întărită şi de Miranda Bruce-Mitford, The Illustrated Book of Signs & Symbols, DK Publishing, 1996 p. 80; şi Lowell Hart, Satan’s Music Exposed, Salem Kirban Inc., 1980 p. 71.

♦ „Little Richard: „Eu cred despre Rock’n Roll este că e muzică demonică. Mulţimea de Beat-uri din muzica de azi este luată din voodoo”. (Little Richard, citat de Charles White, The Life and Times of Little Richard, p. 197)

♦ „Ca acompaniament ritmic pentru ritualuri satanice şi orgii, beat-ul voodoo este chintesenţa răului muzical. Ritmurile sale multiple, sunt conduse să producă un fel de conflict reciproc. Când asculţi această muzică, este sigur că devii deodată împresurat de puterea ei brutală şi lividă…” (Allan Bloom, în The Closing of the American Mind, pag. 81).

♦ Elizabeth Hanly, “A Shaman’s Story, A Vodoun priest leads the author on a journey of understanding,” New Age Journal, March/April 1997 pp. 56-57, scrie: „Imi amintesc de o conversaţie cu un reporter al lui The New York Times din Cuba. ‚Fereşte-te de aceste tobe’ – mi-a spus, referindu-se la tobele care invită duhurile în ceremoniile Santeria. Dacă cumva as ceda acestor răpăituri, viaţa mea ar lua o turnură în care n-aş vrea să ajung. Ştiu despre ce vorbesc.’ Îl înţelegeam perfect, pentru că eu însămi am stat în preajma beat-ului până când un soi de energie m-a luat în stăpânire… Am reuşit totuşi să scap de ele…”

Sincopa:

♦ „Sincopa – ca prim ingredient al jazz-ului – s-a dezvoltat din beat-urile voodoo. Sincopa a devenit cel mai bun substitut pentru poliritmiile complicate, care constituiau parte integrantă a muzicii tradiţionale africane”. H. Lloyd Leno, “Music and the Great Controversy”, în Our Firm Foundation, May 1987

♦ Dr. John Diamond – fost preşedinte al Academiei Inernaţionale de Medicină Preventivă – în „Your Body doesn’t Lie” (şi separat, Steven Halpern, în Tuning the Human Instrument, 1978, pag. 45) afirmă: „Sincopa (bătaia pe timpul neaccentuat), fiind opus ritmului fiziologic, declanşează o reacţie automată de secreţie a adrenalinei… Aceasta duce la anxietate, comportamentul agresiv şi la stârnirea instinctului sexual.” (101. 160)

♦ „Ori de câte ori beat-ul este sincopat, apare fenomenul „switching” (schimbare de direcţie şi efect), în care simetria dintre cele două emisfere cerebrale este deteriorată. Aceasta produce dificultăţi perceptuale şi o serie de alte efecte ale stresului.” (Dr. John Diamond, ibid. 164)

♦ Ivan P. Pavlov a descoperit, din experimente făcute pe câini, că ritmul este un factor care determină comportamentul: un ritm rapid agită câinele; un ritm lent are efect liniştitor. Sub ritm sincopat, câinele părea manipulat şi confuz, şi manifesta sălbăticie.

♦ „Cel mai dăunător este ritmul Anapest, cu accentul pe timpul slab (ta-ta-TA). Acest ritm este în opoziţie cu bătaia inimii şi destabilizează ritmul normal al organismului, aruncându-l în stress.” (Dr. John Diamond, în „Medico Finds Root of Many Evils in a Pest Rock Beat”, în Variety 288, sept. 1977, pag. 77).

♦ Dr. David Nobel, medic, expert în terapia muzicală, scrie: „Ritmul anapest induce stres şi mânie, reduce eficienţa, creşte hiperactivitetea şi slăbeşte puterea musculară”.

♦ Testele de la Karajan Music Institute din Salzburg constată că: „Ritmul sincopat cauzează extrasistole.” (E. Ruud, în „Musikken – vartnye rusmiddel?”, 1983, pag. 17)

♦ Maxfield, Melinda, Ph.d. The journey of the drum. Vol. 16, în ReVision, 04-01-1994, pp 157.
“În ritualurile indigene, tobele şi bătăile ritmice au efecte neurofiziologice şi sunt associate cu schimbări în activitatea electrică a creierului care favorizează intrarea într-o stare de conştiinţă alterată. Au fost catalogate 12 efecte psiho-fiziologice negative ale beat-ului, printre care: pierderea simţului timpului; inducerea unei agitaţii fizice (hiperactivitate), slăbirea capacităţii musculare (până la 25%), invalidarea capacităţii decizionale, slăbirea concentrării, inducerea anxietăţii, declanşarea mâniei, creşterea tensiunii arteriale, exacerbarea instinctului sexual…”

ATTACHMENTS
1056.jpg
1056.jpg (45.65 KiB) Viewed 2189 times
1060.jpg
1060.jpg (57.65 KiB) Viewed 2186 times
1061.jpg
1061.jpg (65.58 KiB) Viewed 2180 times
1062.jpg
1062.jpg (49.96 KiB) Viewed 2179 times
1063.jpg
1063.jpg (41.59 KiB) Viewed 2177 times
1064.jpg
1064.jpg (61.21 KiB) Viewed 2177 times
we rock!
User avatar
edwards
just a user
Posts: 1703
Images: 85
Joined: Sun Sep 07, 2003 1:45 pm
Location: flotant, ca nevasta 🙂

[ #41181 ] Postby edwards on Thu Mar 22, 2007 9:35 pm

Ritmul şi Hormonii…

♦ „Frecvenţa joasă a vibraţiilor chitarei bas, asociată cu beat-ul continuu al bateriei, afectează lichidul cefalo-rahidian care, la rândul lui, afectează glanda pituitară – cea care comandă secretarea hormonilor în corp.” (în „CCM”, nr. din August – septembrie 1981, pag. 26).

♦ Norvegianul Even Ruud, în „Musikk som kommunikasjon…”, 1990, a stabilit că „Muzica rock manipulează ciclul menstrual al femeii. Studiile au arătat creşterea hormonului lutheinizant în timpul audiţiei muzicale.”

♦ „Sub influenţa Rock-ului, secreţia de hormoni este mai pronunţată, ceea ce cauzează un dezechilibru în organism. Aceasta determină scăderea glicemiei şi a calcemiei şi infirmizează judecata” (în „CCM”, nr. din August – septembrie 1981, pag. 26).

♦ Cercetătorul David A. Noebel explică fenomenul: „Ritmul rockului creează o anormal de abundentă secreţie de hormoni sexuali şi de adrenalină, care produc schimbări în nivelul glicemiei şi a calcemiei din organism. Atunci când glucoza este direcţionată spre alte părţi ale corpului pentru stabilizarea echilibrului hormonal perturbat, funcţiile creierului scad. În aceste condiţii, judecata morală scade sau chiar este complet distrusă.” Ann Ekeberg, in „For Sweridge”, 1991, pag. 53

♦ „Bătăile constante şi sunetul monoton, prelung, ritmic, induc stări de transă. Este dovedit că adolescenţii intră adesea într-o transă hipnotică sub influenţa rockului. Atunci când controlul minţii este pierdut, influenţe demonice iau mintea în stăpânire…” (Bob Larson, 111).

♦ Andrews Neher, în EEG and Clinical Neurophysiology, 1961, p. 449-451: „Beat-ul ritmic are efecte neuro-fiziologice, rezultând în frică, uluială, tetanie, rigiditatea pieptului, neastâmpăr, convulsii, tremur, halucinaţii visuale şi auditive”.

♦ U. Baumer, în „Wir wollen nur deine Seele…”1986, vol. 2, pag. 102: „Omul intră într-o stare extatică cu convulsii cvasi-epiletice, în care ţipă, muşcă, urlă în râsete, urinează şi îşi sfâşie hainele într-un simţământ intens de extaz”.

♦ Cântăreaţa de rock Janis Joplin, (decedată prin suicid), mărturisea: „N-am bănuit câtă putere are ritmul. Am fost uimită să-l simt ca pe cel mai puternic drog din lume. Era atât de senzual, vibrant, tare, nebun! Nu puteam sta liniştită. Niciodată nu dansez când cânt. Dar atunci m-am mişcat şi am sărit. Nu mă puteam auzi, aşa că am cântat mai tare… şi mai tare. La sfârşit, eram ieşită din minţi”. (Joes Dreyfuss, în Wichita Eagle, oct. 1970)

♦ Mick Jagger: „„Rockul este cheia care ne deschide accesul la mintea omului… Noi umblăm după minţile ascultătorilor noştri, ca de altfel toate grupurile Rock” (citat în Hit Parader, 1968, pag. 12)

Willian Shafer, în Rock Music, 1972, pag. 76: „Rock-ul este un instrument de alterare a conştiinţei.”

♦ “Muzica este folosită pretutindeni pentru a condiţiona mintea omului. Ea poate fi la fel de puternică ca şi un drog dar mult mai primejdioasă, pentru că nimeni nu ia manipularea muzicală în serios” (Family Weekly, 30 ianuarie 1983, p. 15)

„În medie, un adolescent ascultă, în perioada claselor a 7-a şi a 12-a 10.400 ore de rock, ceea ce a ajuns să depăşească timpul petrecut la TV. ”[/U] („The Chicago Sun Times”, 15 septembrie 1989)

———————————————

Rock-ul – origini:

♦ Martha Bayles, Hole in Our Soul: The Loss of Beauty and Meaning in American Popular Music, p. 138 „Când primii sclavi aduşi din Africa de vest au fost convertiţi la creştinism, ei ştiau puterea şi influenţa spre rău a tobelor voodoo. Aceşti negri convertiţi au interzis cu stricteţe folosirea lor. Ei numeau aceste instrumente „tobele diavolului”.

♦ Palmer, Rock & Roll An Unruly History, p. 21 : „Ştiţi cum a devenit New Orleans capitala Jazz-ului? Tobele magice africane, care erau interzise pe tot cuprinsul Statelor Unite, au fost permise doar în New Orleans.”

♦ ”Sincopa, cheia Jazzului, cauzează legănarea (swing-ul). Numele de Jazz vine de la un cuvânt scos din circulaţie, care însemna „act sexual”. Iniţial, Jazzul era produs ca muzică pentru bordeluri. În cele din urmă, Jazz-ul a dat naştere Rock-ului de azi.Winds of Change, p. 212, quoted in Wilson Ewin, The Pied Piper of the Pentecostal Movement, 1986, pp. 49-51:

♦ „Genealogia completă a rock-ului este: Voodoo – Jazz – Blues – Rock’n’roll.” (David Tame, The Secret Power of Music, pp. 187-204)

♦ „În 1952, un disk-jockey pe nume Alan Freed, primul alb implicat în muzica de „Ritm şi blues” (forma anterioară Rock-ului), făcea prezentarea ei la Radio Cleveland. Neştiind ce nume să-i dea, a luat un termen de ghetto al populaţiei de culoare: „Rock and Roll”, sinonim pentru sex premarital în automobil, act ce survenea după sesiunile de Blues-uri. (David Tame, The Secret Power of Music, pp. 187-204)

♦ Richard Oldham, managerul lui Rolling Stones: „Muzica rock este sex pe care trebuie să-l zvârli în faţă adolsescenţilor”. (în USA Today, 13 ianuarie 1984)

———————-

we rock!
User avatar
edwards
just a user
Posts: 1703
Images: 85
Joined: Sun Sep 07, 2003 1:45 pm
Location: flotant, ca nevasta 🙂

[ #41367 ] Postby edwards on Fri Mar 23, 2007 10:09 pm

Cultul Antichrist

ALTAMONT

[I]Ideea concertului de la Altamont provenea de la Agentul Ken Kesey, membru al Knessethului Izraelian. Concertul avea să dea prilej bandei Rolling Stones să se producă pe pistele de curse de lângă San Francisco. Avea să fie primul „Heavy-metal” concert din timpul nostru.

Aproape jumătate de milion s-au strâns adunaţi la Altamont. Condiţiile au fost chiar mai puţin pregătite şi asigurate decât cele de la Woodstock. Hrana şi apa erau aproape de negăsit. În schimb, se găseau droguri din belşug. Ca şi la Woodstock, concertul avea să devină mijlocul unui experiment al utilizării în masă a drogurilor, în mod special LSD. Tony Sanchez, în Up and Down with the Rolling Stones, pag. 195 – 202, descrie:

Deja în zori, erau adunaţi ¼ milion de tineri, în aşteptare. Peste tot era LSD, iarbă mexicană, vin ieftin, amfetamine… toţi erau agitaţi. Pe la prânz, toţi se împleticeau. Unul aproape că a murit, încercând să zboare de pe un pod… Un altul ţipa de zor în apele unui canal. În altă parte, doctori erau ocupaţi cu moşirea unor gravide isterice care năşteau prematur. [/I]

Pogorârea spre iad continua. Rolling Stones angajase, pentru 500 dolari de bere gratuită, banda de motociclişti „Îngerii iadului” ca să acţioneze ca şi gardă pentru securitatea concertului. Aceştia erau cunoscuţi ca o adunătură de pungaşi, violatori şi ucigaşi, mafioţii drogurilor pe întreaga coastă de vest.

Când festivalul a început, cei aproape jumătate de milion de drogaţi au mai aşteptat încă 1,5 ore până să apară Rolling Stones. Abia când s-a lăsat noaptea, când au putut realiza efectele speciale de lumini, trupa a apărut pe scenă. Mick Jagger, conducătorul bandei, era îmbrăcat cu o glugă lucioasă care devenea roşie sub bătaia luminii. Mick Jagger juca rolul lui Lucifer.

De îndată ce trupa a început să cânte, câţiva adolescenţi şi-au smuls hainele şi au început să se caţere pe estradă, ca şi când acesta era un altar înalt, ca să se ofere victime pentru bocancii şi bâtele „Îngerilor”. Cu cât erau mai bătuţi şi sângerând, cu atât mai mulţi apăreau, ca şi când o putere supranaturală îi împingea să se ofere ca sacrificii umane acestor agenţi ai diavolului.

Stând chiar în faţa scenei, cu prietena lui, un negru pe nume Meredith Hunter avea curând să fie desemnat pentru sacrificiu uman. Stones-ii au început „Sympathy for the Devil”. Cântecul începea cu Mick Jagger care se introducea drept Lucifer. De îndată, întreaga adunare s-a ridicat, să cânte şi să danseze frenetic. Un Înger uriaş s-a îndreptat spre Hunter şi l-a apucat de păr, într-o încercare de a porni bătaia. S-a produs o încăierare. Alţi 5 Îngeri au năvălit în ajutorul camaradului lor, în timp ce Hunter a încercat să fugă în mulţimea înnebunită. Dar un Înger l-a apucat şi i-a împlântat un cuţit în spinarea negrului. Disperat, Hunter lupta pentru viaţă şi moarte. Curând Îngerii s-au aruncat asupra lui ca nişte lupi. Unul l-a lovit în cap, iar alţii în piept şi în spate, până când Hunter a cedat. Când câţiva din mulţime au încercat să-i vină în ajutor, Îngerii au făcut un zid împrejurul lui zicând: „Nu-l atingeţi, că va muri oricum. Lăsaţi-l să moară”.

În timpul asasinatului sângeros, Rolling Stones continuau să cânte „Simpatie pentru diavolul” şi priveau cum Meredith Hunter era ucis chiar în faţa lor. Şi mai incredibil, întreaga crimă a fost filmat de o echipă profesionistă special angajată să filmeze „concertul”. La scurtă vreme după aceea, caseta video era vândută şi circula prin toată ţara având drept titlu unul din şlagărele Rolling Stones-ilor: „Gimme Shelter”.

Rezultatul concertului de la Altamont: patru tineri erau morţi şi alţii zeci erau bătuţi şi răniţi, fără să mai punem la socoteală nebunia drogurilor.

În 1985, în ziarul „New Solidarity” (curând după aceea interzis), s-a publicat un interviu cu Hezekiah Ben Aaron, la data aceea al treilea în grad în „Biserica lui Satana”. El descoperea că biserica lui au iniţiat bande de rock „Heavy-metal” ca Black Sabbath, The Blue Oyster Cult, THe Who, Ozzy Osbourne, şi altele. Iar marele preot, Kenneth Anger, este chiar omul care i-a recrutat pe Rolling Stones pentru activităţi oculte.

♦ David Bowie, star homosexual: „Rockul a fost întodeauna muzica diavolului. Cred că rock-ul este primejdios. Simt că noi promovăm ceva chiar mai întunecat decât noi înşine!” (în Rolling Stone magazine Feb. 12, 1976).

♦ Little Richard (Charles White, The Life and Times of Little Richard, pp. 205-206) spunea: „Am fost condus şi comandat de o altă putere. Puterea întunericului. Puterea diavolului, lui Satana”

♦ John Lennon – unul din Beatlesi „Creştinismul se va duce, va dispărea şi se va prăbuşi. Nu-i nevoie să mai discut asupra acestui lucru. Am dreptate şi voi fi dovedit ca atare. La ora aceasta, noi suntem mai populari decât Isus!” (în San Francisco Chronicle, 13 aprilie 1966, p.26 )

♦ Derek Taylor, purtător de cuvânt al Beatles-ilor: „Băieţii ăştia (Beatles) sunt pe de-a-ntregul Anti-chrişti. Vreau să zic că şi eu sunt anti-christ, dasr ei sunt în aşa măsură încât mă şochează, ceea ce nu-i un lucru uşor” (in Saturday Evening Post, Aug. 8, 1964)

♦ (Albumul Beatles-ilor „Sargeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” fusese dedicat satanistului Aleister Crowley, întemeietorul Bisericii Sataniste, care a murit cu 20 de ani înainte de producerea albumului. Piesa de debut începea cu cuvintele: „Era cu 20 de ani înainte…” Pe coperta discului apare fotografia lui Crowley. Învăţătura acestui guru spiritist era: „Fă ce vrei tu – aceasta-i plinătatea legii” şi ea a devenit „mantra” anilor 60 ai revoluţiei sexuale şi anti-creştine.)

♦ Ozzy Osbourne: „As dori să ştiu de ce am făcut lucrurile pe care le-am făcut de-a-lungul anilor. Nu ştiu dacă sunt un medium pentru o sursă din afară. Sper să nu fie pe cine bănuiesc: Satana”. (în Hit Parader, februarie, 1978, p.24).

„Rock-ul este un fenomen religios.” Prof. Robert Pattison, în The Triumph of Vulgarity, :

♦ Sociologul Charles Pressler: „Nu e nevoie de un efort special al imaginaţiei spre a compara simţămintele de abandonare de sine, uimire şi golire pe care le simte un om înaintea sfinţeniei lui Dumnezeu, cu acelea pe care le trăieşte un fan la un concert de rock: pierderea de sine în prezenţa unei prezenţe care subjugă” (Charles Pressler, în Rock-ul, Religia şi destructurarea Americii, pag. 146).

♦ John Denver: „Odată voi fi atât de complet (desăvârşit), încât nici nu voi mai fi uman. Voi fi Dumnezeu”. (citat de Steve Peters, „Why Knock Music”, 1997, pag. 110)

♦ Pamela Des Barres, o fană: „Ceva s-a pogorât peste mine în prezenţa unui idol rock, ceva rău şi respingător, ceva minunat şi sfânt, ceva între pornografie şi paradis” (citat de Steve Peter şi Mark Littleton, în The Truth about Rock”, 1998, pag. 79

„Rock-ul este o mişcare religioasă care a adus o transformare religioasă în cultura Americană… Toate revoluţiile culturale sunt, în esenţă, mişcări religioase şi, ca atare, vizează cel mai profund nivel al conştiinţei noastre (personale sau colective).” (Sociologul Robert Pielke, în „You say you want a Revolution” 1986, p.133-136)

♦ Graham Nash, în „Hit Parade Yearbook”, 1967: „Muzica (pop, rock) este un medium pentru mase, pentru condiţionarea modului în care se vrea să gândească lumea!”

Sociologul William Schafer: „Rock-ul a acţionat ca un catalist, ca o putere unificatoare şi amplificatoare de idei şi simţăminte. El este un medium, un mijloc de comunicare a emoţiilor. Asociate cu rockul sunt: cultul iraţionalului, a închinării pentru instinctual, şi neîncrederea în raţiune şi logică. Această formă de anti-intelectualism poate fi foarte periculoasă . Ea poate duce la un mod totalitarist de gândire şi acţiune. Conectat cu anti-inteletualismul este un interes mare pentru fenomenul ocult, magie, superstiţie, gândire exotică (orientală), şi tot ce este contra curentului gândirii (tradiţional) Europene. De asemenea, de rock se conectează obsesia despre subconştientul minţii, forţa culturii drogului constituie premiza revelării ascunsului, a omului instinctelor, pe care să-l elibereze de restricţiile şi limitările conştiinţei sale…” (în „Rock Music”, Minneapolis, 1972, pag. 13. 99).

„Rock-ul este o utilizare a muzicii bazată pe formule matematice care condiţionează mintea prin frecvenţe calculate (vibraţii) şi este folosită să modifice structura chimică a organismului, pentru a face mintea susceptibilă la schimbare şi îndoctrinare. Rock-ul este folosit pentru subjugarea minţii, reeducare şi re-structurarea concepţiei despre viaţă.” (Joseph Crow, citat în Leonard Seidl, Face the Music, 1988, pag. 64)

Charles Pressler, în „Rock and Roll-ul, Religia şi Destructurarea a Valorilor Americane”:
”Rock-ul şi mesajul său a adus o nouă concepţie despre lume şi un nou mod de inaterpretare a relaţiilor interpersonale şi, prin definiţie, efectul muzicii rock este revoluţionar” (În „All Musics”, Anglia, 1996, pag. 133).

„Cred cu tărie că rockul şi toate formele ei constituie o problemă critică de care civilizaţia noastră trebuie să scape, dacă doreşte să supravieţuiască mult timp.” (Allan Bloom pag. 204).

”Cred cu fermitate că rock-ul în toate formele lui constituie o problemă critică de care civilizaţia noastră trebuie să scape în vreun fel eficient şi fără întârziere, daca doreşte să mai supravieţuiască!” (Muzicologul (nereligios) David Tame, în The Secret Power of Music, 1984, pag. 204).

——————————-

we rock!
User avatar
edwards
just a user
Posts: 1703
Images: 85
Joined: Sun Sep 07, 2003 1:45 pm
Location: flotant, ca nevasta 🙂

[ #41675 ] Postby edwards on Mon Mar 26, 2007 8:37 pm

Diversiunea „C.C.M.”

♦ „Howard Goss, fost Secretar General al Bisericii Penticostale Unite până în 1951 ne spune: „Am fost primii, din câte ştiu, care am introdus tempo-ul accelerat în muzica Gospel… Fără mişcarea Penticostală, niciodată (Rock-ul) n-ar fi ajuns atât de aproape de inimile oamenilor”. (David Wilkerson, citat de David W. Cloud, în “Charismatic Music Permeating the Churches,” , apărut în O Timothy, Vol. 14, Issue 7, 1997)

♦ Mişcarea harismatică de tineret „The Jesus movement” din anii 1960 a introdus aşa-numita „Jesus Music”, mai târziu cunoscută ca C.C.M.

♦ În noiembrie 1995, Stan Moser, fostul şef al Word Records şi CEO al lui Star Song Records, unul din pionierii “Contemporary Christian Music”, după 26 de ani de serviciu, a părăsit CCM: El a scris un articol despre CCM în Christianity Today, May 20, 1996 p. 27), cu titlul: “Am creat un monstru…”.

♦ Veteranul C.C.M., Steve Camp, declara la 31 octombrie 1997: „Sunt împovărat şi zdrobit de starea actuală a C.C.M., o industrie care n-a făcut decât să-L abandoneze pe Hristos…” (citat de Charlie Peacock, „At the Crossroad – the CCM”, 1999, pag. 15).

♦ Lowell Hart – fost rocker: „Rock, ritm şi blues-uri, jazz, pop, Bossa Nova, etc… sunt producţiile lumii. Aceşti muzicieni C.C.M. iau materialul firesc şi spun: Le vom folosi în beneficiul celor duhovniceşti. Dar asta nu se poate: nu e nici logic, nici scripturistic.” (Satan’s Music Exposed, p. 123)

♦ „Rockerul Rick Shorter, fost director al show-ului „Hair” de pe Broadway, convertit la AZS: „La început credeam că pot să dezinfectez nişte muzică rock mai veche şi cântări de suflet, transformându-le într-un gospel acceptabil. Acum însă realizez că nu poate fi nici un compromis cu lumea – cu muzica ei, cu distracţia sau cu filosofia ei” (Jiggs Gallager, în revista AZS Insight, ediţie specială, citat în The Christian and Rock Music, de S. Bacchiocchi, 1999).

„Admiratorii rockului vor să facă rockul respectabil. Dar lucrul aceste este cu neputinţă. Rock-ul este provocator pentru că este vulgar. Rock-ul este chintesenţa vulgarităţii. Este brutal, tare şi lipsit de gust” (Pattison, Robert, The Triumph of Vulgarity, 1987, pag. 4)

♦ „Conduceam pe drumurile junglei Coastei de fildeş şi aveam câţiva pastori africani în maşină. Cu mine aveam câteva casete de la centru cu Muzică C.C.M. şi le-am pus să asculte casetele. Reacţia a fost promptă şi violentă. Unul din ei m-a întrebat: „Vrei să spui că muzica asta se cântă în bisericile noastre din America?” La da-ul meu, băştinaşul mi-a răspuns: „Oare vă daţi seama că voi chemaţi spiritele rele prin muzica asta?” (Joe Meyers, în What the Bible says about Contemporary Christian Rock Music, 1990, Institute in Basic Life Principles, p. 8.)

„De cinci ani sunt tot mai descurajat, de când mulţi pastori au deschis bisericile lor concertelor „rock”. Adolescenţii au devenit sălbatici, dansând pe culoare, apoi plecând din biserici drept în maşinile lor pentru sex. Părinţi îndureraţi mi-au scris: „Fiul meu ardea pentru Domnul. Dar de când pastorul de tineret a introdus aceste grupe sălbatice, mi-am pierdut fiul.

Cele spirituale nu-l mai interesează. A devenit pătimaş pentru muzica ocultă, şi asta chiar la noi în biserică…” Prin dependenţa pe care o dă, rockul este mai puternic decât drogurile, alcoolul sau tutunul. Aceasta este cea mai mare adicţie în masă din istoria lumii. Muzica rock folosită în cercurile creştine este de aceeaşi esenţă satanică ca şi cea numită Punk sau Heavy-Metal…”. (David W. Cloud, în “Charismatic Music Permeating the Churches,” apărut în O Timothy, Vol. 14, Issue 7, 1997).

♦ Stephen Haskell, prezent la o adunare în corturi în Muncie, Indiana, (septembrie 13-23, 1900) a fost martorul unei manifestări muzicale, despre care i-a scris sorei White: „Este dincolo de puterea mea de a descrie… Se amestecă o orgă, un contrabas, trei viori, două viole, trei tamburine, trei corni, o tobă mare militară şi încă câteva instrumente. S-a produs o frământare concomitent cu cea de pe podium. Când melodia urca sus de tot, nu mai auzeai nici un cuvânt din ce cânta adunarea, ci doar ţipetele celor pe jumătate nebuni. Şi încă nu v-am descris nimic din scenele acelea de fanatism… În viaţa mea n-am văzut atâta confuzie, sau ceva asemănător!”

♦ EGWhite i-a răspuns: „Duhul Sfânt niciodată nu se descoperă în asemenea nebunie de zgomot. Aceasta este o invenţie a lui Satana ca să-şi disimuleze metodele ingenioase prin care să facă fără efect adevărul prezent, adevărul curat, sincer, înălţător, înnobilator şi sfinţitor. E mai bine să n-aveţi niciodată închinarea asociată cu muzica, decât să folosiţi instrumentele muzicale de care mi-au scris cei care au fost la aceste adunări de tabără… Nebunia zgomotoasă şochează simţurile şi perverteşte ceea ce, dacă s-ar folosi corect, ar fi o binecuvântare… Lucrurile care s-au întâmplat în trecut, se vor petrece şi în viitor. Satana, prin felul în care muzica este condusă, va face din ea o capcană”. (2 SM 36-37)

♦ Manualul Comunităţii, 181, paragr. 6: „Orice melodie în stilul muzicii Jazz, Rock sau alte forme înrudite sau orice alt limbaj muzical care exprimă sentimente ieftine şi triviale trebuie să fie înlăturate.

—————–

Epilog funebru

♦ Sfârşitul a 321 rockeri cu nume (din „The World Almanac and Book of Facts” ‚1997, pag. 973):

49 cazuri: Consum de drog (40) şi alcool (9)
44 cazuri: Suicid (36), înec (5), otrăvire (3)
42 cazuri: Atac de Cord
41 cazuri: Accidente rutiere, de motocicletă
32 cazuri: Cancer
21 cazuri: Cauze misterioase, necunoscute
20 cazuri: Asasinare
3 cazuri: Electrocutare
44 cazuri: Boli diverse, accidente vasculare, SIDA
22 cazuri: Accidente aeriene
3 cazuri: Incendiu

we rock!
User avatar
edwards
just a user
Posts: 1703
Images: 85
Joined: Sun Sep 07, 2003 1:45 pm
Location: flotant, ca nevasta 🙂
  

Return to Social & Cultural

  

WHO IS ONLINE

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Ted Wilson, sarpe sau sfant?

TED WILSON: CRONICA UNEI MORTI ANUNTATE.

Ted Wilson, marele mincinos

Nimic nu-ti cade mai räu în viata de zi cu zi decât sä vorbesti singur si singur sä-ti dai räspunsul! Faptul cä cineva îti ignorä prezenta, te poate deranja numai dacä în adâncul täu mai existä un sâmbure de mândrie dar când pui o întrebare si adresantul îti întoarce spatele, în mod vädit te simti trist si indignat de bädäränia gestului.
Pontius Pilatus pärea interesat în descifrarea tainelor existentei. A avut în fatä pe Marele Autor al Vietii dar n-a stiut nici sä fructifice acea sansä unicä de salvare si nici dispozitie de-a afla Adevärul liberator. A preferat dulcea ignoranta si complicea condamnare a Omului Nepereche!
Acest Ted Wilson este un Pontius Pilatus: un ignorant disimulat si un complice la o ucidere mondialä! „Cronica” Apocalipsei, ne face sä întelegem cä aceste timpuri, de ignorantä si ucidere sunt cele de astäzi si cä Biserica lui Hristos este victima desemnatä în acest sacrificiu abject.
Acum mai bine de o lunä, am adresat pe Internet o SCRISOARE DESCHISA presedintelui Conferintei Generale AZS, cu rugämintea de-a încerca un räspuns pertinent la urmätoarele întrebäri:
– De ce implicä Biserica AZS, respectiv reteaua sanitarä adventistä, în activitätile execrabile, antimorale si crude ale uciderilor prin avorturi?
– De ce a impulsat includerea Bisericii AZS în Miscarea Ecumenicä Mondialä si de ce minte afirmând cä organizatia are doar statut de „observator” când documentele afirmä contrariul?
– De ce a aliniat reteaua sanitarä adventistä în parteneriatul cu companiile farmaceutice apartinând Vaticanului?
– De ce a permis investitii milionare rezultate din zecimea poporului advent în Industria armamentisticä si companii farmaceutice apartinând Vaticanului?
– De ce permite institutelor de învätämânt adventist sä facä lobby sodomitilor?
– De ce permite si chiar dânsul promoveazä introducerea în Biserica AZS de traditii pägâne catolice?
– De ce dezinformeazä poporul advent asupra demersurilor mondiale care se fac în vederea consfintirii duminicii ca zi de cult universal?
– De ce nu ia atitudine împotriva manipulärii iezuite din interiorul Bisericii si de ce nu se opune transformärii cultului într-o ramurä a masoneriei (vezi activitatea Pathfinder)?
– De ce admite în pastoratie femei?
– De ce permite ca sodomiti netratati si nevindecati sä intre în Bisericä si sä ocupe functii în administratie?
– De ce a instituit cenzura asupra vorbitorilor de la anvon si a persoanelor cu nume sonore considerate astäzi dizidente în Bisericä?
– De ce nu protesteazä împotriva activitätii editoriale subversive iezuite care altereazä în mod vädit opera lui Ellen G. White?

În mod modest si evident aceste întrebäri nu le puneam eu, care sunt un nimeni, ci miile de bärbati si femei care au luptat lupta cea bunä a credintei si au dorit ca Biserica lui Hristos sä creascä, sä se întäreascä si sä propäseascä pe drumul desävârsirii ei si care au plecat din aceastä lume cu nädejdea cä lucrul si sacrificiul lor, vor avea recompensa binemeritatä la sfârsitul vremurilor. Dintre acestia a fäcut parte si bunicul meu Vasile, erou de räzboi, medaliat de douä ori cu cele mai înalte distinctii imperiale si care a plecat ränit spre casä din spitalul militar piemontez, purtând în buzunarele mantalei militare douä cärti: Biblia si Calea cätre Hristos. Domnul, îl mâna în lucrarea Sa! Si a lucrat cu osârdie pentru El, pânä la sfârsitul vietii purtând Cuvântul în cele mai ìndepärtate colturi ale Transilvaniei suferind vexatiunile autoritätilor acelor vremuri: umilinta, bätaia si închisoarea. Le-a primit toate, cu sufletul deschis si inima cântând de bucurie desi nu s-a considerat niciodatä nici prea demn si nici prea îndreptätit sä sufere pentru Hristos! El a visat la o Bisericä curatä, adeväratä si dreaptä, o Mireasä purä si frumoasä pentru Domnul nostru Isus. Visul säu s-a rupt însä, asa cum rupt rämâne pentru milioanele de credinciosi actuali, între care mä numär si eu, väzând si träind cele expuse în doisprezece întrebäri la care nu ati catadicsit sä räspundeti probabil din lipsä de timp, ca si Pontius Pilatus, ucigasul Domnului.
Încep sä cred tot mai mult, väzând nelegiuirile care se petrec în Bisericä sub „dreapta” si „harnica” dvs. obläduire, cä sunteti pe cale sä devenitiproorocul mincinos (Apocalipsa 16,13) fiindcä vorbele vä sunt pline de înseläciune, de fätärnicie si de echivoc.
Îmi scria daunäzi Nic Samojluk, autorul bestseller -ului „Crimä în Paradis”, investigatorul care a adus la lumina zilei abominabile fapte care se petrec în spatele „misiunii vindecätoare a lui Isus” asa cum vä place sä descrieti activitatea spitaliceascä adventistä, cä prin 2011, pe când publica a doua carte asupra dreptului la viatä, v-a cerut niste statistici asupra avorturilor care poartä marca AZS si pe care i le-ati promis dar pe care scriitorul încä le mai asteaptä. V-a cerut ajutorul în repetate rânduri dar l-ati ignorat ba mai mult, ati mintit chiar la conferintele de presä unde vi s-au cerut explicatii asupra încalcärii fraudulente a Legii Dumnezeului Celui Vesnic. Cä mintiti vä descalificä dar cä aprobati uciderile în spitalele adventiste, vä condamnä. Orice copil prinde contur si viatä prin voia lui Dumnezeu si nimeni nu poate lua ceea ce El a pus, färä sä se facä vinovat de încälcare de poruncä!

csm_Ted_Wilson_3_e81784a174
Ted Wilson, cu barbä apostolicä, „deghizat” în „cercetasul” principal al Bisericii AZS. Aceastä formä de culturä juvenilä a fost inventatä de un mason sub comandä iezuitä ca formä de control mental, obedientä si executare militarä a ordinelor. Nu are nimic de väzut cu religia si nicidecum cu credinta Domnului Isus. Este o erezie pe care a promovat-o acest mason de rang înalt. Razonul acestei actiuni stä în principiile bazice ale Noii Ordini Mondiale: ascultare, executare si control!

Tatäl Dvs. Neil C. Wilson, a fost un mason de gradul 33, într-o lojä de rit scotian antic si acceptat. Aceste „calitäti” se mostenesc în familie. El a fost cel care a pus Biserica AZS sub mantilul mason si a decis împlinirea planului Illuminatis de reducere a populatiei mondiale de rasä albä prin aplicarea politicii avorturilor în reteaua spitaliceascä adventistä. De-a lungul anilor s-au produs sute de mii de avorturi cu bune câstiguri pentru buzunarele largi ale Conferintei Generale. Astäzi stim cä grotescul actiunii nu se opreste aici. Bani nelegiuiti se obtin si din vinderea de fetusi la companiile farmaceutice apartinând Vaticanului pentru „fabricarea” de medicamente ori pur si simplu pentru tesuturi si organe. Cum am spus, masoneria se transmite din tatä-n fiu. Asa cä nu-i de mirare cä tot ceea ce faceti sau mai bine spus ascundeti reflectä aceastä îndeletnicire.

 
Ted Wilson explicä în Internet cä decretul duminical va veni cândva, nu se stie când dar în aceste timpuri pe care le träim suntem departe de asa ceva si cä ne bucuräm de plinätatea libertätilor religioase. El este prorocul mincinos. Miscarea Ecumenicä în care ne-a târât va avea ca punct final oblgativitatea tinerii duminecii ca zi de cult si închinare. Decretul duminical existä si se manifestä în tärile eminamente catolice iar papa Francisco a insistat în repetate rânduri asupra „odihnei” planetare care trebuie sä fie, cum altfel, duminica!

Am arätat în articole anterioare cä iezuitii infiltrati în Bisericä, au lucrat färä preget la sabotarea valorilor morale ale acestei congregatii. Au introdus de-a lungul timpului idei si obiceiuri apartinând pseudocrestinismului catolic. Astäzi îl vedem pe Ted Wilson si alti jalnici imitatori transmitând saluturi si uräri de bine enoriasilor, având fundaluri de studiouri decorate cu simboluri pägâne aducând astfel ofrandä dumnezeului întunerecului si directionând credinciosilor mesaje false si cuvinte îndulcite cu minciunä. Suntem inclusi în Miscarea Ecumenicä Mondialä, ca membru cu drepturi si obligatii plenare. Papa nu mai reprezintä dusmanul ancestral ci „fratele mai mare”  cel care ne cheamä acasä din pribegia reformei. Ted Wilson este un fätarnic pentru cä una spune si alta face. El este de acum conducätorul unei biserici moarte aflatä în stadiu de descompunere. Suma nelegiuirilor s-a suit la Cer iar mesagerul Domnului a transmis sentinta din dreptul nostru: „…am sä te värs din gura Mea.” (Apocalipsa 3, 16). Apoi ne enumärä „calitätile” si „virtutile” arätând direct spre conducätorii laodiceenilor: „…si nu stii cä esti ticälos, nenorocit, särac, orb si gol…” (Apocalipsa 3, 17).

xxxx

Uniunea AZS din Norvegia, cere Conferintei Generale sä nu mai cumpere actiuni în industria militarä. Läcomia färä margini a conducätorilor Bisericii, bizuindu-se pe un sistem putred numit zecime, care le permite importante acumuläri de capital, ne-a produs aceastä rusine. Facem gascä în acest blestemat negot cu Vaticanul (proprietarul companiei Beretta), regimuri politice dictatoriale, marii traficanti de arme si fractiunile paramilitare din Orientul Mediu, America de Sud, Africa de Est ori sudul Arabiei. Halal companie pentru copiii Domnului!

Orice credincios cu bun-simt ar sta o clipä si ar medita la faptul cä umbrela Vaticanului ne-a cuprins sub umbra sa si cä sub aceastä „protectie” ploaia târzie nu ne va atinge. Spiritul ne moare sub amägirea mai marilor poporului. Coruptia castei conducätoare ne-a transformat în vomä. Domnul ne-a lepädat pentru cä i-am trädat valorile si am curvit cu idolii pe care ni i-a arätat Ted Wilson. Sä luäm aminte fiecare dintre noi sä ne directionäm resursele spre cumpäräturi nobile: alifie pentru ochi si aur curätit prin foc! Poate cä mai avem o sansä ca indivizi. Ca bisericä, nu!

Sabadell – Barcelona
19/08/2018

Publicat în

TED WILSON: CRONICA UNEI MORTI ANUNTATE.

Cartas a David Gates

01. CARTA DE INSITUTO MADISON PARA DAVID GATES

Publicado el 06/05/2019 en RedADvenir Television

EN EL MINUTO 2:03:06

Pastor David Gates, Ezequiel 9 ya empezó. Los ancianos de la iglesia serán juzgados. “El juicio es solo uno” le fue repetido al profeta de Dios Daisy Escalante en el sueño 14/02/2019 . Usted pasará por la barra de juicio pronto, como muchos otros. “¿Hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yo Soy es Dios seguidle. Y si baal, id en pos de el.”

Está usted conciente que ud será hecho responsable por dar una fragancia de muerte al remanente y especialmente a los jovenes del remanente, permitiendo QUE EN SU TELEVISION entren y canten personas VESTIDAS DE UNA MANERA ABOMINABLE?

¿A ESTA ALTURA Y A ESTE MOMENTOS ULTIMOS, TODAVIA ESTAMOS CLAUDICANDO???? ¿USTED ESTÁ PREDICANDO EN CONTRA DE LA REFORMAS DE DIOS, PORQUE CADA HECHO ES UNA PREDICA QUE INFLUYE EN LA VIDA DE LOS DEMAS QUE VEN. USTED HACE UNA OBRA MEZCLADA ENTRE SAGRADO Y PROFANO, LO QUE A DIOS NO LE AGRADA. EL SANTUARIO DE DIOS NO TIENE NADA DE PROFANO. “EN SU TEMPLO TODO PROCLAMA SU GLORIA” PS 29:9 …. ¿EN SU TEMPLO , PASTOR, ¿ESTA SEGURO QUE TODO PROCLAMA SU GLORIA?

Estamos escribiendo ests palabras con dolor y tristeza y orando cada dia por ud, porque sabemos que muchas estrellas se apagarán, por no querer seguir a Cristo de una manera perfecta (Perfecto serás para con Jehová tu Dios. Deut 18:13)

El orgullo, el poder, la influencia, el renombre…. en todo esto serán probados los ancianos, las estrellas del pueblo. Juan el Bautista abrió el camino de la victoria en esta batalla final de las estrellas, al haber disminuido su obra e influencia para promover la obra del GRAN PROFETA DE DIOS, Jesucristo. (Juan 3:30)

¿¿¿ACASO NO ES ESTO LO QUE DEBEN HACER HOY TODOS LAS ESTRELLAS A QUIENES DIOS A DADO INFLUENCIA??? ¿ACASO NO DEBEN “MENGUAR” PARA DEJAR QUE EL MENSAJE SALVADOR DE CRISTO, EL TESTIMONIO DEL TESTIGO FIEL HOY EN DIA, EL SOPLO DE VIDA DE EZEQUIEL 37, QUE JESUS MISMO ESTÁ ENVIANDO PARA RESUCITAR A LAODICEEA MUERTA, DORMIDA , ACASO NO DEBEN DEJAR AL PROFETA QUE CRISTO ESCOGIÓ, A LA HERMANA DAISY ESCALANTE A PRESENTAR EL TESTIMONIO DEL TESTIGO FIEL A LAS IGLESIAS???

¿DONDE ESTAN LOS VALIENTES DE DIOS?

¿DONDE ESTAN LOS QUE SE PUEDEN RETIRAR COMO LO HIZO JUAN EL BAUTISTA?

USTED PASTOR, ESTA EN UNA POSICION Y SITUACION MUY, MUY PELIGROSA. ESPERAMOS QUE PUEDA ELEGIR LA PARTE BUENA QUE NO SE LE QUITARÁ.

EN TODOS LOS SUEÑOS DE LA HNA DAISY SOLO APARECE ELLA COMO SIENDO ENVIADA A LAODICEEA PARA DESPERTARLA. ES DECIR, SUS MENSAJES, QUE NO SON SUYOS SINO DE JESUS MISMO. !!!!

NO HAY OTRA MANERA DE DESPERTAR A LAODICEEA !!!! HAY QUE DEJAR Y APOYAR LA OBRA DEL PROFETA. ESTA ES LA GUERRA DE LAS ESTRELLAS HOY EN DIA, MENGUAR. Y ENVIAR A SUS DISCIPULOS A SEGUIR AL PROFETA , COMO LO HIZO JUAN EL BAUTISTA AL ENVIAR A SUS DISCIPULOS A SEGUIR A JESUS. (Y por un Profeta hizo subir Yo Soy a Israel de Egipto, y por un Profeta fue preservado OSEAS 12:13, y por un profeta vivo fue introducido a Canaan, Josue, a quien Jesus le habló directamente)

 

!!! LES IMPLORAMOS, QUERIDAS ESTRELLAS, DEJEN AL PROFETA QUE DIOS ENVIÓ , A CRECER, Y USTEDES MENGUEN. APOYAD SU OBRA. HACED CONOCER EN ISTRAEL QUE DIOS ENVIÓ UN PROFETA. ES VITAL PARA QUE EL PUEBLO NO SE DISIPE.

USTEDES NO TENDRÁN NUNCA EL PODER DE DESPERTAR A LA IGLESIA, PERO EL PROFETA DE DIOS SI LO TIENE, PORQUE CRISTO LO HA ENVIADO. APOYAD SU OBRA. NO HAGAN UNA OBRA PARALELA SIN NINGUN SENTIDO, SINO SOLAMENTE CONFUSION, COMO ES LAS BATALLAS DE FE. LO QUE DEBERIAN DE PREDICAR EN ESTAS CAMPAÑAS SON LOS SUEÑOS DEL PROFETA, EL TESTIMONIO PRESENTE ENVIADO A LA IGLESIA. EN VEZ DE INVITAR A PASTORES CON TITULOS Y DOCTORADOS, USTED DEBERIA DE INVITAR AL HUMILDE PROFETA QUE DIOS HA ESCOGIDO. ¿DONDE LEE USTED QUE EN LA ULTIMA OBRA DIOS USARÁ GENTE CON TITULOS? LA HERMANA WHITE DICE LO CONTRARIO. ¿PORQUE NO PREDICA USTED ESTAS CITAS?

 

ARREPIENTANSE DE ESTE ERROR, NO GASTEN MAS RECURSOS EN UNA OBRA QUE DIOS NO A DICTADO.

DIOS HA ENVIADO SU PROFETA.

SOLAMENTE SU MENSAJE PUEDE SER UN SOPLO DE VIDA PARA LAODICEEA.

¿PUEDE USTED ENTENDER ESTO, QUERIDO HERMANO DAVID GATES?

CRISTO LO HONRARÁ CON SU APROBACION SI UD LE DA AL PROFETA DE DIOS LA INFLUENCIA QUE DIOS LE REGALÓ A USTED TEMPORALMENTE, HASTA QUE VINIESE EL PROFETA.

¿ENTIENDE USTED QUE EN LOS SUEÑOS DEL PROFETA NO ES NI USTED NI LAS DEMAS ESTRELLAS LAS QUE SON ENVIADAS A SALVAR Y DESPERTAR A LOS HERMANOS DE LAODICEEA, SINO ES EL PROFETA SOLO, SU MENSAJE SOLO.

LE IMPLORAMOS QUE PUEDA ENTENDER ESTO.

 

“EL ORGULLO VA DELANTE DE LA PERDICION”. estamos seguros que este no será su caso, porque oramos por usted

Esta carta será publicada en elultimoclamor.org, abierta, porque las obras y los errores de ustedes, las estrellas son publicas tambien

con mucho respecto y aprecio,

Doru de Instituto Madison

ommmadison@gmail.com

elultimoclamor.org

Publicado el 06/05/2019 en RedADvenir Television

Cartas a Arthur Branner

01) Carta a Esmie y Arthur Branner, 30/11/2018 – respuestas a las afirmaciones erroneas de su tema “PROPHECY SCIENCE & THE NEW WORLD ORDER(Part- 3)(Pastor Arthur Branner) 11-17-18”
Querida hermana Esmie,

Estamos agradecidos a Dios por trabajar con poder y difundir la verdad tan rápidamente. Como han visto, los sermones del hermano Arthur han sido traducidos a varios idiomas, y apoyamos el mensaje de las partes 1 y 2. Dicho esto, tenemos un punto de vista diferente sobre lo que se dice en la tercera parte. Nuestro punto de vista es compartido por casi todos los que trabajan en puestos de avanzada fuera de las ciudades, en las montañas, y por David Gates también, con quien el hermano Arthur va a predicar.

Les presentamos aquí nuestro punto de vista relacionado con la inspiración, pero, desafortunadamente, no tenemos tiempo para un estudio amplio, sólo para uno corto. Aquí también presentamos nuestra creencia cuando se trata de las declaraciones de Elena G. de White de no haber más tiempo profético definido (nos gustaría que el hermano Arthur las estudiara y las llevara ante el Señor antes de comenzar a predicar con el hermano David Gates. Es imperativo que ambos prediquen unidos. El pueblo debe ver un frente unido, sin diferencias de opinión, eso es lo que dará poder al mensaje. Por favor, consulte al hermano Gates sobre esto. Antes del hermano Arthur, el hermano Gates predicó con Jeremiah Davis pero el hno Jeremiah habló en contra del mensaje. Esto le quitó de su poder. Toda diferencia de opinión de los que predican el mensaje le quita de su poder).

En la tercera parte de la serie, el hermano Arthur presenta que los escritores de la Biblia pensaron que el Señor vendría durante sus vidas. Esto se sostiene con citas como:

KJV Hechos 2

17 Y acontecerá en los postreros días, dice Dios: Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños:

KJV Hebreos 1

2 En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien también hizo el universo;

Sostenemos que esto también es cierto, es muy claro en la Biblia. Sin embargo, aunque ellos escribieron partes de la Biblia mientras tenían esta creencia, todo, cada palabra que fue escrita es inspirada y completamente verdadera. Los profetas son sólo mensajeros, no siempre entienden lo que están escribiendo, pero cada palabra fue inspirada y no hay error (en realidad ninguno de nosotros o de ellos entiende completamente la Biblia, los escritos de el Espíritu de Profecía dicen que ni siquiera 1000 años serían suficientes para entenderla, fue escrita por una mente infinita). En este caso de los “últimos días”, lo que se escribió es completamente cierto. En primer lugar, los escritores no usaron los “últimos días” como en los días literales, todos podemos reconocerlo. Se usó como tiempo profético. Aunque creyeran que Jesús vendría durante sus vidas, no creían que les quedaban unos días, sino varios años. También, la profecía de Joel fue citada mostrando que ellos usaron la expresión “últimos días” en el contexto de la profecía. Pero tenemos más que el principio de “un día por un año”:

RV 2 Pedro 3

La paciencia de Dios

8 Pero, amados, no ignoréis esto: que un día está con el Señor como mil años y mil años como un día.

9 El Señor no es negligente en su promesa, como algunos la consideran negligente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento.

Esto fue escrito por Pedro en el contexto de la segunda venida. Comienza con una amonestación “amado, no seas ignorante”, así como el cuarto mandamiento comienza con “recuerda”. El principio del “día de los mil años” se aplica en Génesis, en el que se le dijo a Adán que moriría el mismo DÍA que comiera del fruto prohibido. Esta fue una profecía, no vivió más de 1000 años: un día como mil años. Esto también se aplica en el contexto de los “últimos días”. Jesús le dijo a Juan que Él vendría rápidamente:

Revelación 3 de KJV

11 He aquí, yo vengo pronto; ten lo que tienes, para que nadie tome tu corona.

¿Es eso falso? ¿No sabía Jesús que se tardarían muchos años más hasta su venida? ¿Por qué dijo rápidamente? Porque Dios es el centro del universo y del tiempo también. Debemos pensar en cómo ve el tiempo, no en cómo lo vemos nosotros. Su visión del tiempo está en la Biblia, para Él un día es como mil años. Desde la perspectiva de Jesús, Él iba a venir rápidamente, despues de sólo otros 2 días (2000 años para nosotros). Le dijo esto a Juan al final de la vida de Juan. Los apóstoles ya habían entendido y tomado en consideración que Jesús no vendría durante sus vidas.

Así que lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento relacionado con los “últimos días” es completamente exacto, completamente inspirado, eran los últimos días de la semana milenaria. Simplemente no lo entendieron bien.

Ahora llegamos a lo que se dijo a través de Elena G. de White. El hermano Arthur cree que cada vez que Elena G. de White afirma que estaba viviendo en el tiempo del sellamiento o que la lluvia tardía estaba a punto de caer, ella habla como una opinión y creencia personal. Esto implica que sólo algunos de sus escritos (claramente no estamos hablando de escritos que ella escribió con un carácter común, relacionados con alimentos, asuntos familiares u otras cosas de este tipo) son inspirados, y algunos son sólo opiniones personales.

Ella dice lo contrario:

Ahora estoy repasando mis diarios y copias de cartas escritas hace varios años, desde antes de que me fuera a Europa, antes de que usted naciera. Tengo la materia más preciosa para reproducir y poner ante el pueblo en forma de testimonio. Mientras puedo hacer este trabajo, la gente debe tener estas cosas para revivir la historia pasada, para que puedan ver que en lo que he escrito, hay una cadena ininterrumpida de verdad, sin una sola frase herética. Esto, se me ha instruido, ser una carta viva para todos con respecto a mi fe. Lt329a-1905.3

Me alegro de que estéis teniendo éxito en la venta de mis libros; porque así estáis dando al mundo la luz que Dios me ha dado, estos libros contienen la verdad clara, honesta, e inalterable, y ciertamente deberían ser apreciados. Las instrucciones que contienen no son de humana producción. Lt339-1904.1

Cuando escribía estos preciosos libros, si titubeaba, se me proporcionaba la palabra misma que yo quería para expresar la ideaL t265-1907.15

También, el principio que debe ser considerado para todos sus escritos:

En cuanto a los testimonios, nada es ignorado; NADA ES DEJADO DE UN LADO; PERO EL TIEMPO Y EL LUGAR DEBEN SER CONSIDERADOS. 1SM 57,2

Hacemos hincapié en que “nada se deja de lado”.

De estas citas, podemos ver que ella sostenía que no sólo sus libros eran verdad sin adulterar, sino que sus cartas y diarios personales también lo eran. ¿Cómo funciona esto entonces, cuando ella hizo esas afirmaciones, fue una opinión personal, fue un error? Traemos a su atención las siguientes citas:

De la misma manera, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se retrasara tanto y que su pueblo permaneciera tantos años en este mundo de pecado y tristeza. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que Él les había designado, otros fueron levantados para proclamar el mensaje. En misericordia con el mundo, Jesús retrasa su venida, para que los pecadores puedan tener la oportunidad de escuchar la advertencia y encontrar en Él un refugio antes de que la ira de Dios sea derramada. GC 458.1

No era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se retrasara así. Dios no quiso que su pueblo, Israel, anduviera cuarenta años en el desierto. Prometió llevarlos directamente a la tierra de Canaán, y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes se les predicó por primera vez, no entraron “por incredulidad”. Sus corazones estaban llenos de murmuraciones, rebelión y odio, y Él no podía cumplir Su pacto con ellos. Ev 696,1

Es el privilegio de todo cristiano no sólo esperar sino también acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo, (2 Pedro 3:12, margen). Si todos los que profesan su nombre dieran fruto para su gloria, con cuánta rapidez el mundo entero sería sembrado con la semilla del evangelio. Rápidamente maduraría la última gran cosecha, y Cristo vendría a recoger el precioso grano. COL 69

– en estas 3 citas, está claramente declarado que el Señor Jesús retrasa Su venida y que no es la voluntad de Dios que Su venida se retrase tanto y que por nuestras acciones podemos acelerar Su venida. Todo esto, tomado literalmente, implica que la venida de Cristo no es un evento fijo, Él habría venido hace mucho tiempo, pero algo no le permitió hacerlo. Como siempre, hay que tener en cuenta el factor humano. Esto se indica claramente en las siguientes citas:

Hermanos y hermanas, de la luz que me fue dada, yo sé que si el pueblo de Dios hubiera conservado una conexión viva con Él, si hubiera obedecido Su Palabra, estaría hoy en el Canaán celestial. Oh, qué triste me hace ver el camino que se cierne sobre nosotros, y saber que cada vez es más difícil llevar el mensaje a la gente! BGC 30 de marzo de 1903, Art. A, par. 25

(Tenga en cuenta que esto no es una opinión, ella lo declara claramente como un hecho, comienza con “Yo sé”, no con “Yo creo”. Además, se indica claramente la fuente de este conocimiento: “de la luz que me ha sido dada”. Esto no era una opinión, sino conocimiento del trono de Dios, la fuente de luz)

Puede que tengamos que permanecer aquí en este mundo debido a la insubordinación por muchos años más, como lo hicieron los hijos de Israel; pero por amor a Cristo, Su pueblo no debe añadir pecado al pecado acusando a Dios de la consecuencia de su propio curso de acción erróneo.- Carta 184, 1901. EV 696

(Esto muestra claramente por qué Jesús no pudo venir durante la vida de los pioneros, fue por insubordinación)
Durante cuarenta años la incredulidad, la murmuración y la rebelión excluyeron al antiguo Israel de la tierra de Canaán. Los mismos pecados han retrasado la entrada del Israel moderno en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos fueron las promesas de Dios las que tuvieron la culpa. Es la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y la lucha entre el pueblo profesado del Señor lo que nos ha mantenido en este mundo de pecado y dolor durante tantos años. – Manuscrito 4, 1883. Ev 696,2

Jesús espera que su ejército esté listo, necesita un pueblo santo, sin mancha ni arruga:

“Cuando el fruto da a luz, inmediatamente se mete en la hoz porque la cosecha ha llegado.” Cristo está esperando con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. CUANDO EL CARÁCTER de Cristo sea perfectamente reproducido en Su pueblo, ENTONCES ÉL VENDRÁ a reclamarlos como suyos. CT 324.3

Con todo Su poder y todo Su deseo, Él no puede forzarlo a suceder porque eso implicaría que Él pasaría por alto nuestro libre albedrío. Hay que tener en cuenta el factor humano. Jesús vendrá a tomar un pueblo obediente y totalmente santificado. Eso no depende sólo de Él, sino también de nosotros, somos colaboradores con Él, pero si decidimos no trabajar no hay nada que Dios pueda hacer al respecto, Él debe dejarnos cosechar las consecuencias. “No entraron por su incredulidad”.
He aquí un ejemplo en el que Jesús hubiera querido venir:

Si los adventistas, después de la gran desilusión de 1844, hubieran mantenido firme su fe y seguido unidos en la providencia inicial de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo proclamándolo al mundo, habrían visto la salvación de Dios, el Señor habría obrado poderosamente con sus esfuerzos, la obra se habría completado, y Cristo habría venido antes para recibir a su pueblo a su recompensa. Pero en el período de duda e incertidumbre que siguió a la decepción, muchos de los creyentes adventistas cedieron su fe….. Así se dificultó el trabajo, y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¡cuán diferente habría sido nuestra historia! Ev 695,3

La belleza de esto está en el calendario profético del Señor. En la economía judía, 10 días antes del Día de la Expiación era la Fiesta de las Trompetas. De la misma manera, las trompetas comenzaron a sonar 10 años antes de 1844, y sonaban cada vez más fuerte. Según el calendario, el antitípico Día de la Expiación podría haber durado sólo un año. Según la declaración anterior, si la gente se hubiera mantenido unida después de la gran desilusión, el Señor habría obrado poderosamente y habría venido.
Otro ejemplo es el de 1888. El Señor quiso derramar la lluvia tardía sobre su pueblo, de nuevo quiso trabajar poderosamente, pero la incredulidad y la rebelión se interpusieron de nuevo en el camino:

Esta bendición se extendió a un gran número, pero ¿por qué no continuó esta dulce y santa obra en los corazones y las mentes? Algunos se sintieron molestos por esta efusión, y sus propias disposiciones naturales se manifestaron. Dijeron: “Esto es sólo excitación; no es el Espíritu Santo, no las lluvias del cielo de la lluvia tardía”. Había corazones llenos de incredulidad, que no bebían del Espíritu, sino que tenían amargura en sus almas. 1888 Materiales, 1478.1

En muchas ocasiones el Espíritu Santo trabajó, pero aquellos que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis estaban esperando la oportunidad de viajar sobre el mismo terreno de nuevo porque su espíritu era el mismo. Después, cuando tuvieron pruebas acumuladas, algunos fueron condenados, pero los que no fueron ablandados y subyugados por la obra del Espíritu Santo, pusieron su propia interpretación sobre cada manifestación de la gracia de Dios, y han perdido mucho. Ellos pronunciaron en su corazón y en su alma y en sus palabras que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Se pararon como una roca, las olas de misericordia fluyendo sobre ellos y alrededor de ellos, pero golpeados por sus corazones duros y malvados, que resistieron la acción del Espíritu Santo. Si esto hubiera sido recibido, los habría hecho sabios para la salvación; hombres más santos, preparados para hacer la obra de Dios con habilidad santificada. Pero todo el universo del cielo fue testigo del trato vergonzoso de Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado antes que ellos, lo habrían tratado de una manera similar a la que los judíos trataron a Cristo. 1888 1478.2

Una falta de voluntad para ceder opiniones preconcebidas, y para aceptar esta verdad, puso en el fundamento de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos[E.J.] Waggoner y[A.T.] Jones. Al excitar esa oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo, en gran medida, el PODER ESPECIAL del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió obtener esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, como lo proclamaron los apóstoles después del día de Pentecostés. LA LUZ QUE ES PARA ALUMBRAR TODA LA TIERRA con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros propios hermanos ha sido en gran medida mantenida lejos del mundo. 1SM 234,6

(Ahora os pregunto, ¿qué luz es la luz que ha de iluminar al mundo entero? ¿Cuál es el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhela impartirnos?

Todo esto se compara con la eficiencia de los apóstoles que recibieron después de la primera lluvia. Por lo tanto, aquí se habla claramente de la lluvia tardía. Los adventistas rechazaron la lluvia tardía.)
Es muy posible que los Ancianos Jones y Waggoner sean derrocados por las tentaciones del enemigo; pero si lo fueran, esto no probaría que no habían recibido ningún mensaje de Dios, o que el trabajo que habían hecho era un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición, y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios? Caminan en las chispas de su propio fuego, y no pueden distinguir entre el fuego que han encendido y la luz que Dios les ha dado, y caminan en ceguera como lo hicieron los judíos. Sé que esta es la posición que muchos tomarían si cualquiera de estos hombres cayera, y oro para que estos hombres sobre quienes Dios ha puesto la carga de una obra solemne, puedan dar a la trompeta un cierto sonido, y honrar a Dios a cada paso, y que su camino a cada paso crezca más y más brillante hasta el fin del tiempo. – Carta 24, 1892, p. 5 (Al anciano Urías Smith, 19 de septiembre de 1892.) 3MR 201.2

Nunca antes había visto entre nuestra gente un yo tan firme: la autocomplacencia y la falta de voluntad para aceptar y reconocer la luz como se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno de los miembros de la compañía que acariciaba el espíritu manifestado en esa reunión volvería a tener una luz clara para discernir la preciosidad de la verdad enviada desde el cielo hasta que humillaran su orgullo y confesaran que no habían sido actuados por el Espíritu de Dios, sino que sus mentes y corazones estaban llenos de prejuicios. El Señor deseaba acercarse a ellos, bendecirlos y sanarlos de sus recaídas, pero ellos no escucharon. Fueron actuados por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram. Esos hombres de Israel estaban decididos a resistirse a toda evidencia que demostrara que estaban equivocados, y continuaron y continuaron en su curso de desafección hasta que muchos fueron atraídos a unirse con ellos. 1888 1067.1

(Al igual que Coré, Datán y Abiram, el pueblo se rebeló justo a la entrada de la Canaán celestial).
No sólo Elena G. de White, sino también otros sabían que esto era cierto:

ATJ

A. T. Jones

Hace poco recibí una carta del hermano Starr en Australia. Leeré dos o tres frases porque vienen bien en este lugar en nuestras lecciones: GCB/GCDB 1893, pág. 377,1

“La hermana White dice que hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía desde la reunión de Minneapolis.” GCB/GCDB 1893, pág. 377,2

Pues bien, la lluvia tardía -el fuerte pregón – según el testimonio y según la Escritura, es “la enseñanza de la justicia”, y también “según la justicia”. Ahora bien, hermanos, ¿cuándo comenzó ese mensaje de la justicia de Cristo con nosotros como pueblo? Uno o dos en la audiencia: “Hace tres o cuatro años.” ¿Cuál era, tres? ¿O cuatro? Sí, cuatro. Sí, cuatro. ¿Dónde estaba? ¿Qué rechazaron los hermanos en Minneapolis? Algunos en la Congregación: “El fuerte pregón.” ¿Cuál es ese mensaje de justicia? El Testimonio nos ha dicho lo que es; el fuerte pregón – la lluvia tardía. Entonces, ¿qué rechazaron los hermanos en esa temible posición en la que se encontraban en Minneapolis? Rechazaron la lluvia tardía – el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. GCB/GCDB 1893, pág. 183,5

No sólo esto, sino que Elena G. de White dijo de antemano a la congregación que Jesús quería derramar su Espíritu. Esta es una cita del Boletín de la Conferencia General de 1888:

“Las exhortaciones de la hermana White han sido muy alentadoras, ya que ha presentado el amor de Cristo y su disposición a ayudar. Que está esperando para derramar su Espíritu sobre su pueblo en abundancia.” 26 de octubre de 1888

Pero también declaró las condiciones para esta efusión. Esta es una cita del 19 de octubre de 1888:

“Los hermanos Waggoner y White apelaron a los hermanos, ancianos y jóvenes, para que busquen a Dios, dejen de lado todo espíritu de prejuicio y oposición, y se esfuercen por llegar a la unidad de la fe en los lazos del amor fraternal.”
Como pueden ver, el Señor anunció la lluvia tardía. Comenzó a llover gotas de la lluvia tardía en aquel entonces en esa conferencia, pero la gente no le permitió derramarlas por completo sobre ellos.
Las afirmaciones de Elena G. de White no eran opiniones personales, eran hechos, verdades inspiradas por el Espíritu Santo. Jesús comenzó a mover las cosas y a trabajar con poder para su segunda venida varias veces desde 1844, pero la gente se rebeló y desobedeció cada vez. ¿No es eso lo que aprendemos también de la Biblia, no hizo lo mismo el pueblo judío, no fue el Señor el que sufrió por ellos? Dios no quiere que suframos ni siquiera una hora, nuestras propias elecciones hacen que el sufrimiento sea necesario para nosotros. Simplemente no obedecemos palabras/pensamientos/instrucciones simples, amables y gentiles que nos llegan a través de la Biblia, los profetas, el Espíritu Santo. Al igual que un niño desobediente, al final debemos experimentar sufrimiento para poder despertar y obedecer. Esto es especialmente cierto para nosotros, la última generación. Dios no tiene otra opción que dejar que una horrible cadena de eventos ocurra. La devastación, las atrocidades, el sufrimiento humano, nos hará dejar de lado nuestras pequeñas diferencias y buscar a Dios con todo nuestro corazón y lágrimas por Su lluvia tardía, para que podamos serle útiles para aliviar a la gente de su dolor y sufrimiento y tener la paz del Señor. Este es el último recurso, Dios no quería que llegara a esto, pero nosotros, como pueblo, no le hemos dejado otra opción. Lo que la iglesia pudo haber hecho en tiempos de paz pero no lo hizo, lo tendrá que hacer en las circunstancias más desalentadoras.

Esto nos lleva a lo que dijo Elena G. de White sobre que el tiempo no será más:

Revelación 10

6 Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que en él hay, y la tierra, y las cosas que en él hay, y el mar, y las cosas que en él hay, que ya no habría tiempo:

Este tiempo, que el Ángel declara con juramento solemne, no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de prueba, sino del tiempo profético, que debe preceder al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje con un tiempo definido. Después de este período de tiempo, que va de 1842 a 1844, no puede haber un trazado definitivo del tiempo profético. La cuenta más larga llega hasta el otoño de 1844. Ms59-1900.24

Las profecías dadas en Daniel son incondicionales, definidas, independientes de la acción humana. El juicio iba a comenzar en 1844, sin importar lo que la gente hubiera hecho. Esos tiempos estaban completamente fijados. Pero, después de 1844, ya no hay tiempos fijos porque los acontecimientos dependían del factor humano. La ley dominical, el juicio de los vivos, la segunda venida, todos ellos dependen del hecho de que tiene que haber un pueblo listo para ellos:

A veces se hace la pregunta: “¿Por qué, si tenemos la verdad, no vemos una mayor manifestación del Espíritu de Dios? Dios no puede revelarse hasta que aquellos que profesan ser cristianos sean hacedores de Su palabra en sus vidas privadas, hasta que haya unidad con Cristo, una santificación del cuerpo, alma y espíritu. Entonces serán templos aptos para la vida en el Espíritu Santo. – Carta 139, 1898, pp. 2, 3, 12. (A. T. Jones, 16 de diciembre de 1898.) 2MR 27.1

2015 no es el primer intento de iniciar el juicio de los vivos y dar paso a la ley dominical. Esto también sucedió en tiempos de A. T. Jones. Pero el pueblo rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Este intervalo de 3,5 años que ahora se proclama entre 2015 y 2019 podría haber tenido lugar antes. Y aunque se anuncia como un antitipo a través de Daisy, todavía no es definitivo. Las cosas todavía pueden ir mal y la fecha puede ser pospuesta incluso unos meses.

Entendemos que hay un límite de tiempo para posponer las cosas. Para Dios, “mil años son como un día”. Esto se aplica a la semana del milenio. Los 1000 años en el cielo son un sábado y, por lo tanto, la obra del Señor en esta tierra no puede continuar por más de 6000 años (los pioneros lo sabían muy bien, como se puede encontrar en los escritos de William Miller). De los escritos del Espíritu de Profecía concluimos que los seis mil años lo más probable se terminarán en el 2031. El Señor dijo que acortará el tiempo por amor a los elegidos. ¿Cuánto lo acortará? Bueno, eso depende de nosotros, nosotros somos los que seguimos posponiendo Su venida. Dicho esto, a Jesús no le queda más remedio que soltar lentamente los 4 vientos para determinar que su pueblo lo busque con todo su corazón. Podemos ser inertes, como pueblo, en tiempos de paz, pero cuando estemos rodeados por las mareas de sufrimiento y devastación, esto acelerará nuestra preparación. Este es el último recurso y funcionará porque la obra necesita ser terminada antes de los 1000 años del Sábado en el cielo.
Consideramos que afirmar que “los últimos días” en el Nuevo Testamento son sólo el punto de vista hombres, es erroneo: RV 2 Timoteo 3

16 TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia:

Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de Su voluntad. Son la norma de carácter, el revelador de doctrinas y la prueba de la experiencia.

Absolutamente cada palabra es inspirada y verdadera. No se entiende necesariamente, pero es verdad. El concepto de que algunas de las cosas son sólo opiniones personales (tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía) proviene de las escuelas de los rabinos modernos (teólogos – por definición expertos en religión). Por favor, reconozca que Jesús se mantuvo alejado de las escuelas de los rabinos. Las instituciones educativas adventistas son cualquier cosa menos lo que una escuela debe ser como se describe en los escritos de el Espíritu de Profecía.

Cada palabra escrita en la Biblia y Espíritu de Profecía es inspirada. Los escritos de Elena G. de White son tan inspirados como los de Pedro, Juan, Pablo, etc. Sus escritos eran simples cartas también, no fueron escritos con el propósito de ser compilados en un libro. Las epístolas no fueron dadas en visiones, eran simplemente pensamientos 100% inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el hermano Arthur dice que “no habrá más tiempo profético definido” es sólo el punto de vista de Elena G. de White, sin saberlo desacredita los escritos de el Espíritu de Profecía. Lo que dijo fue un mensaje para la iglesia. Era de Jesús, no de ella misma. Es cierto que la declaración es malinterpretada, pero no en la forma en que el hermano Arthur piensa. Esta creencia de opinión personal anula el 90% de las instrucciones dadas a través de ella. Deja todo abierto a la interpretación. Esta creencia, tan fuertemente arraigada entre los pastores, es una de las razones por las que la gente no sale de las ciudades, no hace cambios importantes en sus vidas. Si no se dio en una visión, piensan que es sólo un consejo, no obligatorio, sólo una opinión personal. Así es como Satanás atacó los escritos del Espíritu de Profecía. ¿Por qué es importante? Porque Dios da luz no sólo a través de la inspiración directa sino a través de otras personas. En nuestra búsqueda de la verdad no sólo nos inspira directamente mientras estudiamos la Biblia, sino que también nos envía a personas que tienen las verdades que Él quiere darnos. La afirmación del hermano Arthur de que no necesitamos que otros nos digan qué hacer, que podemos estudiar y descubrir por nosotros mismos, puede ser interpretada mal. Hemos conocido a muchos que no renunciaron a sus “hallazgos” de su estudio personal porque pensaban que podían averiguarlo todo por sí mismos. Así no es como funciona el cielo, Dios da instrucciones a los ángeles que las transmiten a otros y así sucesivamente. Los mismos principios se aplican a nosotros, Dios es el mismo. Él dará a algunos una verdad especial, pero no la dará directamente a todos, Él dirigirá a los otros a escuchar esas verdades de Sus mensajeros. En los escritos de el Espíritu de Profecía, tenemos el sueño de William Miller, de un cofre con muchas joyas preciosas que representan verdades. Por favor, léanlo de nuevo y entiendan que Dios da a cada uno algunas verdades y luego nos pone en contacto con los demás para reunir esas verdades. Para poder construir un panorama más amplio, debemos negar nuestro orgullo y dejar atrás nuestras apreciadas, pero erróneas ideas. El estudio personal es necesario, pero no es 100% seguro. La verdad se establece en la boca de dos o tres testigos. El estudio personal es sólo un testigo.

La Biblia dice:

KJV Proverbios 11

14 Donde no hay consejo, el pueblo cae; pero en la multitud de consejeros hay seguridad.

Los escritos de el Espíritu de Profecía establecen que Dios no dará una verdad especial a un solo individuo.

Todo esto implica que comparemos nuestros hallazgos con los de otros. Esto le fue mostrado a Daisy también, que todos nosotros también estudiaremos como grupos en las montañas y compartiremos nuestros hallazgos.

Debemos aprender a actuar como un grupo, armoniosamente, y la Biblia predijo del remanente que ellos hablarán con frecuencia:

Malaquías 3

16 Entonces los que temen a Jehová hablaron a menudo cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.

En conclusión, la gente necesita los escritos de el Espíritu de Profecía. El énfasis del Hermano Arthur en el estudio de la Biblia es incompleto, Dios da un entendimiento importante a través de Elena G. de White y parte de él no será dado a ningún adventista directamente, todos serán dirigidos a leer el Espíritu de Profecía para descubrirlo. Esto fue confirmado en los sueños de Daisy también, en múltiples sueños, se le muestra que los únicos libros que el remanente tenían eran la Biblia, los escritos de el Espíritu de Profecía y el viejo libro de himnos. Se le muestra el remanente estudiando los escritos de el Espíritu de Profecía.

VRV Isaías 8

20 a la ley y al testimonio; si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos.

El testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía. En nuestro caso no sólo los escritos de EW sino también las instrucciones dadas a través de Daisy. La Biblia nos envía a sí misma y a los profetas también. Ambos tienen el mismo autor (algo que nos gustaría mencionar. Elena G. de White y los pioneros consideraron que el Espíritu de Profecía era el don del Espíritu Santo, no Sus escritos. Siempre se refirieron a los escritos de EW como “los escritos del Espíritu de Profecía” o “los consejos del Espíritu de Profecía”, etc. pero no como los escritos siendo el Espíritu de Profecía mismo. Eso significaría que la Biblia también es el Espíritu de Profecía. el Espíritu de Profecía ES EL DON MANIFESTADO EN UN PROFETA VIVIENTE. El remanente tendrá el testimonio de Jesús, el Espíritu de Profecía manifestado a través de un profeta viviente.

RV 2 Pedro 1

19 Tenemos también una palabra profética más segura a la que hacéis bien en prestar atención, como a una luz que resplandece en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca, y el lucero del día se levante en vuestros corazones:

El Hermano Arthur menciona citas de “Consejos a escritores y editores” cap 4 y 5 acerca de la nueva luz y que las creencias de la iglesia no son infalibles (pero los pilares de nuestra fe son fijos, no se pueden mover). El Instituto Madison ha estado compartiendo estos capítulos durante años porque son muy importantes. Nos gustaría señalar que se trata de doctrinas eclesiásticas, no de los escritos de el Espíritu de Profecía. Las doctrinas apreciadas por la Iglesia pueden ser erróneas, pero el Espíritu de Profecía, el testimonio de Jesús, es la verdad.
La gente necesita ser animada a creer a los profetas:

VRV 2 Crônicas 20

20 Y se levantaron de madrugada, y salieron al desierto de Tékoa; y como salieron, Josafat se puso en pie y dijo: Oidme, oh Judá, y moradores de Jerusalén; Creed en Jehová vuestro Dios, así seréis confirmados; CREED EN SUS PROFETAS, ASÍ SERÉIS PROSPERADOS.

Cuando Dios levanta un profeta en Israel, se debe dar a conocer al pueblo.

KJV 1 Samuel 3

19 Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras al suelo.

20 Y TODO ISRAEL, desde Dan hasta Beer-seba, SABÍA QUE SAMUEL HABÍA SIDO CONFIRMADO COMO PROFETA DE JEHOVÁ.

RV 2 Reyes 5

8 Y como Eliseo, varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí, Y SABRÁ QUE HAY PROFETA EN ISRAEL.

La profecía siempre fue fundamental:

VRV Salmos 74

9 No vemos nuestras señales; ya no hay profeta; ni hay entre nosotros quien sepa cuánto tiempo.

KJV Amós 3

6 ¿Tocará la trompeta en la ciudad, y el pueblo no temerá? ¿Habrá maldad en la ciudad, y Jehová no la ha hecho?

7 Ciertamente el Señor DIOS no hará nada, sino que revelará su secreto a sus siervos los profetas.

8 El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor DIOS ha hablado, ¿quién puede sino profetizar?

El Señor está dando mensajes a su pueblo, a través de los instrumentos que ha escogido, y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y advertencias que envía. 4BC 1184

VRV Mateo 10

41 El que recibe a un profeta en nombre de un profeta, recibirá la recompensa de un profeta; y el que recibe a un justo en nombre de un justo, recibirá la recompensa de un justo.

Si realmente crees que Daisy es una profetisa, por favor hazlo saber. El tiempo es corto, el sabio entenderá. Hay muchas instrucciones prácticas dadas a través de Daisy para nuestro tiempo. También hay promesas muy, muy importantes para nosotros que no se encuentran en los escritos de EW (por ejemplo, el Señor revela que en algún momento Él derramará el agua de vida sobre nuestras cosechas. Eso hará que crezcan muy rápido y saludables. Esta promesa es muy importante para aquellos que están luchando por salir de las ciudades. Muchos no tienen recursos para dedicarse a una agricultura eficiente y muchos saldrán en el momento oportuno. Esta promesa les dará valor para salir. Si lo creen tendrán paz sabiendo que serán atendidos). Algunos de los amigos que aún no le abandonó a ud hasta ahora, lo harán, algunos de los miembros de la familia, le abandonarán después de anunciar que hay un profeta en Israel, el diablo rugirá de furia, pero el Señor le mantendrá en Su mano amorosa. Si hay un patrón que hemos notado entre todos los adventistas famosos que escuchan a Daisy es que todos se niegan a anunciarla. Nadie reconoce oficialmente que hay un profeta en Israel, aunque ellos lo crean. David Gates hizo algunas declaraciones sobre Daisy en una entrevista, que todo está de acuerdo con la Biblia por ahora, pero nada concreto, nada oficial. La misma contención tuvo lugar durante el día de EW . Pero la gente lo sabrá y les dará valor. El Señor da testimonio de la verdad presente por medio de su profeta viviente, instrucciones importantes para nosotros, amonestaciones, exhortaciones, advertencias. Este es el testimonio de Jesús, Su interacción con Su iglesia a través de el Espíritu de Profecía. Jesús está hablando ahora a través de su débil instrumento. Por favor, dirige a la gente a Jesús, a lo que Él nos está diciendo, a los testimonios.

Algunas otras cosas para que estudies y consideres:

– el juicio de los vivos comienza con los líderes de la iglesia. Estaba a punto de comenzar varias veces después de 1844, pero al igual que en 1888, el factor humano cambió las cosas. El Señor tuvo que esperar por otra generación, así como tuvo que hacer con Israel en la frontera de Canaán. Esta vez los 6000 años están casi terminados y no queda tiempo para otra generación. El Señor reveló a través de Daisy que Su remanente (del cuerpo adventista) es muy pequeño, pero que son suficientes para que Él complete Su obra.

-El sellamiento del remanente no depende de la ley dominical. Dios no necesita la obra del diablo para sellar a Su pueblo. El sellamiento comenzó desde la época de Elena G. de White. El sellamiento tiene que ver con el desarrollo del caracter. Enoh y muchos otros fueron sellados porque desarrollaron un carácter perfecto. La ley dominical será la última prueba para los adventistas de demostrar su caracter, no cambiará el carácter de la noche a la mañana.
– El Señor mostró no sólo a David Gates que el juicio de los vivos comenzó en 2015, sino también al fundador de aquí en el Instituto Madison y a otros con los que estamos en contacto. El juicio de los vivos ES UN PROCESO que terminará con la ley dominical. El próximo año, de acuerdo al tipo, la ley dominical será aprobada en América, pero puede tomar años (posiblemente 3.5 años) para que sea aprobada en todo el mundo (en realidad fue revelado a través de Daisy en un sueño reciente que la ley dominical no será aprobada en todo el mundo en tan poco tiempo, que es un proceso que tomará algún tiempo). El juicio terminará para todos y cada uno en diferentes momentos, terminará cuando la ley dominical les obligue (probablemente económicamente) a tomar una decisión de seguir o no seguir al Señor.

-es posible que la lluvia tardía venga al mismo tiempo para el mundo entero porque tiene que ser en un día de Pentecostés (esto fue revelado a través de Daisy y de otros también, Dios tiene un calendario, Él lo sigue). Esto implica que el juicio de la iglesia visible debe terminar en el mundo entero antes de que la lluvia tardía pueda ser derramada sobre nosotros. Eso significa que la segunda venida puede ser muy cerca del final de los 6000 años. Tendríamos que resistir durante años en las montañas sin ningún apoyo terrenal. Necesitamos ser completamente independientes económicamente. (En algunos de los sueños de Daisy también se pone énfasis en la preparación física hasta el punto de que aquellos que no se preparan físicamente se verán obligados a firmar el decreto debido al hambre extremo, tal como los egipcios se vendieron a si mismos a faraon cuando las 7 vacas flacas). Tenemos que construir las arcas, como hizo Noé. Él y su familia no escaparon del diluvio sólo a través de la preparación espiritual, sino que construyó el arca, almacenó alimentos y creó condiciones de vida adecuadas. Cada uso de su martillo era un testimonio para los demás. De la misma manera, damos un fuerte testimonio a nuestros hermanos y hermanas cuando nos preparamos para lo que está por venir.

Sin estas arcas terminadas, el Señor no puede dejar venir la ley dominical. Eso significaría que no habría personas dispuestas a pasar la crisis de no poder comprar o vender. Debemos acelerar su venida haciendo nuestra parte.

-el fuerte pregón tiene partes: el fuerte pregón en la iglesia y el fuerte pregón en el mundo. El primero también se llama el clamor de medianoche.

VRV Mateo 25

6 Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí que viene el esposo; salid a recibirlo.

Comenzó con los pioneros saliendo de las iglesias caídas y terminará con los adventistas saliendo de la apostasía Omega y la iglesia invisible saliendo de Babilonia.
Dios nos ha estado descubriendo muchos más preciosos rayos de luz. Si usted está interesado y si Dios nos permite tiempo, lo compartiremos con usted.

Le recomendamos que lea estos escritos que también son muy importantes de entender para la última generación, como dice Malaquías 4:4.

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/Holy_History_with_the_Commandments_Statutes_and_Judgments.pdf

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/Exposing_the_Skeleton_in_the_SDA_Closet_of_1888.pdf

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/New-descovery.pdf

Que Dios los bendiga y los guíe en todo!

Dear sister Esmie,
We are grateful to God for working with power and spreading the truth so quickly. As you have seen, brother Arthur’s sermons have been translated into multiple languages, and we endorse the message from part 1 and part 2. That being said, we have a different point of view regarding what is said in part 3. Our point of view is shared by almost all who work from outposts outside of the cities, in the mountains, and by David Gates as well, with whom brother Arthur is going to preach.
We present to you here our point of view related to inspiration, but, unfortunately, we do not have the time for an ample study, only for a short one. Here we also present our belief when it comes to Ellen White’s statements of not being any more prophetic, definite time (we would like that brother Arthur would study these and take it before the Lord before beginning to preach with brother David Gates. It is imperative that both of them preach unitedly. The people must see a united front, with no difference of opinion, that is what will give power to the message. Please consult brother Gates about this. Before brother Arthur, brother Gates preached with Jeremiah Davis and he spoke against the message. This took away from its power. Every difference of opinion of those that preach the message take away from its power).

In the third part of the series, brother Arthur presents that the Bible writers thought that the Lord was coming during their lifetimes. This is sustained with quotes like:

KJV Acts 2
17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:

KJV Hebrews 1
2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;

We hold this to be true as well, it is crystal clear in the Bible. However, even though they wrote parts of the Bible while having this belief, everything, every word that was written is inspired and completely true. The prophets are just messengers, they do not always understand what they are writing, but every word was inspired and there is no error (actually none of us or of them fully understand the Bible, the writings of the SOP say that even 1000 years wouldn’t be enough to understand it, it was written by an infinite mind). In this case of the “last days”, what was written is completely true. First of all, the writers didn’t use “last days” as in literal days, we can all acknowledge that. It was used as prophetic time. Even though they believed Jesus was coming during their lifetimes, they didn’t believe that there were a few days left, but a number of years. Also, Joel’s prophecy was quoted showing that they used the expression “last days” in the context of prophecy. But we have more than the “day for a year” principle:
KJV 2 Peter 3
God’s Patience
8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as one day.
9 The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

This was written by Peter in the context of the second coming. It begins with an admonition “beloved be not ignorant”, just like the fourth commandment begins with “remember”. The “day for a thousand years” principle applies to Genesis where Adam was told that he will die the same day he eats of the forbidden fruit. This was a prophecy, he didn’t live past 1000 years: a day as a thousand years. This also applies in the “last days” context. Jesus told John that He is coming quickly:
KJV Revelation 3
11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
Is that false? Didn’t Jesus know that it would take many more years until His coming? Why did He say quickly? Because God is the center of the universe and of time as well. We should think of how He views time, not the way we view it. His vision of time is in the Bible, for Him a day is as a thousand years. From Jesus’ perspective, He was going to come quickly, just another 2 days(2000 years for us). He told this to John at the end of John’s life, the apostles had already understood and had taken into consideration that Jesus wasn’t coming during their lifetimes.
So what was written in the New Testament related to the “last days” is completely accurate, completely inspired, it was the last days of the millennial week. They just didn’t understand it properly.
Now we come to what was said through Ellen White. Brother Arthur believes that every time Ellen White claims that she was living in the sealing time or that the latter rain was about to be poured she speaks as a personal opinion and belief. This implies that only some of her spiritual writings (clearly we are not talking about writings that she wrote with a common character, related to groceries, family issues or other such things) are inspired, and some are just personal opinion.
She claims otherwise:

I am now looking over my diaries and copies of letters written for several years back, commencing before I went to Europe, before you were born. I have the most precious matter to reproduce and place before the people in testimony form. While I am able to do this work, the people must have these things to revive past history, that they may see that THERE IS ONE STRAIGHT CHAIN OF TRUTH, WITHOUT ONE HERETICAL SENTENCE, IN THAT WHICH I HAVE WRITTEN. This, I am instructed, is to be a living letter to all in regard to my faith. Lt329a-1905.3

I am glad that you are having success in selling my books; for thus you are giving to the world the light that God has given me. THESE BOOKS CONTAIN CLEAR, STRAIGHT, UNALTERABLE TRUTH AND THEY SHOULD CERTAINLY BE APPRECIATED. THE INSTRUCTION THEY CONTAIN IS NOT OF HUMAN PRODUCTION. Lt339-1904.1

When writing these precious books, if I hesitated, the very word I wanted to express the idea WAS GIVEN ME. Lt265-1907.15

Also, the principle that should be considered for all of her writings:
Regarding the testimonies, nothing is ignored; NOTHING IS CAST ASIDE; BUT TIME AND PLACE MUST BE CONSIDERED. 1SM 57.2
We place an emphasis on “nothing is cast aside”.

From these quotes, we can see that she held that not only her books were unadulterated truth, but that her letters and personal diaries were as well. How does this work then, when she made those claims was it personal opinion, was it an error? We bring the following quotes to your attention:

In like manner, it was not the will of God that the coming of Christ should be so long delayed and His people should remain so many years in this world of sin and sorrow. But unbelief separated them from God. As they refused to do the work which He had appointed them, others were raised up to proclaim the message. In mercy to the world, Jesus delays His coming, that sinners may have an opportunity to hear the warning and find in Him a shelter before the wrath of God shall be poured out. GC 458.1

It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. God did not design that His people, Israel, should wander forty years in the wilderness. He promised to lead them directly to the land of Canaan, and establish them there a holy, healthy, happy people. But those to whom it was first preached, went not in “because of unbelief.” Their hearts were filled with murmuring, rebellion, and hatred, and He could not fulfill His covenant with them. Ev 696.1

It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ, (2 Peter 3:12, margin). Were all who profess His name bearing fruit to His glory, how quickly the whole world would be sown with the seed of the gospel. Quickly the last great harvest would be ripened, and Christ would come to gather the precious grain. COL 69

– in these 3 quotes, it is clearly stated that Lord Jesus delays His coming and that it is not God’s will that His coming is so much delayed and that by our actions we can hasten His coming. All of this, taken literally, implies that Christ’s coming is not a fixed event, He would have come a long time ago, but something didn’t allow Him to do so. As always, the human factor needs to be taken into consideration. This is clearly stated in the next quotes:

Brethren and sisters, from the light given me, I know that if the people of God had preserved a living connection with Him, if they had obeyed His Word, they would today be in the heavenly Canaan. Oh, how sad it makes me see the way hedging up before us, and to know that it is becoming more and more difficult to carry the message to the people! GCB March 30, 1903, Art. A, par. 25
(Please notice that this is not an opinion, she clearly states it as a fact, it starts with “I know”, not with “I believe”. Also, the source of this knowledge is clearly stated: “from the light given me”. This was not an opinion, but knowledge from the throne of God, the source of light)

We may have to remain here in this world because of insubordination many more years, as did the children of Israel; but for Christ’s sake, His people should not add sin to sin by charging God with the consequence of their own wrong course of action.–Letter 184, 1901. EV 696
(This clearly shows why Jesus couldn’t come during the pioneers lifetimes, it was because of insubordination)

For forty years did unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan. The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. In neither case were the promises of God at fault. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord’s professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many years. – Manuscript 4, 1883. Ev 696.2

Jesus is waiting for His army to be ready, He needs a holy people, without spot or wrinkle:
“When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle because the harvest is come.” Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own.” CT 324.3

With all His might and all His power, He cannot force it to happen because that would imply that He would bypass our free will. The human factor needs to be taken into consideration. Jesus will come to take an obedient and wholly sanctified people. That doesn’t depend only on Him, but on us as well, we are co-workers with Him, but if we choose not to work there is nothing that God can do about it, He must leave us to reap the consequences. “They went not in because of their unbelief”.

Here is one instance when Jesus would have wanted to come:
Had Adventists, after the great disappointment in 1844, held fast their faith and followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the third angel and in the power of the Holy Spirit proclaiming it to the world, they would have seen the salvation of God, the Lord would have wrought mightily with their efforts, the work would have been completed, and Christ would have come ere this to receive His people to their reward. But in the period of doubt and uncertainty that followed the disappointment, many of the advent believers yielded their faith…. Thus the work was hindered, and the world was left in darkness. Had the whole Adventist body united upon the commandments of God and the faith of Jesus, how widely different would have been our history! Ev 695.3

The beauty of this is in the Lord’s prophetic calendar. In the Jewish economy, 10 days before the Day of Atonement was the Feast of Trumpets. In the same manner, the trumpets started to be sounded 10 years prior to 1844, and they sounded louder and louder. According to the calendar, the antitypical Day of Atonement could have lasted for only one year. According to the statement above, if the people would have stood united after the great disappointment, the Lord would have worked mightily and would have come.

Another instance is that of 1888. The Lord wanted to pour the latter rain on His people, He again wanted to work mightily, but unbelief and rebellion got in the way again:

This blessing extended to large numbers, but why was not this sweet, holy working continued upon hearts and minds? Some felt annoyed at this outpouring, and their own natural dispositions were manifested. They said, This is only excitement; it is not the Holy Spirit, not showers from heaven of the latter rain. There were hearts full of unbelief, who did not drink in of the Spirit, but who had bitterness in their souls. 1888 Materials, 1478.1
On many occasions the Holy Spirit did work, but those who resisted the Spirit of God at Minneapolis were waiting for a chance to travel over the same ground again because their spirit was the same. Afterward, when they had evidence heaped upon evidence, some were convicted, but those who were not softened and subdued by the Holy Spirit’s working, put their own interpretation upon every manifestation of the grace of God, and they have lost much. They pronounced in their heart and soul and words that this manifestation of the Holy Spirit was fanaticism and delusion. They stood like a rock, the waves of mercy flowing upon and around them, but beaten back by their hard and wicked hearts, which resisted the Holy Spirit’s working. Had this been received, it would have made them wise unto salvation; holier men, prepared to do the work of God with sanctified ability. But all the universe of heaven witnessed the disgraceful treatment of Jesus Christ, represented by the Holy Spirit. Had Christ been before them, they would have treated him in a manner similar to that in which the Jews treated Christ. 1888 1478.2

An unwillingness to yield up preconceived opinions, and to accept this truth, lay at the foundation of a large share of the opposition manifested at Minneapolis against the Lord’s message through Brethren [E.J.] Waggoner and [A.T.] Jones. By exciting that opposition Satan succeeded in shutting away from our people, in a great measure, the SPECIAL POWER of the Holy Spirit that God longed to impart to them. The enemy prevented them from obtaining that efficiency which might have been theirs in carrying the truth to the world, as the apostles proclaimed it after the day of Pentecost. THE LIGHT THAT IS TO LIGHTEN THE WHOLE EARTH with its glory was resisted, and by the action of our own brethren has been in a great degree kept away from the world. 1SM 234.6
(Now I ask you, which light is the light that is to enlighten the whole world? What is the special power of the Holy Spirit that God longs to impart to us?
All of this is compared to the efficiency of the apostles that they received after the former rain. So, here it is clearly talking about the latter rain. The Adventists rejected the latter rain.)

It is quite possible that Elders Jones and Waggoner may be overthrown by the temptations of the enemy; but if they should be, this would not prove that they had had no message from God, or that the work that they had done was all a mistake. But should this happen, how many would take this position, and enter into a fatal delusion because they are not under the control of the Spirit of God. They walk in the sparks of their own kindling, and cannot distinguish between the fire they have kindled, and the light which God has given, and they walk in blindness as did the Jews. I know that this is the very position many would take if either of these men were to fall, and I pray that these men upon whom God has laid the burden of a solemn work, may be able to give the trumpet a certain sound, and honor God at every step and that their path at every step may grow brighter and brighter until the close of time. – Letter 24, 1892, p. 5 (To Elder Uriah Smith, September 19, 1892.) 3MR 201.2

Never before have I seen among our people such firm self – complacency and unwillingness to accept and acknowledge light as was manifested at Minneapolis. I have been shown that not one of the company who cherished the spirit manifested at that meeting would again have clear light to discern the preciousness of the truth sent them from heaven until they humbled their pride and confessed that they were not actuated by the Spirit of God, but that their minds and hearts were filled with prejudice. The Lord desired to come near to them, to bless them and heal them of their backslidings, but they would not hearken. They were actuated by the same spirit that inspired Korah, Dathan, and Abiram. Those men of Israel were determined to resist all evidence that would prove them to be wrong, and they went on and on in their course of disaffection until many were drawn away to unite with them. 1888 1067.1
(Just like Korah, Dathan and Abiram, the people rebelled right at the entrance of heavenly Canaan).

Not only Ellen White, but others knew this to be true as well:
ATJ
A. T. Jones
I received a letter a little while ago from Brother Starr in Australia. I will read two or three sentences because they come in well just at this place in our lessons: GCB/GCDB 1893, p. 377.1
“Sister White says that we have been in the time of the latter rain since the Minneapolis meeting.” GCB/GCDB 1893, p. 377.2

Well then the latter rain – the loud cry – according to the testimony and according to the Scripture, is “the teaching of righteousness,” and “according to righteousness,” too. Now brethren, when did that message of the righteousness of Christ, begin with us as a people? [One or two in the audience: “Three or four years ago.”] Which was it, three? or four? [Congregation: “Four.”] Yes, four. Where was it? [Congregation: “Minneapolis.”] What then did the brethren reject at Minneapolis? [Some in the Congregation: “The loud cry.”] What is that message of righteousness? The Testimony has told us what it is; the loud cry – the latter rain. Then what did the brethren in that fearful position in which they stood, reject at Minneapolis? They rejected the latter rain – the loud cry of the third angel’s message. GCB/GCDB 1893, p. 183.5

Not only this, but Ellen White told the congregation beforehand that Jesus wanted to pour His Spirit. This is a quote from the General Conference Bulletin of 1888:
“The exhortations of Sister White have been most cheering, as she has presented the love of Christ and His willingness to help. That He is waiting to pour His Spirit upon His people in abundant measure.” October 26, 1888

But she also stated the conditions for this outpouring. This is a quote from 19 October 1888:
“Appeals were made by brother Waggoner and sister White to the brethren, old and young, to seek God, put away all spirit of prejudice and opposition, and strive to come into the unity of faith in the bonds of brotherly love.”

As you can see, the Lord announced the latter rain. He started raining drops of the latter rain back then at that conference, but the people wouldn’t let Him pour it entirely over them.

Ellen White’s claims were not personal opinion, they were facts, truths inspired by the Holy Spirit. Jesus started moving things and working with power for His second coming multiple times since 1844, but the people rebelled and disobeyed every single time. Isn’t that what we learn from the Bible as well, didn’t the Jewish people do the same, wasn’t the Lord long-suffering towards them? God doesn’t want us to suffer for even one hour, our own choices make suffering necessary for us. We simply do not obey simple, kind, gentle words/thoughts/instructions that come to us through the Bible, prophets, Holy Ghost. Just like a disobedient child, we must in the end experience suffering that we might wake up and obey. This is especially true for us, the last generation. God has no choice but to let a horrible chain of events take place. The devastation, atrocities, human suffering, will make us cast aside our small differences and seek God with all of our hearts and tears for His latter rain, that we may be useful for Him to relieve the people of their pain and suffering and have the Lord’s peace. This is the last resort, God didn’t want that it would come to this, but we, as a people, have left Him no choice. What the church could have done in times of peace but didn’t do, it will have to do in the most discouraging circumstances.
This brings us to what Ellen White said of no more definite time:
KJV Revelation 10
6 And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:

This time, which the Angel declares with a solemn oath, is not the end of this world’s history, neither of probationary time, but of prophetic time, which should precede the advent of our Lord. That is, the people will not have another message upon definite time. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of the prophetic time. The longest reckoning reaches to the autumn of 1844. Ms59-1900.24

The prophecies given in Daniel are unconditional, definite, independent of human action. The judgment was going to start in 1844 no matter what people would have done. Those times were completely fixed. But, after 1844, there are no more fixed times because the events were dependent on the human factor. The Sunday law, the judgment of the living, the second coming, they all depend on the fact that there needs to be a people ready for them:
The question is sometimes asked, “Why, if we have the truth, do we not see a greater manifestation of the Spirit of God?” God cannot reveal Himself till those who profess to be Christians are doers of His word in their private lives, till there is oneness with Christ, a sanctification of body, soul, and spirit. Then they will be fit temples for the indwelling of the Holy Spirit. – Letter 139, 1898, pp. 2, 3, 12. (To A. T. Jones, December 16, 1898.) 2MR 27.1

2015 is not the first attempt to start the judgment of the living and to give way for the Sunday law. This also happened in A. T. Jones’ time. But the people rejected the righteousness by faith message. This 3,5 years interval that is now proclaimed to be between 2015 and 2019 could have taken place before. And even though it is announced as an antitype through Daisy, it still is not definite. Things can still go wrong and the date can be postponed even a few months.
We understand that there is a time limit to how long things can be postponed. To God, “a thousand years is as a day”. This applies to the millennial week. The 1000 years in heaven are a Sabbath and, accordingly, the Lord’s work on this earth cannot go on for more than 6000 years(the pioneers knew this very well, as it can be found in William Miller’s writings). From the writings of the Spirit of Prophecy we conclude that to be at most 2031. The Lord said that He will shorten the time for the sake of the elect. How much will He shorten it? Well, that depends on us, we are the ones that keep postponing His coming. That being said, Jesus is left with no choice but to slowly let loose the 4 winds to determine His people to seek Him with all their hearts. We may be inert, as a people, during times of peace, but when we will be surrounded by the tides of suffering and devastation, we will completely bow down. This is the last resort and it will work because the work needs to be finished before the 1000 years Sabbath in heaven.

We consider that by claiming that “the last days” in the New Testament are just a man’s point of view is contrary to: KJV 2 Timothy 3
16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience.{GC vi, vii}

Absolutely every word is inspired and true. It is not necessarily understood, but it is truth nonetheless. The concept that some of the things are just personal opinion (both in the Bible and the SOP) comes from the schools of modern-day rabbis (theologians – by definition experts in religion). Please acknowledge that Jesus was kept away from the schools of the rabbis. Adventist educational institutions are anything but what a school should be as described in the writings of the SOP.
Every written word in the Bible and SOP is inspired. Ellen White’s writings are just as inspired as Peter’s, John’s, Paul’s etc. writings. Their writings were simple letters as well, they weren’t written with the purpose to be compiled in a book. The epistles were not given them in visions, they were simply 100% thoughts inspired by the Holy Spirit. When brother Arthur says that “there will be no more prophetic, definite time” is just Ellen White’s point of view, he unknowingly discredits the writings of the SOP. What she said was a message for the church. It was from Jesus, not from herself. It is true that the statement is misunderstood, but not in the way brother Arthur thinks. This belief of personal opinion cuts away at 90% of the instructions given through her. It leaves everything open for interpretation. This belief, so strongly rooted among pastors, is one of the reasons why people don’t get out of the cities, don’t make important changes in their lives. If it wasn’t given in a vision they think it’s just an advice, not mandatory, just personal opinion. This is how satan attacked the writings of the SOP. Why is this important? Because God gives light not only through direct inspiration but through other people. In our search for truth he not only inspires us directly while studying the Bible, but He also sends us to people that have the truths He wants to give us. Brother Arthur’s claim that we don’t need others to tell us what to do, that we can study and find out for ourselves can be very gravely interpreted. We have met many that wouldn’t give up their “findings” from their personal study because they thought they could find out everything on their own. That is not how heaven works, God gives instructions to angels which pass them on to others and so on. The same principles apply to us, God is the same. He will give some a special truth, but He won’t give it directly to all, He will direct the others to hear those truths from His messengers. In the writings of the SOP, we have William Miller’s dream, of a case with many precious jewels representing truths. Please re-read it and understand that God gives to each some truths and then He puts us in contact with each other to bring together those truths. To be able to build the bigger picture we must deny our pride and leave our cherished, but erroneous ideas, behind. Personal study is necessary, but not 100% safe. Truth is established in the mouths of 2 or 3 witnesses. Personal study is just one witness.
The Bible says:
KJV Proverbs 11
14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counselors there is safety.
The writings of the SOP state that God will not give a special truth to just one individual.
All of this implies that we compare our findings with others’. This was shown to Daisy as well, that all of us will also study as groups in the mountains and share our findings.
We must learn to act as a group, harmoniously, and the Bible foretold of the remnant that they will speak often:
KJV Malachi 3
16 Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.

In conclusion, people need the writings of the SOP. Brother Arthur’s emphasis on studying the Bible is incomplete, God gave important understanding through Ellen White and some of it won’t be given to any Adventist directly, all will be directed to read the SOP to find it out. This was confirmed in Daisy’s dreams as well, in multiple dreams, she is shown that the only books the remnant had were the Bible, the writings of the SOP and the old hymnal book. She is shown the remnant studying the writings of the SOP.
KJV Isaiah 8
20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

The testimony is the Spirit of Prophecy. In our case not only EG’s writings but the instructions given through Daisy as well. The Bible sends us to itself and the prophets as well. They both have the same Author (something we would like to mention. Ellen White and the pioneers considered the SOP to be the gift of the Holy Spirit, not the writings of it. They always referred to EG’s writings as “the writings of the SOP” or “the counsels of the SOP” etc. but not as the writings being the SOP itself. That would mean that the Bible is the SOP as well. The SOP is the gift manifested in a living prophet. The remnant has the testimony of Jesus, the SOP manifested through a living prophet)
KJV 2 Peter 1
19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

Brother Arthur mentions quotes from “Counsels to writers and editors” when it comes to new light and that the church’s beliefs are not infallible (but the landmarks are fixed, they cannot be moved). Instituto Madison has been sharing those chapters for years, they are indeed very important. We would like to point out that this is talking about church doctrines, not the writings of the SOP. Church cherished doctrines can be erroneous, but the SOP, the testimony of Jesus is truth.

The people need to be encouraged to believe the prophets:
KJV 2 Chronicles 20
20 And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the LORD your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.

When God raised a prophet in Israel, it was made known to the people.
KJV 1 Samuel 3
Samuel Grows in Favor
19 And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.
20 And all Israel from Dan even to Beer-sheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.

KJV 2 Kings 5
8 And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel.

Prophecy always was pivotal:

KJV Psalms 74
9 We see not our signs: there is no more any prophet: neither is there among us any that knoweth how long.

KJV Amos 3
6 Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?
7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
8 The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?

The Lord is giving messages to His people, through the instruments He has chosen, and He would have all heed the admonitions and warnings He sends. 4BC 1184

KJV Matthew 10
41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet’s reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man’s reward.

If you truly believe that Daisy is a prophet, please make it known. Time is short, the wise shall understand. There are many practical instructions given through Daisy for our time. There are also very, very important promises for us that are not found in EG’s writings (for example the Lord reveals that at some point He will pour the water of life on our crops. That will make them grow very fast and healthy. This promise is very important for those that are struggling to get out of the cities. Many don’t have resources to engage in efficient agriculture and many will get out in the nick of time. This promise will give them courage to get out. If they believe it they will have peace knowing that they will be looked after). Some of the friends that have not abandoned you yet, some of the family members, will abandon you after announcing that there is a prophet in Israel, the devil will roar in fury, but the Lord will keep you in His loving hand. If there is one pattern that we have noticed among all the famous Adventists that listen to Daisy is that they all hold back. None acknowledge officially that there is a prophet in Israel, even though they believe it. David Gates made a few statements about Daisy in an interview, that everything is according to the Bible for now, but nothing concrete, nothing official. The same holding back took place during EG’s day. But the people will know and it will give them courage. The Lord testifies of the present truth through His living prophet, important instructions for us, admonitions, exhortations, warnings. That is the testimony of Jesus, His interaction with His church through the SOP. Jesus is now speaking through His feeble instrument. Please direct the people to Jesus, to what He is telling us, to the testimonies.
Some other things for you to study and consider:
– the judgment of the living starts with the leaders of the church. It was about to start multiple times after 1844, but just like in 1888, the human factor changed things. The Lord had to wait for another generation, just like He had to do with Israel at the border of Canaan. This time the 6000 years are almost up and there is no more time left for another generation. The Lord revealed through Daisy that His remnant (from the Adventist body) is very small, but that they are enough for Him to complete His work.

-the sealing of the remnant does not depend on the Sunday law. God does not need the work of the devil to seal His people. The sealing began since Ellen White’a time. The sealing has to do with character development. Enoh and many others were sealed because they developed a perfect character. The Sunday law will just be the last trial for Adventists, it will not change character overnight.

– The Lord showed not only David Gates that the judgment of the living started in 2015, but to the founder here at Instituto Madison and others that we are in contact with, as well. The judgment of the living is a process that will end with the Sunday law. Next year, according to the type, the Sunday law is to be passed in America, but it can take years (possibly 3.5 years) for it to be passed all over the world (it was actually revealed through Daisy in a recent dream that the Sunday law will not be passed all over the world in such a short time, that it is a process that will take some time). Judgment will end for each and every one at different times, it will end when the Sunday law will force them (probably economically) to take a decision of either to follow or not to follow the Lord.
-it is possible that the latter rain will be at the same time for the entire world because it needs to be on a day of Pentecost (this was revealed through Daisy and others as well, God has a calendar, He follows it). This implies that the judgment of the visible church needs to end in the entire world before the latter rain can be poured on us. That means that the second coming can be very near the end of the 6000 years. We would have to resist for years in the mountains without any earthly support. We need to be completely economically independent. (an emphasis on physical preparation is also placed in some of Daisy’s dreams up to the point that those that do not prepare physically will be forced to sign the decree due to extreme hunger, just as the Egyptians sold themselves to Pharaoh when the 7 skinny cows). We need to build the arks, just like Noah did. He and his family didn’t escape the flood only through spiritual preparation, but he built the ark, stocked up food, made proper living conditions. Every use of his hammer was a testimony for the others. Just the same, we give a strong testimony to our brothers and sisters when we prepare for what is coming.
Without these arks being finished the Lord cannot let the Sunday law pass. That would mean that there would be no people prepared to handle the crisis of not being able to buy or sell. We must hasten His coming by doing our part.
-the loud cry has to parts: the loud cry in the church and the loud cry in the world. The first is also called the midnight cry.
KJV Matthew 25
6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
It started with the pioneers coming out of the fallen churches and it will end with the Adventists coming out of the Omega of apostasy and the invisible church coming out of Babylon.

God has been discovering many more precious rays of light. If you are interested and if God will allow us time, we will share them with you.

We recommend you to read these writings which are also very important to understand for the last generation, as Malachi 4:4 says.

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/Holy_History_with_the_Commandments_Statutes_and_Judgments.pdf

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/Exposing_the_Skeleton_in_the_SDA_Closet_of_1888.pdf

http://elultimoclamor.org/wp-content/uploads/2017/06/New-descovery.pdf

Para el remanente

God bless you and lead you in everything!

Daisy plânge prea mult

ACUZAȚIE
Daisy plânge prea mult. Un profet al lui Dumnezeu nu plânge atât.

RĂSPUNS
Plânsul este o ralitate aproape zilnică pentru un profet al lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu ridică un profet, el are două lucrări de făcut: A CONSOLA ȘI A CORECTA
“Scrieri timpurii, p. 78
Recomand lui cititorului amabil cuvântul lui Dumnezeu ca o regulă de credință și practică. Prin acest Cuvânt trebuie să fim judecați. ÎN EL DUMNEZEU A PROMIS A DA VIZIUNI ÎN “ZILE DE PE URMĂ”, NU PENTRU A AVEA UN NOU STANDARD DE CREDINȚĂ, CI PENTRU A MÂNGÂIA PE POPORUL SĂU ȘI PENTRU A CORECTA PE CEI CE SE DEPĂRTEAZĂ DE ADEVĂRURILE BIBLICE. Acesta a fost modul în care Dumnezeu a lucrat cu Petru când urma să-l trimită să predice neamurilor. (Fapte 10)
Pentru cei care circulă această mică lucrare, vreau să spun că este destinată numai pentru cei sinceri și nu pentru cei care ar dori să ridiculizeze lucrurile Duhului lui Dumnezeu “.

În lumina acestui citat vom vedea mai jos că un adevărat PROFET are o viață de sacrificiu, de suferință constantă pentru un popor rebel și de multe ori plânge.

Mai mult, TOATĂ rămășița credincioasă plânge adesea pentru poporul răzvrătit.
Ezek.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

DOVEZI BIBLICE

Ieremia a plâns
Ieremia 9:1>>De s-ar preface în ape, capul meu, și o fântână de lacrimi, ochii mei, ca să plâng zi și noapte pentru cei uciși ai fiicei poporului meu!
+
Ier.9:18>>…și să înalțe un bocet pentru noi, ca din ochii noștri să curgă lacrimi și din pleoapele noastre să țâșnească ape.
+
Ier.13:17>>Dar dacă nu veți asculta aceasta, sufletul meu va plânge în locuri tainice pentru mândria voastră; și ochiul meu va plânge amar și îi vor curge lacrimi, pentru că turma DOMNULUI este dusă în captivitate.
+
Ier.14:17>>De aceea tu să le spui acest cuvânt: Ochii mei să curgă cu lacrimi noapte și zi și să nu înceteze, pentru că fiica fecioară a poporului meu este zdrobită cu o mare spărtură, cu o lovitură foarte apăsătoare.
+
Ier:31:16>>Astfel spune DOMNUL: Oprește-ți vocea de la plânset și ochii tăi de la lacrimi, pentru că lucrarea ta va fi răsplătită, spune DOMNUL; și ei se vor întoarce înapoi din țara dușmanului.
+
Plângeri 2:11>> OCHII MEI SE SFÂRȘESC CU LACRIMI, adâncurile mele se tulbură, ficatul meu este turnat pe pământ din cauza nimicirii fiicei poporului meu; căci copiii și sugarii leșină pe străzile cetății.
+
Plângeri 2:18>>Inima lor a strigat către DOMNUL: Zid al fiicei Sionului, să curgă lacrimi ca un râu, zi și noapte; să nu îți dea odihnă, să nu înceteze lumina ochiului tău.

Adevărații adventiști plâng
Psalm.126:5, 6>> Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.
Cel ce merge înainte plângând, purtând sămânță prețioasă, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, aducându-și snopii.

Cei sigilați plâng
Ezech.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

Isus a plâns
Ioan 11:35>>Isus plângea
+
Luca19:41>> Și când s-a apropiat, a privit cetatea și a plâns din cauza ei,

Pavel a plâns
2Cor.2:4>>Fiindcă v-am scris din mult necaz și chin al inimii, cu multe lacrimi; nu ca să fiți mâhniți, ci ca să știți dragostea pe care o am din abundență pentru voi.
+
Fapte 20:19>>Servind pe Domnul cu toată umilința minții și cu multe lacrimi și ispite, care mi s-au întâmplat prin comploturile iudeilor;
+
Fapte 20:31>>Vegheați așadar și amintiți-vă, că timp de trei ani nu am încetat să vă avertizez CU LACRIMI, NOAPTE ȘI ZI, pe fiecare.

DOVEZI DIN ELLEN WHITE
“Testimonies for the church volume 5”
Se prea poate că distrugătorii se antrenează deja sub mâna lui Satan și așteaptă doar plecarea câtorva mai mulți purtători de stindard pentru a le lua locurile, și cu vocea proorocului mincinos să strige: “Pace, pace”, când Domnul nu a vorbit pacea. Rareori plâng, dar acum îmi găsesc ochii orbiți de lacrimi; ele cad pe hârtia mea pe măsură ce scriu. 5T 77.1

“Selected messages book 3”
Altă dată mi s-a arătat o clădire mare care era construită pe locul pe care a fost construit după aceea Sanatoriul din Battle Creek. Frații s-au confruntat cu o mare încurcătură cu privire la cine ar trebui să se ocupe de lucrare. Am plâns foarte mult. Unul cu autoritate s-a ridicat între noi și a spus: “Încă nu sunteți gata să investiți mijloacele în clădirea respectivă sau să planificați gestionarea viitoare a acesteia”. 3SM 55.3
“The sanctified life”
Daniel nu-și proclamă propria fidelitate înaintea Domnului. În loc să pretindă că este pur și sfânt, acest profet onorat se identifică cu umilință cu adevărații păcătoși ai lui Israel. Înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dăduse era pe atât de superioară înțelepciunii marilor oameni ai lumii, precum lumina soarelui strălucind în cer la amiază este mai strălucitoare decât cea mai slabă stea. Totuși, gândiți-vă la rugăciunea de pe buzele acestui om atît de favorizat de cer. Cu umilință profundă, cu lacrimi și inimă sfâșiată, el pledează pentru el și pentru poporul său. El își deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu, mărturisind propria lui nevrednicie și recunoscând măreția și maiestatea Domnului. SL 46.2

“Testimonies for the church volume three”
Dumnezeu cere ca cei care slujesc în lucrurile sacre să fie oameni care să fie geloși pentru cauza Lui. Povara muncii lor ar trebui să fie mântuirea sufletelor. Frate R, nu ai simțit cum spune profetul Ioel: “Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor și altar și să zică ‘Cruță poporul Tău, o Doamne, și nu da moștenirea Ta reproșului.'” “Cei ce seamănă în lacrimi vor culege în bucurie. Cel ce iese și plânge, având sămânță prețioasă, se va întoarce, fără îndoială, cu bucurie și va aduce snopii săi cu el.” 3T 234.1
“Christ Triumphant”
La priveliștea fermecătoare, mulțimea se unește cu fervoare reînnoită în strigătele lor de laudă … Ei presupun că Cristos este acum gata să ia tronul lui David și să domnească ca prinț temporal. Ochii lor se întorc spre El pentru a vedea cum este impresionat de scena respectivă. Dar iată, Fiul omului este în lacrimi! CTr 254,2
Pe măsură ce ochii lui Cristos privesc templul, care atât de curând urma să fie pustiit, iar perdeaua dintre Sfânta si Sfânta Sfintelor urma a fi sfâșiată atunci când actul final al evreilor urma a desăvârși moartea Sa, a plâns asupra orașului neascultător …
“Counsels for the church”
Ai simțit o povară pentru cel pe care l-ai văzut aventurându-se pe căile interzise? L-ai avertizat cu amabilitate? Ai plâns pentru el și te-ai rugat pentru el și cu el? Ai arătat prin cuvinte de tandrețe și fapte bune că îl iubești și vrei să-l salvezi? CCh 255,1
“From eternity past”
Desconsiderația îngâmfată a lui Saul față de voința lui Dumnezeu a demonstrat că nu putea fi investit cu putere regală ca locțiitor al Domnului. În timp ce Saul și armata lui mărșăluiau acasă în bucuria victoriei, în casa lui Samuel era neliniște. El a primit un mesaj de la Domnul: “Mă pocăiesc că am pus pe Saul ca împărat; căci s-a abătut de la a Mă urma și nu a împlinit poruncile Mele.” Profetul a plâns și s-a rugat toată noaptea pentru o inversare a sentinței teribile. EP 457.1

Viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol

ACUZATIE:
Victor spune ca viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol.
RASPUNS:
Un search in baza de date EGW in engleza ne arata ca nu exista nici o afirmatie inspirata care sa spuna ca viziunile de noapte intre 2 si 4 noaptea sunt DOAR de la diavol. Asadar afirmatia lui Victor nu este bazata pe un STA SCRIS.
Daca ar fi fost astfel, atunci Salvatorul nostru Isus Cristos ar fi informat biserica primara sau cel putin pe E White.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

Geneza 46:2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în VIZIUNILE NOPȚII şi a spus: Iacob, Iacob. Iar el a spus: Iată-mă.
Daniel 2: 19 Atunci taina i-a fost revelată lui Daniel într-o VIZIUNE DE NOAPTE . Apoi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerului.
Daniel 7: 2 Daniel a vorbit și a spus: Am văzut ÎN VIZIUNEA MEA ÎN NOAPTE și, iată, cele patru vânturi ale cerului s-au luptat pe marea cea mare.

Daniel 7: 13 Am văzut ÎN VIZIUNILE NOPȚII și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și a venit la Bătrânul de zile și l-au adus aproape, înaintea lui.

Fapte 16: 9 Și O VIZIUNE I-A APĂRUT ÎN NOAPTE lui Pavel; un anumit bărbat din Macedonia stătea în picioare, chemându-l și spunând: Vino în Macedonia și ajută-ne.

Fapte 27:23,24 Fiindcă AZI NOAPTE A STAT ÎN PICIOARE LÂNGĂ MINE ÎNGERUL DUMNEZEULUI AL CĂRUIA SUNT și căruia îi servesc, spunând: Nu te teme, Pavele, tu trebuie să fii adus în fața Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți care călătoresc cu tine

Fapte 18: 9 Atunci Domnul i-a spus lui Pavel, ÎN TIMPUL NOPȚII, PRINTR-O VIZIUNE: Nu te teme, dimpotrivă, vorbește și nu tăcea;

Fapte 23:11 Iar NOAPTEA URMĂTOARE, DOMNUL A STAT LÂNGĂ EL în picioare și a spus: Pavele, îndrăznește; fiindcă așa cum ai adeverit despre mine în Ierusalim, așa trebuie să aduci mărturie și la Roma

Iov 33:14-16 Căci Dumnezeu vorbește o dată, da, de două ori, totuși omul nu ia seama. ÎNTR-UN VIS, ÎNTR-O VIZIUNE A NOPȚII, când somn adânc cade peste oameni, în dormiri în pat, Atunci el deschide urechile oamenilor și sigilează instruirea lor.

Gen 20: 3 Dar Dumnezeu a venit la Abimelec ÎNTR-UN VIS, NOAPTEA, şi i-a spus: Iată, eşti un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că ea este soţia unui bărbat.

1Imparati 3:5 La Gabaon, DOMNUL I-A APĂRUT LUI SOLOMON ÎNTR-UN VIS NOAPTEA ; şi Dumnezeu a spus: Cere ce doreşti să îţi dau.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
…………………………………………

“Selected messages book 3”
M-am trezit joi dimineața devreme, cam la ora două și scriam de zor despre Adevarata Viță, când am simțit o prezență în camera mea, așa cum am mai simțit de multe ori înainte, și mi-am pierdut toată amintirea despre ce scriam. Păream să fiu în prezența lui Isus. El mi-a comunicat acel lucru în care trebuia să fiu instruită. Totul era atât de simplu încât nu puteam înțelege greșit. 3SM 36.1

“Selected Messages Book 1”
“Când m-am dus în Colorado, am fost atât de împovărată pentru tine încât, în slăbiciunea mea, am scris multe pagini pentru a fi citite la întâlnirea ta de tabără: Slăbită și tremurândă, m-am sculat la ora trei dimineața ca să-ți scriu. Dumnezeu vorbea prin lut. Ai putea spune ca era vorba doar de o scrisoare. Da, era o scrisoare, dar a fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să aducă înaintea minților voastre lucruri care mi-au fost arătate. În scrisorile pe care le scriu, în mărturiile pe care le dau, vă prezint ceea ce mi-a prezentat Domnul. Nu scriu un articol în ziar, care exprimă propriile mele idei. Ele sunt ceea ce Dumnezeu a deschis înaintea mea în viziune – razele prețioase de lumină strălucind de la tron ​​… 1SM 27.2

“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
Dacă aș avea aici jurnalul meu, scris în timpul ultimei mele călătorii în Danemarca, Norvegia și Suedia, aș putea să vă citesc câteva lucruri. Într-o viziune a nopții, treceam prin camerele instituției și am văzut chiar scenele care au avut loc acolo, în această purtare necuviincioasă, bărbați cu femei și femei cu bărbați. Sufletul meu era profund tulburat și m-am sculat și am scris aceste lucruri la ora unu dimineața … TSB 149.1

“Ellen G. White and her critics”
Trei pagini mai departe, în povestea ei, se referă la o viziune de noapte astfel: “În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine.” – Life Sketches of Ellen G. White, 241. EGWC 43.5

“Christian service”
În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine. Chs 87.3

“Colporteur ministry”
Am fost trezită la ora unu, două sau trei dimineața, cu un anumit punct impresionat asupra minții mele, ca și cum ar fi fost vorbit de vocea lui Dumnezeu … CM 128.1
Mi-a fost arătat … că trebuie să mă dedic să scriu lucrurile importante pentru volumul 4 [Tragedia Veacurilor]; – Scrisoarea 1, 1890.
“Selected Messages book two”
În această dimineață nu puteam să dorm după DUPĂ ORA 2. ÎN TIMPUL VIZIUNII DE NOAPTE m-am văzut într-o întâlnire. Rugam mai multe familii să accepte instrucțiunile stabilite de Dumnezeu și să părăsească orașele pentru a-și salva copiii. Unii dintre ei au lăsat timpul să treacă fără să facă o determinare. 2SM 354.1

“Patriarchs and Prophets”
Dar o mână divină urma să deschidă ușile închisorii. Regele Egiptului A AVUT ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE DOUĂ VISE care, aparent, indicau același eveniment și păreau să anunțe o mare calamitate.PP 219.3

“Prophets and kings”
ÎNTR-O VIZIUNE DE NOAPTE, Nebucadnețar a văzut un copac gigantic ce creștea în mijlocul pământului, a cărui coroană se ridica până la cer și ale cărui ramuri se extindeau până la marginile pământului. PK 515.2
“From eternity past”
Esau mergea între timp în fruntea unei armate împotriva lui Iacov, în scopul de a-l ucide. Dar, în timp ce se lupta cu îngerul în acea seară, ALT ÎNGER A FOST TRIMIS SĂ ATINGĂ INIMA LUI ESAU CÂND DORMEA. În visul său, el și-a văzut fratele exilat timp de douăzeci de ani de la casa tatălui său, pentru că se temea pentru viața lui. EP 129.4
“Confrontation”
ÎNTR-O VIZIUNE a NOPȚII vedea o scară mistică, a cărei bază se odihnea pe pământ și a cărei vârf ajunge la oastea stelara, spre cerurile cele mai înalte. Mesagerii cerești urcă și coboară pe această scară de strălucire orbitoare, arătându-i calea care unește cerul cu pământul. El aude un glas care reînnoiește promisiunea milostivirii, a protecției și a binecuvântărilor viitoare. Când Iacov se trezește din acest vis, el spune: “Iehova este cu adevărat în locul acesta, și eu n-am știut-o.” Con 46.2
DOVEZI DE LA PIONIERI:
…………………………………….

“Campfire junior stories from the days of the S.D.A. pioneers”
ÎN NOAPTEA ACEEA O VIZIUNE A FOST DATĂ SOREI WHITE ȘI LA ORA PATRU DIMINEAȚA EA S-A RIDICAT și s-a îmbrăcat și a început să scrie ceea ce i s-a arătat. Mesajul a fost adresat mamei acestei familii, căci în viziunea ei i s-a arătat experiența unora dintre membrii familiei. CFJS 15.4
“The Fannie Bolton story”
La ieșirea din camera mea, am trecut pe lângă ușa surorii White și ușa fiind deschisă, ea m-a văzut și m-a chemat în camera ei, spunând: “Am probleme, frate Starr, și aș vrea să vorbesc cu tine”. FBS 110,5
Am întrebat-o care era cauza necazului ei și ea a răspuns: “Scrierile mele, Fannie Bolton” – doar patru cuvinte. Apoi am întrebat-o ce problemă era cu Fannie Bolton și scrierile ei și am încercat să par complet în neștiință de nici un necaz, ca să aflu ce gândea. Ea a spus: “Vreau să îți spun despre O VIZIUNE PE CARE AM AVUT-O LA ORA 2 ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ. Eram la fel de trează ca și acum, și deasupra mea a apărut un car de aur și cai de argint, iar Isus, în măreția regală, era așezat în car. FBS 110.6

“Colporteur ministry”
Domnul a pus înaintea mea lucruri care au o importanță urgentă pentru prezent și care ajung în viitor. Cuvintele acestea mi-au fost rostite: “Scrie într-o carte lucrurile pe care le-ați văzut și auzit, și las-o să meargă la tot poporul, căci timpul este aproape când istoria trecută se va repeta”. AM FOST TREZITĂ LA UNU, DOUĂ SAU TREI DIMINEAȚA cu un anumit punct ce impresiona puternic mintea mea, ca și cum ar fi vorbit prin vocea lui Dumnezeu …. CM 128.1
“Life Sketches of Ellen G. White”
Apoi i-a spus că UN ÎNGER AL LUI DUMNEZEU O TREZISE LA ORA TREI și că i-a cerut să meargă la întâlnirea pastorilor și să relateze câteva lucruri care i-au fost arătate la Salamanca. Ea a spus că s-a trezit repede și că scria de două ore. LB 315.4
“Counsels for the church”
Dar Dumnezeu, care niciodată nu doarme, și-a trimis îngerul mesager în camera lui Ellen White LA ORA TREI DIMINEAȚA. Ea a fost trezită din somn… . CCH 27,5

Felul lui Victor Sanvicente sarcastic de a vorbi

Felul sarcastic de a vorbi, gesturile, tonul vocii, lipsa de respect sunt contrare caracterului lui Cristos.
PROBE DE EXPRESII NECREȘTINE ALE LUI VICTOR:

19:42 “” În fața Tronului, bla, bla, bla, continuă… ”
20:06 “Nu mai pot spune Tată (vorbind de Tatăl ceresc, menționează înainte), ci mama mia!”
20:08 “Ce împușcături, ce aiureli”
23:32 “că minte, sau înșală, sau halucinează castraveți”
28:29 “credeți aiureliile astea? “.
33:18 “Aceste afirmații sunt pentru a merge la wc”. – (a spus aceasta imediat după ce a menționat numele lui Dumnezeu.)
34: 29 “” Cineva sfârșește scârbit, scârbit, literalmente scârbit de a trebui să examineze toate aceste” vise
40:58 “” Aici s-ar spune: asta e pt a aiuri! ”
47:07 “Și apoi este fragmentat și bla, bla, bla și bla, bla, bla și oamenii care se arată în genunchi”. – (vorbind despre Duhul Sfânt)
47:20 “Doamnă Daisy, dacă ai văzut Duhul Sfânt ești o “crack” (șmecheră) – (Cuvântul “crack” este foarte des folosit de tinerii de pe stradă care iau de obicei droguri și o mulțime de alcool).
49:14 “Ce mai aiureală” – (expresie lumească)

RĂSPUNS 1:

Mateo 12:34 Pui de vipere, CUM PUTEȚI SPUNE LUCRURI BUNE, FIIND RĂI? Fiindcă din abundența inimii vorbește gura.

Chiar și cu dușmanii noștri trebuie să rămânem prietenoși, să fim dispuși să răspundem credinței noastre cu teamă și tremur. Hristos nu a batjocorit niciodată pe satan (Iuda 1: 9). Caracterul unui creștin este același cu rudele sale, ca și cu frații, ca și cu necredincioșii sau cu dușmanii.
Matei 5:43-47
Ați auzit că s-a spus: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău.
Dar eu vă spun: Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă folosesc cu dispreț și vă persecută;
Ca să fiți copiii Tatălui vostru care este în cer, pentru că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Fiindcă, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac și vameșii la fel?
Și dacă salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult decât alții? Nu fac și vameșii astfel?
A. ÎN BIBLIE
AMABILITATEA LUI DUMNEZEU

Judas1:9 Dar Mihail, arhanghelul, pe când se certa cu diavolul, s-a contrazis pentru trupul lui Moise şi nu a cutezat să aducă împotriva lui o acuzaţie DEFĂIMĂTOARE , ci a spus: Domnul să te mustre!

Fil 4:8 În final, fraților, toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste, toate cele drepte, toate cele pure, toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, gândiți-vă la acestea.

Tito 3:2 SĂ NU VORBEASCĂ DE RĂU PE NIMENI , SĂ NU FIE ARȚĂGOȘI, CI BLÂNZI , ARĂTÂND TOATĂ BLÂNDEȚEA TUTUROR OAMENILOR.

BLÂNDEȚEA LUI DUMNEZEU

Ps 37:11 Dar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în abundența păcii.

Mt 5:5 Binecuvântați sunt cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.

Mt 11:29 Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că Eu sunt blând și umil în inimă; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

1 Petru 3:4 …Ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce este neputrezitor, chiar podoaba unui DUH BLÂND ȘI LINIȘTIT , care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.

1Petru 3: 15 Ci sfințiți pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre și FIȚI GATA TOTDEAUNA PENTRU A DA UN RĂSPUNS FIECĂRUIA care vă cere un motiv al speranței ce este în voi, cu blândețe și teamă,

Iacov 3:
13 Cine este înțelept și înzestrat cu pricepere dintre voi? Să demonstreze, dintr-o bună purtare, faptele lui cu blândețea înțelepciunii!
14 Dar dacă aveți invidie amară și ceartă în inimile voastre, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului.
15 Înțelepciunea aceasta nu coboară de sus, ci este pământească, senzuală, drăcească.
16 Fiindcă unde este invidie și ceartă, este confuzie și fiecare lucrare rea.
17 Dar înțelepciunea de sus este întâi pură, apoi pașnică, blândă, ușor de abordat, plină de milă și de roade bune, imparțială și fără fățărnicie.
18 Iar rodul dreptății este semănat în pace de cei ce fac pace.

B. ÎN SPIRITUL PROFEȚIEI

„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert Numele Lui.“ PP 278.6
Această poruncă (a treia), interzice nu numai jurăminte false și hule atât de comune, dar, de asemenea, utilizarea numelui lui Dumnezeu într-o manieră frivolă sau neglijent, fără a ține seama semnificația lui extraordinară. (minutul 20:06) Dezonorăm pe Dumnezeu atunci când menționăm numele Său într-o conversație obișnuită, atunci când facem apel la el pentru chestiuni triviale , când îi repetăm ​​numele în mod frecvent și fără reflecție. “Sfânt și teribil este numele Lui .” Psalmul 111: 9. Toți trebuie să mediteze asupra măreției, purității și sfințeniei Lui, astfel încât inima să înțeleagă caracterul său înalt; și numele său sfânt să fie pronunțat cu respect și solemnitate. PP 278.7

Dumneavoastră trebuie să refuzați dispoziția de a CENZURA ȘI APĂSA PE ALȚII . EVITAȚI ORICE ȘTIȚI CA DUH DE DENUNȚARE. Nu-i place lui Dumnezeu că acest spirit îi animă pe niciunul dintre slujitorii Săi cu lungă experiență. Este tipic pentru un tânăr, dacă ai harul umilinței și podoaba interioară, ce manifestă ardoarea și zel; dar atitudinea unui tânăr cu câțiva ani de experiență demonstrează un zel distrugător și un spirit mustrător, este foarte necorespunzătoare și provoacă o profundă nemulțumire. Nimic nu ar putea distruge mai repede ca aceasta influența ta. Blândețea și amabilitatea, toleranță și răbdare, a nu te simți ușor de provocat și a suporta, aștepta și suferi totul, aceste lucruri sunt fructele pe care le produce pomul prețios al iubirii, de creștere cerească. Acest copac, dacă este hrănit, va rămâne întotdeauna verde, ramurile sale nu vor cădea și frunzele nu se vor veșteji. Este nemuritor, veșnic și continuu udat de roua cerului. 1TT 207,2

INIMA UMPLUTĂ CU DUHUL LUI DUMNEZEU ARATĂ AMABILITATE APROAPELUI SĂU. Toți cei care fac acest lucru nu vor mai fi în ÎNTUNERIC, pentru că “întunericul” său va fi ca “mijlocul zilei”. – 4CB 1173.1.

1. Există unii care tratează ușuratic, folosind SARCASMUL și chiar și BATJOCURA , pe cei care se deosebesc de ei. Alții prezintă o serie de obiecții față de orice interpretare nouă, însă atunci când aceste obiecții sunt clar răspunse prin cuvintele Scripturilor, ei nu recunosc dovezile prezentate nici nu recunosc că sunt convinși. Întrebările lor nu erau menite să ajungă la adevăr, ci la simpla intenție de a deruta mintea altora. TM 108.2

2. Unii s-au gândit că este o dovadă a clarității și superiorității intelectuale a duce mințile în perplexitate cu privire la ceea ce este adevărul. RECURG LA O ARGUMENTARE SUBTLĂ, LA JOCUL CUVINTELOR; Ei iau un avantaj nedrept prin punerea de întrebări. Când întrebările lor au fost clar răspunse, ei schimbă subiectul și sar la un alt punct pentru a evita să recunoască adevărul. Trebuie să ne protejăm împotriva păstrării spiritului care dominau pe evrei. NuU DOREAU SĂ ÎNVEȚE DE LA HRISTOS, PENTRU CĂ EXPLICAREA SCRIPTURILOR CE O OFEREA EL NU ERA ÎN CONCORDANȚĂ CU IDEILE LOR; de aceea el Îl SPIONAU ÎN DRUMUL LUI, “urmărind-L, și ÎNCERCÂND SĂ VÂNEZE VREUN CUVÂNT DIN GURA LUI PENTRU A-L ACUZA”. Să nu aducem asupra noastră teribila denunțare din cuvintele Salvatorului: “Vai de voi, interpretori ai legii! pentru că ați luat cheia științei; voi înșivă nu ați intrat, și pe cei care intrau i-ați împiedicat. TM 108.3

3. În purtarea noastre cu societatea, familia, sau orice alte relații care intervin în viață, fie ele limitate sau extinse, există mai multe modalități prin care putem recunoaște pe Domnul nostru și MULTE MODURI PRIN CARE ÎL PUTEM NEGA. PUTEM SĂ ÎL NEGĂM ÎN CUVINTELE NOASTRE, VORBIND RĂU DE ALȚII, prin conversații nebune, glume și BATJOCURI, prin cuvinte deșarte sau lipsite de bunătate, sau ocolind adevărul VORBIND ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI. Cu cuvintele noastre putem mărturisi că Hristos nu este în noi. PRIN CARACTERUL NOSTRU ÎL PUTEM NEGA, iubind comoditatea noastră, refuzând sarcinile și greutățile vieții pe care cineva trebuie să le poarte în cazul în care noi nu o facem, și iubind plăcerile păcătoase. De asemenea, putem nega pe Hristos prin mândria de îmbrăcăminte și conformitatea cu lumea sau printr-un comportament fără curtoazie. PUTEM SĂ-L NEGĂM PRIN PROPRIILE NOASTRE OPINII, ȘI ÎNCERCÂND SĂ ÎNĂLȚĂM ȘI SĂ JUSTIFICĂM EUL. Putem de asemenea să-L negăm permițând ca mintea să se ocupe cu un sentiment de iubire bolnăvicioasă și să mediteze la presupusa noastră soartă rea și așa zisele încercări. IPC 145.1

In fiecare ora din zi ar trebui să înțelegem că Domnul este aproape, că vede tot ceea ce facem și aude fiecare cuvânt pe care îl rostim … CUVINTELE VULGARE, LUMEȘTI, NECREȘTINE POT FI REPREZENTATE CA „FOC STRĂIN“, și cu acestea Dumnezeu nu poate avea nimic de a face. Râsul zgomotos și tare este o negare a lui Dumnezeu în suflet; CĂCI DEZVĂLUIE CĂ ADEVĂRUL NU TRONEAZĂ ÎN INIMĂ … PRIN CUVINTELE NOASTRE DEȘARTE ȘI PRIN EXEMPLUL NOSTRU NECREȘTIN DEZONORĂM PE DUMNEZEU ȘI PUNEM ÎN PERICOL NU NUMAI PROPRIUL NOSTRU SUFLET, CI ȘI SUFLETELE CELOR CU CARE NE RELAȚIONĂM. AFC 138,4

CUVINTELE ȘI ACȚIUNILE FORMEAZĂ CARACTERUL. Prin urmare, cuvintele noastre trebuie să fie curate, pure, simple și totuși înalte. Darul vorbirii este un talent valoros, iar DOMNULUI NU-I FACE PLĂCERE SĂ AUDĂ EXPRESII VULGARE, IEFTINE ȘI DEGRADANTE CARE DENOTĂ ÎN MOD CLAR VICIU ȘI CHEF. Nici un creștin nu ar trebui să se coboare pentru a imita obiceiurile celorlalți sau pentru le lua de la ei… Aceste cuvinte urâte nebune sunt note discordante și nu contribuie la fericirea nimănui. Ele sunt o degradare a spiritualității. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU LE INTERZICE . AFC 142.1

4 Numele slujitorilor aleși de Dumnezeu au fost tratați cu lipsă de respect și, în unele cazuri, cu dispreț absolut de către anumite persoane care ar fi trebuit să-i înalțe. COPII AU AUZIT COMENTARIILE LIPSITE DE RESPECT ALE PĂRINȚILOR LOR CU PRIVIRE LA MUSTRĂRILE SOLEMNE ȘI LA AVERTIZĂRILE DATE DE CĂTRE SLUJITORII LUI DUMNEZEU. AU ÎNȚELES EXPRESIILE BATJOCORITOARE ȘI DISPREȚUITOARE care, din când în când le-au ajuns la urechi, iar tendința a fost de a pune în minte interesul etern și sacru la același nivel cu problemele comune ale lumii. Ce lucrare fac acești părinți transformându-și copiii în necredincioși din copilărie! Astfel este cum se învață copiii să fie ireverenți și să se revolte împotriva mustrărilor ce le trimite cerul împotriva păcatului. IPC 316.1

SLUJITORII LUI HRISTOS NU TREBUIE SĂ ACȚIONEZE DUPĂ PORNIRILE INIMII FIREȘTI. Ei au nevoie să aibă o comuniune intimă cu Dumnezeu, ca nu cumva, SUB PROVOCARE, EUL SĂ SE RIDICE ȘI SĂ LASE SĂ LE SCAPE UN TORENT DE CUVINTE DEZAVANTAJOASE, care sunt departe de a fi ca roua și ca picăturile suave, care reâmprospătează plantele ofilite. ACESTA ESTE CEEA CE SATAN VREA CA EI SĂ FACĂ; PENTRU CĂ ACESTEA SUNT METODELE SALE. EL ESTE BALAURUL CARE SE MÂNIE, ESTE DUHUL LUI SATAN CEL CARE SE DESCOPERĂ ÎN MÂNIE ȘI ACUZATII. Dar slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie reprezentanții Săi . El dorește ca ei să negocieze doar cu moneda cerului, adevărul care poartă propria Sa imagine și inscripție. Puterea prin care trebuie să învingă răul este puterea lui Hristos. Slava lui Hristos este tăria Lui. Trebuie să-și fixeze ochii pe frumusețea Lui. Atunci, vor putea prezenta Evanghelia cu tact și cu bunătate divină. ȘI SPIRITUL CARE SE MENȚINE AMABIL SUB PROVOCARE VA VORBI MAI EFICIENT ÎN FAVOAREA ADEVARULUI DECÂT ORICE ARGUMENT, ORICÂT DE ENERGETIC AR FI. DTG 319.2

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (Exod 20, 16). PP 309.2
Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenţie de a – l înşela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici. Intenţia de a înşela constituie o minciună. Printr – o privire a ochiului, o mişcare cu mâna, o expresie a feţei pot spune tot atât de bine o minciună, ca şi prin cuvinte. ORICE EXAGERARE INTENȚIONATĂ ÎN VORBIRE , ORICE ALUZIE SAU ORICE INSINUARE FĂCUTĂ ÎN MOD CALCULAT, CU GÂNDUL DE A FACE O IMPRESIE GREȘITĂ SAU EXAGERATĂ, CHIAR POVESTIREA UNOR FAPTE ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ DUCĂ ÎN RĂTĂCIRE PE CINEVA, TOATE ACESTEA CONSTITUIE O MINCIUNĂ. Acest precept interzice ORICE ÎNCERCARE DE A VĂTĂMA BUNUL NUME AL SEMNULUI NOSTRU PRIN RELATĂRI INEXACTE SAU BĂNUIELI RELE, PRIN VORBIRII DE RĂU SAU BÂRFELE. Chiar şi ASCUNDEREA INTENȚIONATĂ A ADEVĂRULUI, de pe urma căreia alţii pot fi păgubiţi, este o violare a poruncii a noua. PP 309.3

Unii manifestă un spirit distant şi rece şi o mândrie respingătoare, care îi inhibă pe cei ce se află în sfera lor de influenţă. Această atitudine este contagioasă; ea creează o atmosferă care risipeşte bunele intenţii; blochează spiritul natural al simpatiei, cordialităţii şi iubirii omeneşti şi, sub influenţa ei, oamenii sunt frustraţi, iar dorinţa lor de a fi sociabili şi generoşi este anihilată. 2MCP 482.4
Această stare de depresie nenaturală afectează nu numai sănătatea spirituală, ci şi sănătatea fizică. Confuzia şi răceala unei asemenea atmosfere nesociabile se reflectă în înfăţişarea exterioară. Feţele celor ce sunt binevoitori şi înţelegători vor străluci de lumina adevăratei bunătăţi, în timp ce înfăţişarea acelora care nu cultivă gânduri bune şi motive neegoiste va trăda sentimentele ascunse din inimile lor. – Testimonies for the Church 4:64 (1876). 2MCP 483.1

UNDE ESTE DUHUL DOMNULUI , ACOLO ESTE BLÂNDEȚE , RĂBDARE, AMABILITATE ȘI ÎNDELUNGĂ RĂBDARE. UN ADEVĂRAT DISCIPOL AL LUI CRISTOS VA CĂUTA SĂ IMITE MODELUL.. . 2JT 257,1

Faptul că îi judecăm pe fraţii noştri, că îngăduim ca simţămintele noastre să fie stârnite împotriva lor, atunci când credem că nu s – au comportat tocmai corect faţă de noi, nu va aduce nici o binecuvântare în inimile noastre şi nu va îmbunătăţi în nici un fel situaţia creată. Eu nu îndrăznesc să permit ca simţămintele mele să alunece pe calea vânării tuturor motivelor de nemulţumire, repetându – le mereu şi mereu şi trăind într – o atmosferă de neîncredere, ostilitate şi disensiune. – Letter 74, 1888. (Our High Calling, 239.) 2MCP 791.1

Stând în spatele lui Pilat, privind panorama întregii curţi, Domnul Hristos a auzit ocările; dar, faţă de toate acuzaţiile false aduse împotriva Sa, n – a răspuns nici un cuvânt. Întreaga Sa comportare dădea mărturie despre o evidentă nevinovăţie. El stătea nemişcat de furia valurilor ce tălăzuiau în jurul Său. Era ca şi când valurile apăsătoare ale mâniei, ridicându – se mai mult şi tot mai mult, asemenea valurilor oceanului cuprins de furtună, se spărgeau asupra Lui, dar fără să – L atingă. El rămânea tăcut, dar tăcerea Lui era elocventă. Era asemenea unei lumini strălucind dinăuntru în afara Lui. HLL 726.3

“S.D.A Bible commentary volume 6”
Suntem sfătuiți SĂ NU PERMITEM COMUNICĂRII CORUPTE SĂ IASĂ DIN GURA NOASTRĂ ; dar o comunicare coruptă nu este pur și simplu ceva vulgar și josnic. Este orice comunicare care va eclipsa din minte viziunea lui Cristos, care va bloca din suflet adevărata simpatie și iubire. Este o comunicare în care dragostea lui Cristos nu este exprimată, ci mai degrabă sentimente de caracter necreștin. (Letter 43, 1895). 6BC 1117.16

“Testimonies for the church volume one”
Pastorul nu ar trebui să își lase garda jos pentru nici o singură clipă. El lucrează să-i înalțe pe alții prin aducerea lor pe platforma adevărului. Să arate altora că adevărul a făcut ceva pentru el. EL AR TREBUI SĂ VADĂ RĂUL ACESTOR EXPRESII NEGLIJENTE, DUREROASE ȘI VULGARE și ar trebui să pună capăt și să disprețuiască totul din acest caracter. DACĂ NU FACE ACEST LUCRU, CONVERTIȚII LUI SE VOR MODELA DUPĂ EL. 1T 445.1
“A call to stand apart”
Adu-ți aminte că este privilegiul tău și datoria ta de a lucra împreună cu Dumnezeu în orice fel posibil. Nu trebuie să te cobori la același nivel cu cei necredincioși și să glumești și să râzi în conversație necioplită sau vulgară. CA 76.1
RĂSPUNSUL 2

Problema este și mai gravă atunci când persoana despre care se vorbeste atât de rău este un mesager al lui Dumnezeu:

Am văzut starea unora care au aderat la adevărul prezent, dar nu ascultau de viziuni – modul în care Domnul a ales să învețe, în unele cazuri, pe cei care greseau în adevărul biblic. AM VĂZUT CĂ CEI CARE AU ATACAT VIZIUNILE NU ATACAU VIERMELE – instrumentul slab prin care a vorbit Dumnezeu – CI PE SPIRITUL SFÂNT. Am văzut că era un lucru mic să vorbești împotriva instrumentului, dar că era periculos să subestimezi cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut că, dacă aceștia erau în eroare și Dumnezeu voia să le arate erorile lor prin viziuni, și ei disprețuiau învățăturile lui Dumnezeu date prin viziuni, ar fi lăsați să-și urmeze propriile lor căi și ar merge pe calea erorii și ar crede că sunt pe calea cea bună până când și-ar da seama prea târziu. Apoi, în timpul de strâmtorare i-am auzit strigând către Dumnezeu în agonie: „De ce nu ne-ai arătat greșelile noastre ca să fi putut face ceea ce este corect și să fi fost pregătiți pentru acest timp?“ Apoi, un înger i-a arătat și a spus: „Tatăl meu a învățat, dar nu a-ți fost dispuși să fiți învățați. A VORBIT PRIN VIZIUNI, dar ați respins vocea Lui și El va abandonat propriilor voastre căi ca să fiți mulțumiți de propriiile voastre fapte. “ (Volante, pentru cei care Primesc sigiliul Dumnezeului cel viu, [broșura din 31 ianuarie 1849). 1MS 45.1

Mat 12:31 Din această cauză vă spun: Orice păcat și orice blasfemie vor fi iertate oamenilor; DAR BLASFEMIA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT NU VA FI IERTAT OAMENILOR.

Mat 12:32 Și oricui VORBEȘTE UN CUVÂNT ÎMPOTRIVA FIULUI OMULUI, îi va fi iertat; DAR ORICUI VORBEȘTE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT, NU ÎI VA FI IERTAT NICI ÎN ACEASTĂ LUME, NICI ÎN CEA CARE VINE.

The Holy Spirit like a lightning

 

Accusation:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Daisy says that she saw how the Holy Spirit defragmented into lightnings that were spread all over the earth.
FullProphecy claims that what Daisy saw is from the devil, based on this verse:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

ANSWER:
In the Bible it is very common to use the same symbols to represent both the devil and Jesus. They are just analogies that need to be studied, because some characteristics of the symbols used represent Jesus while others represent Satan. For example: the lion, the snake, the goat, the lightning etc.

Both Satan and Jesus are compared to a lion:
KJV 1 Peter 5
8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

KJV Genesis 49
9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?

KJV Revelation 5
5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.

Jesus was symbolized by a snake, christians are to be wise as serpents and the devil is called a snake.

KJV John 3
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

KJV Matthew 10
16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

KJV Revelation 20
2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

Both Jesus and the devil are represented by goats.

KJV Leviticus 16
7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.
8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORD’S lot fell, and offer him for a sin offering.
10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.

“The great controversy 1888”
It was seen, also, that while the sin – offering pointed to Christ as a sacrifice, and the high priest represented Christ as a mediator, the scape – goat typified Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. GC88 422.2

The lightning analogies clarified:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

Comment: Luke 10:18 is the only verse that seems to compare Satan to lightning. There are many more verses in the Bible associating God with lightnings. There are also verses in which Christ’s physical aspect is compared to lightning and where angels are compared to lightning as well.

(Angels)
KJV Matthew 28
2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

(Jesus Christ)
KJV Daniel 10
6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
(Lightnings of God)
KJV Psalms 77
18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

KJV Psalms 97
4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

KJV Exodus 19
The Awe-inspiring Presence of God on Mount Sinai
16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

KJV Psalms 135
7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

(Christ’s second coming)
KJV Matthew 24
27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

(Holy Spirit is described as lightning)
The lightning flashes of the Holy Spirit have indicated what is truth. Ms34-1906.5

(Lightnings at the throne of God)
KJV Revelation 4
5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
Testimony from the pioneers in “Advent review and Sabbath herald”
People are struck down in a moment. In one case fifteen individuals were struck down while a man was praying with great earnestness. At another place while one prayed that the Holy Spirit might descend as with fire, a flash of lightning which filled the building at the moment, struck the congregation with awe; and trembling with terror they prostrated themselves upon the floor. Out of 700 there were one hundred convicted. ARSH October 6, 1859, p. 157.19
There are uncommon and singular phenomena attending this work, which characterize it more or less everywhere. Persons are struck in a moment with the most overwhelming sense of sin and danger.
In conclusion, God created the lightning and throughout the Bible and the writings of the Spirit of Prophecy it is attributed to Him. Let us review the verse where the devil is compared to lightning :
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
Is this verse really comparing Satan to lightning? What happened before the fall of Satan?
KJV Revelation 12
7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
So Satan was cast out, it was not by his power that he fell as lightning, but Michael cast him out with the speed of lightning. So you see, even this verse exemplifies the power of God…. He cast out the devil as lightning.

El Espiritu Santo como rayo o relampago

ACUSACIÓN

Dice Daisy que vio al Espiritu Santo desfragmentandose en rayos y se esparcia por toda la tierra.
Fullprophecy sugiere que lo que Daisy vio fue a satanas.
Lc 10:18 Y Él les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.

RESPUESTA

1) En la Biblia es comun usarse los mismos simbolos para Jesús y Sus seguidores como para satanas y sus seguidores.

Ejemplos: leon, serpiente, macho cabrío etc
SATANAS ES LEON, JESÚS ES LEON
1Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario EL DIABLO , cual LEÓN rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;”
Gen: 49:9>>Cachorro de LEÓN es JUDÁ: De la presa subiste, hijo mío: Se encorvó, se echó como LEÓN , así como LEÓN viejo; ¿quién lo despertará?
Apocalipsis 5:5>>”Y uno de los ancianos me dijo: No llores; he aquí EL LEÓN de la tribu de JUDÁ, LA RAÍZ DE DAVID , que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.”
+
JESÚS ES SERPIENTE, LOS CRISTIANOS DEBEN SER COMO LOS SERPIENTES, SATANAS ES SERPIENTE
Juan 3: 14 Y como Moisés levantó LA SERPIENTE en el desierto, así es necesario que EL HIJO DEL HOMBRE sea levantado;
Mat 10:16 He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, sabios como SERPIENTES , y sencillos como palomas
Rev 20:2 Y prendió al dragón, aquella SERPIENTE antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;
+
JESÚS ES MACHO CABRIO, SATANAS ES MACHO CABRIO
Lev 16:7-22
7 Después tomará los DOS MACHOS CABRÍOS, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación.
8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y la otra suerte por el macho cabrío de escapatoria.
9 Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
10 Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto….
Comentario: Ellen White nos dice quien son los dos macho cabrios:
“el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos.” Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 461 – 475. CES 97.3

2) Lc 10:18 Y Él les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.

Comentario: Lucas 10:18 es el unico versiculo que compara a Satanas con un rayo.
Pero hay más versiculos en la Biblia que asocian los rayos o relampagos con Dios, hay más versiculos en la Biblia que demuestran que el aspecto fisico de Jesucristo es comparado como un rayo, tambien los angeles celestiales son comparados con rayos o relampagos y tambien Dios envia “Sus rayos” a la tierra.

(LOS ANGELES)
Mateo 28:2,3>> Y he aquí, fue hecho un gran terremoto; porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella.
Y SU ASPECTO ERA COMO RELÁMPAGO , y su vestidura blanca como la nieve.

(JESUCRISTO)
Dan 10:6>>Y su cuerpo era como el berilo, y SU ROSTRO PARECÍA UN RELÁMPAGO, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud.

(RELAMPAGOS DE DIOS)
Psalmo 77:18>>Anduvo en derredor el sonido de tus truenos; los RELÁMPAGOS ALUMBRARON EL MUNDO; se estremeció y TEMBLÓ la tierra.
+
Psalmo 97:4>>SUS RELÁMPAGOS ALUMBRARON EL MUNDO; la tierra vio, y se ESTREMECIÓ.
+
Exodo 19:16>>Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y RELÁMPAGOS, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte; y se ESTREMECIÓ TODO EL PUEBLO que estaba en el campamento.
+
Psalmo 135:7>>Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra; HACE LOS RELÁPAGOS para la lluvia ; saca los vientos de sus depósitos.

(EL REGRESO DE JESUCRISTO)
Mateo 24:27>>Porque COMO EL
RELÁMPAGO que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.

(DIOS MISMO APARECE COMO RELAMPAGO)
Noé y su familia estaban en el arca; “y Jehová le cerró la puerta”. vers. 16. Se vio un RELÁMPAGO deslumbrante, y UNA NUBE DE GLORIA MÁS VÍVIDA QUE EL RELAMPAGO DESCENDIÓ DEL CIELO PARA CERNERSE ANTE LA ENTRADA DEL ARCA. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta; DIOS LA HABIA CERRADO, y SOLAMENTE DIOS PODIA ABRIRLA.PP 75.4

(EL ESPIRITU SANTO Y LA LLUVIA TARDÍA)
“Las palabras de Dios son las fuentes de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, EL ESPÍRITU SANTO nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto; ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado, como ILUMINADOS POR UN RELÁMPAGO; comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que un Instructor divino está a nuestro lado”. DMJ 22.1
+Mateo 5:15>>Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y ALUMBRA A TODOS LOS QUE ESTÁN EN CASA.
Comentario: Un candil para alumbrar se necesita ponerle aceite.El aceite en la Biblia es El Espititu Santo que ALUMBRA EL MUNDO.
—Joe. 2:23>> Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera LLUVIA moderadamente, y hará descender sobre vosotros LLUVIA TEMPRANA y TARDIA como al principio.
Deut.11:14>>Yo daré la LLUVIA de vuestra tierra en su tiempo, la TEMPRANA y la TARDIA; y recogerás tu grano, y tu vino, y tu aceite.
+
Echos 2:2>>Y de repente vino un Estruendo del cielo como de un VIENTO recio que corría, el cual LLENÓ TODA LA CASA donde estaban sentados;(ver Mat 5:15>> ALUMBRA A TODOS LOS QUE ESTÁN EN CASA; PS 135:7>> SACA LOS VIENTOS DE SUS DEPOSITOS)
CONCLUSION
el diablo no tiene derechos de autor en ninguna cosa fuera del pecado. “El es el autor del pecado”. El no creo el relampago y no tiene el poder de usarlo solo para si.
(2Cor 11:14 Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza COMO ángel de luz.)
Satanas puede solo imitar o falsificar algo que Dios creó.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960