a un mundo que perece...

Daisy plânge prea mult

ACUZAȚIE
Daisy plânge prea mult. Un profet al lui Dumnezeu nu plânge atât.

RĂSPUNS
Plânsul este o ralitate aproape zilnică pentru un profet al lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu ridică un profet, el are două lucrări de făcut: A CONSOLA ȘI A CORECTA
“Scrieri timpurii, p. 78
Recomand lui cititorului amabil cuvântul lui Dumnezeu ca o regulă de credință și practică. Prin acest Cuvânt trebuie să fim judecați. ÎN EL DUMNEZEU A PROMIS A DA VIZIUNI ÎN “ZILE DE PE URMĂ”, NU PENTRU A AVEA UN NOU STANDARD DE CREDINȚĂ, CI PENTRU A MÂNGÂIA PE POPORUL SĂU ȘI PENTRU A CORECTA PE CEI CE SE DEPĂRTEAZĂ DE ADEVĂRURILE BIBLICE. Acesta a fost modul în care Dumnezeu a lucrat cu Petru când urma să-l trimită să predice neamurilor. (Fapte 10)
Pentru cei care circulă această mică lucrare, vreau să spun că este destinată numai pentru cei sinceri și nu pentru cei care ar dori să ridiculizeze lucrurile Duhului lui Dumnezeu “.

În lumina acestui citat vom vedea mai jos că un adevărat PROFET are o viață de sacrificiu, de suferință constantă pentru un popor rebel și de multe ori plânge.

Mai mult, TOATĂ rămășița credincioasă plânge adesea pentru poporul răzvrătit.
Ezek.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

DOVEZI BIBLICE

Ieremia a plâns
Ieremia 9:1>>De s-ar preface în ape, capul meu, și o fântână de lacrimi, ochii mei, ca să plâng zi și noapte pentru cei uciși ai fiicei poporului meu!
+
Ier.9:18>>…și să înalțe un bocet pentru noi, ca din ochii noștri să curgă lacrimi și din pleoapele noastre să țâșnească ape.
+
Ier.13:17>>Dar dacă nu veți asculta aceasta, sufletul meu va plânge în locuri tainice pentru mândria voastră; și ochiul meu va plânge amar și îi vor curge lacrimi, pentru că turma DOMNULUI este dusă în captivitate.
+
Ier.14:17>>De aceea tu să le spui acest cuvânt: Ochii mei să curgă cu lacrimi noapte și zi și să nu înceteze, pentru că fiica fecioară a poporului meu este zdrobită cu o mare spărtură, cu o lovitură foarte apăsătoare.
+
Ier:31:16>>Astfel spune DOMNUL: Oprește-ți vocea de la plânset și ochii tăi de la lacrimi, pentru că lucrarea ta va fi răsplătită, spune DOMNUL; și ei se vor întoarce înapoi din țara dușmanului.
+
Plângeri 2:11>> OCHII MEI SE SFÂRȘESC CU LACRIMI, adâncurile mele se tulbură, ficatul meu este turnat pe pământ din cauza nimicirii fiicei poporului meu; căci copiii și sugarii leșină pe străzile cetății.
+
Plângeri 2:18>>Inima lor a strigat către DOMNUL: Zid al fiicei Sionului, să curgă lacrimi ca un râu, zi și noapte; să nu îți dea odihnă, să nu înceteze lumina ochiului tău.

Adevărații adventiști plâng
Psalm.126:5, 6>> Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.
Cel ce merge înainte plângând, purtând sămânță prețioasă, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, aducându-și snopii.

Cei sigilați plâng
Ezech.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

Isus a plâns
Ioan 11:35>>Isus plângea
+
Luca19:41>> Și când s-a apropiat, a privit cetatea și a plâns din cauza ei,

Pavel a plâns
2Cor.2:4>>Fiindcă v-am scris din mult necaz și chin al inimii, cu multe lacrimi; nu ca să fiți mâhniți, ci ca să știți dragostea pe care o am din abundență pentru voi.
+
Fapte 20:19>>Servind pe Domnul cu toată umilința minții și cu multe lacrimi și ispite, care mi s-au întâmplat prin comploturile iudeilor;
+
Fapte 20:31>>Vegheați așadar și amintiți-vă, că timp de trei ani nu am încetat să vă avertizez CU LACRIMI, NOAPTE ȘI ZI, pe fiecare.

DOVEZI DIN ELLEN WHITE
“Testimonies for the church volume 5”
Se prea poate că distrugătorii se antrenează deja sub mâna lui Satan și așteaptă doar plecarea câtorva mai mulți purtători de stindard pentru a le lua locurile, și cu vocea proorocului mincinos să strige: “Pace, pace”, când Domnul nu a vorbit pacea. Rareori plâng, dar acum îmi găsesc ochii orbiți de lacrimi; ele cad pe hârtia mea pe măsură ce scriu. 5T 77.1

“Selected messages book 3”
Altă dată mi s-a arătat o clădire mare care era construită pe locul pe care a fost construit după aceea Sanatoriul din Battle Creek. Frații s-au confruntat cu o mare încurcătură cu privire la cine ar trebui să se ocupe de lucrare. Am plâns foarte mult. Unul cu autoritate s-a ridicat între noi și a spus: “Încă nu sunteți gata să investiți mijloacele în clădirea respectivă sau să planificați gestionarea viitoare a acesteia”. 3SM 55.3
“The sanctified life”
Daniel nu-și proclamă propria fidelitate înaintea Domnului. În loc să pretindă că este pur și sfânt, acest profet onorat se identifică cu umilință cu adevărații păcătoși ai lui Israel. Înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dăduse era pe atât de superioară înțelepciunii marilor oameni ai lumii, precum lumina soarelui strălucind în cer la amiază este mai strălucitoare decât cea mai slabă stea. Totuși, gândiți-vă la rugăciunea de pe buzele acestui om atît de favorizat de cer. Cu umilință profundă, cu lacrimi și inimă sfâșiată, el pledează pentru el și pentru poporul său. El își deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu, mărturisind propria lui nevrednicie și recunoscând măreția și maiestatea Domnului. SL 46.2

“Testimonies for the church volume three”
Dumnezeu cere ca cei care slujesc în lucrurile sacre să fie oameni care să fie geloși pentru cauza Lui. Povara muncii lor ar trebui să fie mântuirea sufletelor. Frate R, nu ai simțit cum spune profetul Ioel: “Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor și altar și să zică ‘Cruță poporul Tău, o Doamne, și nu da moștenirea Ta reproșului.'” “Cei ce seamănă în lacrimi vor culege în bucurie. Cel ce iese și plânge, având sămânță prețioasă, se va întoarce, fără îndoială, cu bucurie și va aduce snopii săi cu el.” 3T 234.1
“Christ Triumphant”
La priveliștea fermecătoare, mulțimea se unește cu fervoare reînnoită în strigătele lor de laudă … Ei presupun că Cristos este acum gata să ia tronul lui David și să domnească ca prinț temporal. Ochii lor se întorc spre El pentru a vedea cum este impresionat de scena respectivă. Dar iată, Fiul omului este în lacrimi! CTr 254,2
Pe măsură ce ochii lui Cristos privesc templul, care atât de curând urma să fie pustiit, iar perdeaua dintre Sfânta si Sfânta Sfintelor urma a fi sfâșiată atunci când actul final al evreilor urma a desăvârși moartea Sa, a plâns asupra orașului neascultător …
“Counsels for the church”
Ai simțit o povară pentru cel pe care l-ai văzut aventurându-se pe căile interzise? L-ai avertizat cu amabilitate? Ai plâns pentru el și te-ai rugat pentru el și cu el? Ai arătat prin cuvinte de tandrețe și fapte bune că îl iubești și vrei să-l salvezi? CCh 255,1
“From eternity past”
Desconsiderația îngâmfată a lui Saul față de voința lui Dumnezeu a demonstrat că nu putea fi investit cu putere regală ca locțiitor al Domnului. În timp ce Saul și armata lui mărșăluiau acasă în bucuria victoriei, în casa lui Samuel era neliniște. El a primit un mesaj de la Domnul: “Mă pocăiesc că am pus pe Saul ca împărat; căci s-a abătut de la a Mă urma și nu a împlinit poruncile Mele.” Profetul a plâns și s-a rugat toată noaptea pentru o inversare a sentinței teribile. EP 457.1

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960