a un mundo que perece...

Duhul Sfânt ca un fulger

ACUZAȚIE:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Zice Daisy ca a vazut pe Duhul Sfant cum se defragmenta in fulgere, dupa care se impartea pe tot pamantul.
FullProphecy ne sugereaza ca ceea ce Daisy a vazut vine de la satana.
Luca 10:18 Si am vazut pe satan cazand din cer ca fulgerul.

RASPUNS:
1)In Biblie este foarte comun ca sa fie utilizate aceleasi simboluri pentru Domnul Isus si urmasii Sai, precum si in dreptul lui satan si ai urmasilor sai.

Exemple:Leul, sarpele, tapul ispasitor etc.

SATANA ESTE LEU, ISUS ESTE LEU.
1 Petru 5:8>> Fiți cumpătați, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să devoreze,

Gen. 49:9>> Iuda este un pui de leu, de la pradă, fiul meu, te-ai ridicat; el s-a aplecat, el s-a culcat ca un leu şi ca un leu bătrân; cine îl va scula?

Apocalipsa 5:5>> Și unul dintre bătrâni mi-a spus: Nu plânge; iată, Leul din tribul lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins pentru a deschide cartea și a desface cele șapte sigilii ale ei.

ISUS ESTE SARPELE, CRESTINII TREBUIE SA FIE CA SERPII, SATANA ESTE SARPELE
Ioan 3: 14 Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului;
Mat 10:16 Iată, eu vă trimit înainte ca oi în mijlocul lupilor; de aceea fiți înțelepți ca șerpii și inocenți ca porumbeii.
Rev 20:2 Și a prins dragonul, acel șarpe din vechime, care este Diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani,
ISUS ESTE TAPUL ISPASITOR, SATANA ESTE TAPUL ISPASITOR.
Lev 16:7-10
Și să ia cei doi țapi și să îi prezinte înaintea DOMNULUI la ușa tabernacolului întâlnirii.
Și Aaron să arunce sorții peste cei doi țapi, un sorț pentru DOMNUL și celălalt sorț pentru țapul ispășitor.
Și Aaron să aducă țapul peste care a căzut sorțul DOMNULUI și să îl ofere ca ofrandă pentru păcat.
Dar țapul peste care a căzut sorțul să fie țap ispășitor, să fie prezentat viu înaintea DOMNULUI, să facă ispășire cu el și pentru a-l lăsa să plece în pustie, ca țap ispășitor.
COMENTARIU: Ellen White ne spune cine sunt cei 2 tapi ispasitori:
“în timp ce ofranda pentru păcat (țapul care urma a fi sacrificat) arăta către Cristos ca și sacrificu, și marele preot Îl reprezenta pe Cristos ca și mediator, țapul ispasitor simboliza pe satana, autorul pacatului, caruia i se va pune asupra capului său toate pacatele celor ce s-au pocait in adevar. Tragedia Veacurilor – capitolul Pace si siguranta.

2)Luca 10:18 Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.

Comentariu: Luca 10:18 este unicul verset care pare a-l compara pe satan cu un fulger.
Dar exista mai multe versete in Biblie care asociază fulgerele sau trăsnetele cu Dumnezeu. Deasemeni putem găsi versete care demonstrează că aspectul fizic a lui Cristos este comparat cu un trăsnet. Îngerii sunt comparați cu fulgere.
(ÎNGERII)
Matei 28:2,3>> 2 Și iată, a fost un mare cutremur; fiindcă îngerul Domnului a coborât din cer și a venit și a rostogolit deoparte piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3 Și înfățișarea lui era ca FULGERUL și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

(ISUS CRISTOS)
Dan 10:6>>Trupul lui de asemenea era ca berilul și fața lui ca înfățișarea FULGERULUI și ochii lui ca lămpi de foc și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.

(FULGERELE LUI DUMNEZEU )
Psalmii 77:18>>Vocea tunetului tău a fost în cer, FULGERELE au luminat lumea, pământul a tremurat și s-a zguduit.
+
Psalmii 97:4>>FULGERELE Lui au luminat lumea, pământul a văzut și a tremurat.
+
Exod 19:16>>Și s-a întâmplat, în a treia zi, dimineața, că au fost tunete și FULGERE și un nor gros pe munte și sunetul trâmbiței foarte tare, așa că tot poporul care era în tabără a tremurat.
+
Psalmii 135:7>> El face aburii să se ridice de la marginile pământului; el face FULGERE pentru ploaie; el aduce vântul din trezoreriile sale.

(REVENIREA LUI ISUS)
Matei 24:27>>Pentru că așa cum FULGERUL vine de la răsărit și strălucește până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.

(Duhul Sfânt este comparat cu fulgerul)
Străfulgerările Duhului Sfant au indicat care este adevărul. Ms34-1906.5 (Manuscrisul 34 din 1906)

(Fulgere la tronul lui Dumnezeu)
Revelatia 4:5>> Și din tron ieșeau fulgere și tunete și voci; și erau șapte lămpi de foc, arzând înaintea tronului, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

Mărturie de la pionieri in revista “Advent review and Sabbath herald” descriind puterea divină ce însoțea mișcarea adventă.
Oamenii sunt loviți intr-un moment. Intr-un caz 15 indivizi au fost loviți în timp ce un om se ruga cu ardoare. Într-un alt loc în timp ce unul se ruga ca Duhul Sfânt să coboare cu foc, o străfulgerare care a umplut clădirea în acel moment a lovit adunarea cu teamă; și tremurând cu teroare au îngenuncheat pe podea. Din 700, 100 au fost convinși. ARSH Octombrie 6, 1859, p. 157.19
Fenomene care nu sunt comune și care sunt singulare însoțesc această lucrare, care o caracterizează mai mult sau mai puțin peste tot. Persoane sunt lovite într-un moment cu un foarte copleșitor simțământ al păcatului si al pericolului.

CONCLUZE:
Diavolul nu are drepturi de autor în nici unul dintre lucruri in afară de păcat. “El este autorul păcatului”. El nu a creeat fulgerele și nu are putere să le folosească numai pentru sine.
(2Cor 11:14 Și nu este de mirare, fiindcă însuși Satan se preface într-un înger al luminii.)
Satana poate doar să imite sau să falsifice ceva ce Dumnezeu a creat deja.

In concluzie Dumnezeu a creat fulgerul si pe parcursul întregii Biblii si a scrierilor Spiritului Profetic Îi este atribuit. Să studiem puțin versetul unde diavolul este comparat cu fulgerul:
Luca 10:18>> Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.
Îl compară acest verset pe Satan cu fulgerul? Ce s-a întâmplat înainte de căderea sa?
Revelația 12:7-9>> Și a fost război în cer; Mihail și îngerii lui au luptat împotriva dragonului; și dragonul și îngerii lui au luptat. Și nu au învins; nici locul lor nu a mai fost găsit în cer.Și a fost aruncat afară dragonul cel mare, acel șarpe bătrân, numit Diavolul și Satan, care înșală întreaga lume; a fost aruncat pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el.
Deci diavolul a fost aruncat afară, nu a căzut prin puterea sa precum fulgerul. Deci până și acest verset arată puterea lui Dumnezeu… El l-a aruncat afară pe diavol si l-a făcut să cadă precum fulgerul, aceasta nu s-a facut prin puterea diavolului si nici nu a vrut să fie aruncat afară.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960