a un mundo que perece...

Felul lui Victor Sanvicente sarcastic de a vorbi

Felul sarcastic de a vorbi, gesturile, tonul vocii, lipsa de respect sunt contrare caracterului lui Cristos.
PROBE DE EXPRESII NECREȘTINE ALE LUI VICTOR:

19:42 “” În fața Tronului, bla, bla, bla, continuă… ”
20:06 “Nu mai pot spune Tată (vorbind de Tatăl ceresc, menționează înainte), ci mama mia!”
20:08 “Ce împușcături, ce aiureli”
23:32 “că minte, sau înșală, sau halucinează castraveți”
28:29 “credeți aiureliile astea? “.
33:18 “Aceste afirmații sunt pentru a merge la wc”. – (a spus aceasta imediat după ce a menționat numele lui Dumnezeu.)
34: 29 “” Cineva sfârșește scârbit, scârbit, literalmente scârbit de a trebui să examineze toate aceste” vise
40:58 “” Aici s-ar spune: asta e pt a aiuri! ”
47:07 “Și apoi este fragmentat și bla, bla, bla și bla, bla, bla și oamenii care se arată în genunchi”. – (vorbind despre Duhul Sfânt)
47:20 “Doamnă Daisy, dacă ai văzut Duhul Sfânt ești o “crack” (șmecheră) – (Cuvântul “crack” este foarte des folosit de tinerii de pe stradă care iau de obicei droguri și o mulțime de alcool).
49:14 “Ce mai aiureală” – (expresie lumească)

RĂSPUNS 1:

Mateo 12:34 Pui de vipere, CUM PUTEȚI SPUNE LUCRURI BUNE, FIIND RĂI? Fiindcă din abundența inimii vorbește gura.

Chiar și cu dușmanii noștri trebuie să rămânem prietenoși, să fim dispuși să răspundem credinței noastre cu teamă și tremur. Hristos nu a batjocorit niciodată pe satan (Iuda 1: 9). Caracterul unui creștin este același cu rudele sale, ca și cu frații, ca și cu necredincioșii sau cu dușmanii.
Matei 5:43-47
Ați auzit că s-a spus: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău.
Dar eu vă spun: Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă folosesc cu dispreț și vă persecută;
Ca să fiți copiii Tatălui vostru care este în cer, pentru că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Fiindcă, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac și vameșii la fel?
Și dacă salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult decât alții? Nu fac și vameșii astfel?
A. ÎN BIBLIE
AMABILITATEA LUI DUMNEZEU

Judas1:9 Dar Mihail, arhanghelul, pe când se certa cu diavolul, s-a contrazis pentru trupul lui Moise şi nu a cutezat să aducă împotriva lui o acuzaţie DEFĂIMĂTOARE , ci a spus: Domnul să te mustre!

Fil 4:8 În final, fraților, toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste, toate cele drepte, toate cele pure, toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, gândiți-vă la acestea.

Tito 3:2 SĂ NU VORBEASCĂ DE RĂU PE NIMENI , SĂ NU FIE ARȚĂGOȘI, CI BLÂNZI , ARĂTÂND TOATĂ BLÂNDEȚEA TUTUROR OAMENILOR.

BLÂNDEȚEA LUI DUMNEZEU

Ps 37:11 Dar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în abundența păcii.

Mt 5:5 Binecuvântați sunt cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.

Mt 11:29 Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că Eu sunt blând și umil în inimă; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

1 Petru 3:4 …Ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce este neputrezitor, chiar podoaba unui DUH BLÂND ȘI LINIȘTIT , care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.

1Petru 3: 15 Ci sfințiți pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre și FIȚI GATA TOTDEAUNA PENTRU A DA UN RĂSPUNS FIECĂRUIA care vă cere un motiv al speranței ce este în voi, cu blândețe și teamă,

Iacov 3:
13 Cine este înțelept și înzestrat cu pricepere dintre voi? Să demonstreze, dintr-o bună purtare, faptele lui cu blândețea înțelepciunii!
14 Dar dacă aveți invidie amară și ceartă în inimile voastre, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului.
15 Înțelepciunea aceasta nu coboară de sus, ci este pământească, senzuală, drăcească.
16 Fiindcă unde este invidie și ceartă, este confuzie și fiecare lucrare rea.
17 Dar înțelepciunea de sus este întâi pură, apoi pașnică, blândă, ușor de abordat, plină de milă și de roade bune, imparțială și fără fățărnicie.
18 Iar rodul dreptății este semănat în pace de cei ce fac pace.

B. ÎN SPIRITUL PROFEȚIEI

„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert Numele Lui.“ PP 278.6
Această poruncă (a treia), interzice nu numai jurăminte false și hule atât de comune, dar, de asemenea, utilizarea numelui lui Dumnezeu într-o manieră frivolă sau neglijent, fără a ține seama semnificația lui extraordinară. (minutul 20:06) Dezonorăm pe Dumnezeu atunci când menționăm numele Său într-o conversație obișnuită, atunci când facem apel la el pentru chestiuni triviale , când îi repetăm ​​numele în mod frecvent și fără reflecție. “Sfânt și teribil este numele Lui .” Psalmul 111: 9. Toți trebuie să mediteze asupra măreției, purității și sfințeniei Lui, astfel încât inima să înțeleagă caracterul său înalt; și numele său sfânt să fie pronunțat cu respect și solemnitate. PP 278.7

Dumneavoastră trebuie să refuzați dispoziția de a CENZURA ȘI APĂSA PE ALȚII . EVITAȚI ORICE ȘTIȚI CA DUH DE DENUNȚARE. Nu-i place lui Dumnezeu că acest spirit îi animă pe niciunul dintre slujitorii Săi cu lungă experiență. Este tipic pentru un tânăr, dacă ai harul umilinței și podoaba interioară, ce manifestă ardoarea și zel; dar atitudinea unui tânăr cu câțiva ani de experiență demonstrează un zel distrugător și un spirit mustrător, este foarte necorespunzătoare și provoacă o profundă nemulțumire. Nimic nu ar putea distruge mai repede ca aceasta influența ta. Blândețea și amabilitatea, toleranță și răbdare, a nu te simți ușor de provocat și a suporta, aștepta și suferi totul, aceste lucruri sunt fructele pe care le produce pomul prețios al iubirii, de creștere cerească. Acest copac, dacă este hrănit, va rămâne întotdeauna verde, ramurile sale nu vor cădea și frunzele nu se vor veșteji. Este nemuritor, veșnic și continuu udat de roua cerului. 1TT 207,2

INIMA UMPLUTĂ CU DUHUL LUI DUMNEZEU ARATĂ AMABILITATE APROAPELUI SĂU. Toți cei care fac acest lucru nu vor mai fi în ÎNTUNERIC, pentru că “întunericul” său va fi ca “mijlocul zilei”. – 4CB 1173.1.

1. Există unii care tratează ușuratic, folosind SARCASMUL și chiar și BATJOCURA , pe cei care se deosebesc de ei. Alții prezintă o serie de obiecții față de orice interpretare nouă, însă atunci când aceste obiecții sunt clar răspunse prin cuvintele Scripturilor, ei nu recunosc dovezile prezentate nici nu recunosc că sunt convinși. Întrebările lor nu erau menite să ajungă la adevăr, ci la simpla intenție de a deruta mintea altora. TM 108.2

2. Unii s-au gândit că este o dovadă a clarității și superiorității intelectuale a duce mințile în perplexitate cu privire la ceea ce este adevărul. RECURG LA O ARGUMENTARE SUBTLĂ, LA JOCUL CUVINTELOR; Ei iau un avantaj nedrept prin punerea de întrebări. Când întrebările lor au fost clar răspunse, ei schimbă subiectul și sar la un alt punct pentru a evita să recunoască adevărul. Trebuie să ne protejăm împotriva păstrării spiritului care dominau pe evrei. NuU DOREAU SĂ ÎNVEȚE DE LA HRISTOS, PENTRU CĂ EXPLICAREA SCRIPTURILOR CE O OFEREA EL NU ERA ÎN CONCORDANȚĂ CU IDEILE LOR; de aceea el Îl SPIONAU ÎN DRUMUL LUI, “urmărind-L, și ÎNCERCÂND SĂ VÂNEZE VREUN CUVÂNT DIN GURA LUI PENTRU A-L ACUZA”. Să nu aducem asupra noastră teribila denunțare din cuvintele Salvatorului: “Vai de voi, interpretori ai legii! pentru că ați luat cheia științei; voi înșivă nu ați intrat, și pe cei care intrau i-ați împiedicat. TM 108.3

3. În purtarea noastre cu societatea, familia, sau orice alte relații care intervin în viață, fie ele limitate sau extinse, există mai multe modalități prin care putem recunoaște pe Domnul nostru și MULTE MODURI PRIN CARE ÎL PUTEM NEGA. PUTEM SĂ ÎL NEGĂM ÎN CUVINTELE NOASTRE, VORBIND RĂU DE ALȚII, prin conversații nebune, glume și BATJOCURI, prin cuvinte deșarte sau lipsite de bunătate, sau ocolind adevărul VORBIND ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI. Cu cuvintele noastre putem mărturisi că Hristos nu este în noi. PRIN CARACTERUL NOSTRU ÎL PUTEM NEGA, iubind comoditatea noastră, refuzând sarcinile și greutățile vieții pe care cineva trebuie să le poarte în cazul în care noi nu o facem, și iubind plăcerile păcătoase. De asemenea, putem nega pe Hristos prin mândria de îmbrăcăminte și conformitatea cu lumea sau printr-un comportament fără curtoazie. PUTEM SĂ-L NEGĂM PRIN PROPRIILE NOASTRE OPINII, ȘI ÎNCERCÂND SĂ ÎNĂLȚĂM ȘI SĂ JUSTIFICĂM EUL. Putem de asemenea să-L negăm permițând ca mintea să se ocupe cu un sentiment de iubire bolnăvicioasă și să mediteze la presupusa noastră soartă rea și așa zisele încercări. IPC 145.1

In fiecare ora din zi ar trebui să înțelegem că Domnul este aproape, că vede tot ceea ce facem și aude fiecare cuvânt pe care îl rostim … CUVINTELE VULGARE, LUMEȘTI, NECREȘTINE POT FI REPREZENTATE CA „FOC STRĂIN“, și cu acestea Dumnezeu nu poate avea nimic de a face. Râsul zgomotos și tare este o negare a lui Dumnezeu în suflet; CĂCI DEZVĂLUIE CĂ ADEVĂRUL NU TRONEAZĂ ÎN INIMĂ … PRIN CUVINTELE NOASTRE DEȘARTE ȘI PRIN EXEMPLUL NOSTRU NECREȘTIN DEZONORĂM PE DUMNEZEU ȘI PUNEM ÎN PERICOL NU NUMAI PROPRIUL NOSTRU SUFLET, CI ȘI SUFLETELE CELOR CU CARE NE RELAȚIONĂM. AFC 138,4

CUVINTELE ȘI ACȚIUNILE FORMEAZĂ CARACTERUL. Prin urmare, cuvintele noastre trebuie să fie curate, pure, simple și totuși înalte. Darul vorbirii este un talent valoros, iar DOMNULUI NU-I FACE PLĂCERE SĂ AUDĂ EXPRESII VULGARE, IEFTINE ȘI DEGRADANTE CARE DENOTĂ ÎN MOD CLAR VICIU ȘI CHEF. Nici un creștin nu ar trebui să se coboare pentru a imita obiceiurile celorlalți sau pentru le lua de la ei… Aceste cuvinte urâte nebune sunt note discordante și nu contribuie la fericirea nimănui. Ele sunt o degradare a spiritualității. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU LE INTERZICE . AFC 142.1

4 Numele slujitorilor aleși de Dumnezeu au fost tratați cu lipsă de respect și, în unele cazuri, cu dispreț absolut de către anumite persoane care ar fi trebuit să-i înalțe. COPII AU AUZIT COMENTARIILE LIPSITE DE RESPECT ALE PĂRINȚILOR LOR CU PRIVIRE LA MUSTRĂRILE SOLEMNE ȘI LA AVERTIZĂRILE DATE DE CĂTRE SLUJITORII LUI DUMNEZEU. AU ÎNȚELES EXPRESIILE BATJOCORITOARE ȘI DISPREȚUITOARE care, din când în când le-au ajuns la urechi, iar tendința a fost de a pune în minte interesul etern și sacru la același nivel cu problemele comune ale lumii. Ce lucrare fac acești părinți transformându-și copiii în necredincioși din copilărie! Astfel este cum se învață copiii să fie ireverenți și să se revolte împotriva mustrărilor ce le trimite cerul împotriva păcatului. IPC 316.1

SLUJITORII LUI HRISTOS NU TREBUIE SĂ ACȚIONEZE DUPĂ PORNIRILE INIMII FIREȘTI. Ei au nevoie să aibă o comuniune intimă cu Dumnezeu, ca nu cumva, SUB PROVOCARE, EUL SĂ SE RIDICE ȘI SĂ LASE SĂ LE SCAPE UN TORENT DE CUVINTE DEZAVANTAJOASE, care sunt departe de a fi ca roua și ca picăturile suave, care reâmprospătează plantele ofilite. ACESTA ESTE CEEA CE SATAN VREA CA EI SĂ FACĂ; PENTRU CĂ ACESTEA SUNT METODELE SALE. EL ESTE BALAURUL CARE SE MÂNIE, ESTE DUHUL LUI SATAN CEL CARE SE DESCOPERĂ ÎN MÂNIE ȘI ACUZATII. Dar slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie reprezentanții Săi . El dorește ca ei să negocieze doar cu moneda cerului, adevărul care poartă propria Sa imagine și inscripție. Puterea prin care trebuie să învingă răul este puterea lui Hristos. Slava lui Hristos este tăria Lui. Trebuie să-și fixeze ochii pe frumusețea Lui. Atunci, vor putea prezenta Evanghelia cu tact și cu bunătate divină. ȘI SPIRITUL CARE SE MENȚINE AMABIL SUB PROVOCARE VA VORBI MAI EFICIENT ÎN FAVOAREA ADEVARULUI DECÂT ORICE ARGUMENT, ORICÂT DE ENERGETIC AR FI. DTG 319.2

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (Exod 20, 16). PP 309.2
Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenţie de a – l înşela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici. Intenţia de a înşela constituie o minciună. Printr – o privire a ochiului, o mişcare cu mâna, o expresie a feţei pot spune tot atât de bine o minciună, ca şi prin cuvinte. ORICE EXAGERARE INTENȚIONATĂ ÎN VORBIRE , ORICE ALUZIE SAU ORICE INSINUARE FĂCUTĂ ÎN MOD CALCULAT, CU GÂNDUL DE A FACE O IMPRESIE GREȘITĂ SAU EXAGERATĂ, CHIAR POVESTIREA UNOR FAPTE ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ DUCĂ ÎN RĂTĂCIRE PE CINEVA, TOATE ACESTEA CONSTITUIE O MINCIUNĂ. Acest precept interzice ORICE ÎNCERCARE DE A VĂTĂMA BUNUL NUME AL SEMNULUI NOSTRU PRIN RELATĂRI INEXACTE SAU BĂNUIELI RELE, PRIN VORBIRII DE RĂU SAU BÂRFELE. Chiar şi ASCUNDEREA INTENȚIONATĂ A ADEVĂRULUI, de pe urma căreia alţii pot fi păgubiţi, este o violare a poruncii a noua. PP 309.3

Unii manifestă un spirit distant şi rece şi o mândrie respingătoare, care îi inhibă pe cei ce se află în sfera lor de influenţă. Această atitudine este contagioasă; ea creează o atmosferă care risipeşte bunele intenţii; blochează spiritul natural al simpatiei, cordialităţii şi iubirii omeneşti şi, sub influenţa ei, oamenii sunt frustraţi, iar dorinţa lor de a fi sociabili şi generoşi este anihilată. 2MCP 482.4
Această stare de depresie nenaturală afectează nu numai sănătatea spirituală, ci şi sănătatea fizică. Confuzia şi răceala unei asemenea atmosfere nesociabile se reflectă în înfăţişarea exterioară. Feţele celor ce sunt binevoitori şi înţelegători vor străluci de lumina adevăratei bunătăţi, în timp ce înfăţişarea acelora care nu cultivă gânduri bune şi motive neegoiste va trăda sentimentele ascunse din inimile lor. – Testimonies for the Church 4:64 (1876). 2MCP 483.1

UNDE ESTE DUHUL DOMNULUI , ACOLO ESTE BLÂNDEȚE , RĂBDARE, AMABILITATE ȘI ÎNDELUNGĂ RĂBDARE. UN ADEVĂRAT DISCIPOL AL LUI CRISTOS VA CĂUTA SĂ IMITE MODELUL.. . 2JT 257,1

Faptul că îi judecăm pe fraţii noştri, că îngăduim ca simţămintele noastre să fie stârnite împotriva lor, atunci când credem că nu s – au comportat tocmai corect faţă de noi, nu va aduce nici o binecuvântare în inimile noastre şi nu va îmbunătăţi în nici un fel situaţia creată. Eu nu îndrăznesc să permit ca simţămintele mele să alunece pe calea vânării tuturor motivelor de nemulţumire, repetându – le mereu şi mereu şi trăind într – o atmosferă de neîncredere, ostilitate şi disensiune. – Letter 74, 1888. (Our High Calling, 239.) 2MCP 791.1

Stând în spatele lui Pilat, privind panorama întregii curţi, Domnul Hristos a auzit ocările; dar, faţă de toate acuzaţiile false aduse împotriva Sa, n – a răspuns nici un cuvânt. Întreaga Sa comportare dădea mărturie despre o evidentă nevinovăţie. El stătea nemişcat de furia valurilor ce tălăzuiau în jurul Său. Era ca şi când valurile apăsătoare ale mâniei, ridicându – se mai mult şi tot mai mult, asemenea valurilor oceanului cuprins de furtună, se spărgeau asupra Lui, dar fără să – L atingă. El rămânea tăcut, dar tăcerea Lui era elocventă. Era asemenea unei lumini strălucind dinăuntru în afara Lui. HLL 726.3

“S.D.A Bible commentary volume 6”
Suntem sfătuiți SĂ NU PERMITEM COMUNICĂRII CORUPTE SĂ IASĂ DIN GURA NOASTRĂ ; dar o comunicare coruptă nu este pur și simplu ceva vulgar și josnic. Este orice comunicare care va eclipsa din minte viziunea lui Cristos, care va bloca din suflet adevărata simpatie și iubire. Este o comunicare în care dragostea lui Cristos nu este exprimată, ci mai degrabă sentimente de caracter necreștin. (Letter 43, 1895). 6BC 1117.16

“Testimonies for the church volume one”
Pastorul nu ar trebui să își lase garda jos pentru nici o singură clipă. El lucrează să-i înalțe pe alții prin aducerea lor pe platforma adevărului. Să arate altora că adevărul a făcut ceva pentru el. EL AR TREBUI SĂ VADĂ RĂUL ACESTOR EXPRESII NEGLIJENTE, DUREROASE ȘI VULGARE și ar trebui să pună capăt și să disprețuiască totul din acest caracter. DACĂ NU FACE ACEST LUCRU, CONVERTIȚII LUI SE VOR MODELA DUPĂ EL. 1T 445.1
“A call to stand apart”
Adu-ți aminte că este privilegiul tău și datoria ta de a lucra împreună cu Dumnezeu în orice fel posibil. Nu trebuie să te cobori la același nivel cu cei necredincioși și să glumești și să râzi în conversație necioplită sau vulgară. CA 76.1
RĂSPUNSUL 2

Problema este și mai gravă atunci când persoana despre care se vorbeste atât de rău este un mesager al lui Dumnezeu:

Am văzut starea unora care au aderat la adevărul prezent, dar nu ascultau de viziuni – modul în care Domnul a ales să învețe, în unele cazuri, pe cei care greseau în adevărul biblic. AM VĂZUT CĂ CEI CARE AU ATACAT VIZIUNILE NU ATACAU VIERMELE – instrumentul slab prin care a vorbit Dumnezeu – CI PE SPIRITUL SFÂNT. Am văzut că era un lucru mic să vorbești împotriva instrumentului, dar că era periculos să subestimezi cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut că, dacă aceștia erau în eroare și Dumnezeu voia să le arate erorile lor prin viziuni, și ei disprețuiau învățăturile lui Dumnezeu date prin viziuni, ar fi lăsați să-și urmeze propriile lor căi și ar merge pe calea erorii și ar crede că sunt pe calea cea bună până când și-ar da seama prea târziu. Apoi, în timpul de strâmtorare i-am auzit strigând către Dumnezeu în agonie: „De ce nu ne-ai arătat greșelile noastre ca să fi putut face ceea ce este corect și să fi fost pregătiți pentru acest timp?“ Apoi, un înger i-a arătat și a spus: „Tatăl meu a învățat, dar nu a-ți fost dispuși să fiți învățați. A VORBIT PRIN VIZIUNI, dar ați respins vocea Lui și El va abandonat propriilor voastre căi ca să fiți mulțumiți de propriiile voastre fapte. “ (Volante, pentru cei care Primesc sigiliul Dumnezeului cel viu, [broșura din 31 ianuarie 1849). 1MS 45.1

Mat 12:31 Din această cauză vă spun: Orice păcat și orice blasfemie vor fi iertate oamenilor; DAR BLASFEMIA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT NU VA FI IERTAT OAMENILOR.

Mat 12:32 Și oricui VORBEȘTE UN CUVÂNT ÎMPOTRIVA FIULUI OMULUI, îi va fi iertat; DAR ORICUI VORBEȘTE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT, NU ÎI VA FI IERTAT NICI ÎN ACEASTĂ LUME, NICI ÎN CEA CARE VINE.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960