a un mundo que perece...

Martirajul e la culme?

 

ACUZAȚIE
Daisy spune ca Isus i-a zis că martirajul e la culme. Victor spune că acest lucru nu e adevărat, că martirajul va fi la culme dupa decret.

Apoc 13:15 Și ea avea putere să dea viață icoanei fiarei, pentru ca icoana fiarei deopotrivă să vorbească și să facă SĂ FIE UCIȘI atâția câți nu se închină icoanei fiarei.

Apoc 20: 4 Și am văzut tronuri, și ei au șezut pe ele și le-a fost dată judecată; și am văzut sufletele CELOR DECAPITAȚI pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu și care nu s-au închinat fiarei, nici icoanei sale și nici nu i-au primit semnul pe frunțile lor sau pe mâinile lor; și au trăit și au domnit cu Cristos o mie de ani.

RĂSPUNS

1) Există mai multe martiraje după cum există o Biserică vizibilă și una invizibilă. Isus vede totul, El vede și Biserica lui invizibilă pe care noi nu o putem vedea, și această Biserică este de asemenea ținta atacurilor celui rău.
Mulți creștini sunt astăzi uciși fizic, chiar dacă ei nu au adevărul advent, ei sunt totuși Biserica invizibilă a lui Dumnezeu.
Martirajul fizic, de moarte, al bisericii vizibile (Apoc 20:4) va fi după decret, în micul timp de strâmtorare. Mulți adventiști vor fi inchiși sau uciși.
Decretul de moarte pentru cei 144mii va fi după inchiderea harului și niciunul dintre cei 144mii nu va fi omorât.
2) Biblia și Spiritul Profetic ne învață că martirajul nu se referă doar la a fi ucis fizic, ci și a fi persecutat, acuzat, bârfit, vorbit de rău.
ASTĂZI MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL AL RĂMĂȘIȚEI ESTE LA CULME, după cum îi spune Isus lui Daisy. Cei ce țin adevărul SUNT PERSECUTAȚI (UCIȘI) de către Organizația Adentiștilor de Ziua a Șaptea nominali, laodiceeni.

Deoarece martirajul fizic este un adevăr clar pentru adventiștii de ziua a șaptea, mai jos ne vom ocupa să arătăm dovezile inspirate pentru MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL CARE ASTĂZI ESTE LA CULME ÎN ORGANIZAȚIA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA (Ezech 34).
DOVEZI DIN BIBLIE

COMENTARIU: persecuția, lipsa mâncării, lipsa îmbrăcăminții, mânia, acuzațiile mincinoase, bârfa și orice vorbire de rău sunt egale cu A UCIDE , in ochii lui Dumnezeu. În Biblie NELEGIUIREA e numită de Dumnezeu URÂCIUNE ȘI VĂRSARE DE SÂNGE.
+
Ps 44: 22 Da, datorită ție SUNTEM UCIȘI CÂT ESTE ZIUA DE LUNGĂ; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+ (Pavel explică ce este această ucidere continuă… )
Rom 8: 33-36 Cine va aduce O ACUZAȚIE împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care declară drept.
CINE ESTE CEL CE CONDAMNĂ? Cristos este cel ce a murit; da, mai mult, a și fost înviat, cel ce și este la dreapta lui Dumnezeu, care de asemenea mijlocește pentru noi.
Cine ne va separa de dragostea lui Cristos? NECAZ, sau STRÂMTORARE, sau PERSECUȚIE, sau FOAMETE, sau GOLICIUNE, sau PERICOL, sau SABIE?
Așa cum este scris: Datorită ție SUNTEM UCIȘI cât este ziua de lungă; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+
Ier 18: 18 Atunci au spus ei: Veniți și să plănuim planuri împotriva lui Ieremia, pentru că legea nu va pieri de la preot, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul de la profet. VENIȚI ȘI SĂ ÎL UCIDEM (nakah=to strike, smite, hit, beat, slay, kill) CU LIMBA (law-shone=limbaj, vorbire) și să nu luăm seama la niciunul dintre cuvintele lui.
+
Mat 5:21,22 Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: SĂ NU UCIZI; și oricine va ucide va fi sub amenințarea judecății.
Dar eu vă spun că: ORICINE ESTE MÂNIOS fără motiv pe fratele său, va fi sub amenințarea judecății; și oricine va spune fratelui său: Raca, va fi sub amenințarea consiliului; dar ORICINE VA SPUNE : NEBUNULE , va fi sub amenințarea focului iadului. View more
+
Isa 33:15 Cel ce umblă cu dreptate şi vorbeşte cu integritate; cel ce dispreţuieşte câştigul oprimărilor, care îşi scutură mâinile de la ţinerea mitelor, CARE ÎȘI ASTUPĂ URECHILE DE LA AUZIREA SÂNGELUI şi îşi închide ochii de la vederea răului;
+
Isa 59:3 Fiindcă MÂINILE VĂ SUNT ÎNTINATE CU SÂNGE şi degetele voastre cu nelegiuire; BUZELE VOASTRE AU VORBIT MINCIUNI, LIMBA VOASTRĂ A BOLBOROSIT PERVERSITATE.
+
Isa 59:7 Picioarele lor aleargă la rău şi SE GRĂBESC SĂ VERSE SÂNGE NEVINOVAT, GÂNDURILE LOR SUNT GÂNDURI ALE NELEGIUIRII; risipire şi nimicire sunt pe cărările lor
+
Jer 7:6 Dacă nu veți OPRIMA pe străin, pe cel fără tată și pe văduvă ȘI NU VEȚI VĂRSA SÂNGE NEVINOVAT în acest loc, nici nu veți umbla după alți dumnezei spre vătămarea voastră
+
Jer 22:3 Astfel spune DOMNUL: Faceți judecată și dreptate și eliberați pe cel prădat din mâna opresorului și NU NEDREPTĂȚIȚI, NU ASUPRIȚI pe străin, pe cel fără tată, nici pe văduvă, nici NU VĂRSAȚI SÂNGE NEVINOVAT în acest loc.
+
Ezechiel 18: 10-13 Dacă el naște un fiu care este tâlhar, UN VĂRSĂTOR DE SÂNGE și care face cuiva unul din aceste lucruri,
Și care nu împlinește niciuna din acele datorii, ci a mâncat pe munți și A PÂNGĂRIT-o pe soția aproapelui său,
A OPRIMA pe sărac și pe nevoiaș, A JEFUIT prin violență, NU A DAT ÎNAPOI garanția și ȘI-A RIDICAT OCHII SPRE IDOLI, a făcut urâciune,
A DAT CU CĂMĂTĂ și A LUAT DOBÂNDĂ, să trăiască unul ca acesta? Nu va trăi; a făcut toate aceste urâciuni; va muri negreșit, sângele lui va fi asupra lui.
+
Ezechiel 22: 1 Mai mult, cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Și tu, fiu al omului, vei judeca, vei judeca tu CETATEA SÂNGEROASĂ ? Da, fă-o să cunoască TOATE URÂCIUNILE ei.
3 Atunci să spui: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Cetatea VARSĂ SÂNGE în mijlocul ei, ca să vină timpul ei și își face idoli împotriva ei însăși pentru a se pângări.
4 Tu ai devenit vinovată în SÂNGELE TĂU PE CARE L-AI VĂRSAT ; și te-ai pângărit în idolii tăi pe care i-ai făcut; și ai făcut ca zilele tale să se apropie și ai ajuns la anii tăi; de aceea te-am făcut ocară pentru păgâni și batjocură pentru toate țările.
5 Cei de aproape și cei de departe de tine te vor batjocori, pe tine care ești mârșavă și mult chinuită.
6 Iată, prinții lui Israel, fiecare, au fost în tine CA SĂ VERSE SÂNGE după puterea lor.
7 În tine AU DISPREȚUIT pe tată și pe mamă; în mijlocul tău s-au purtat cu OPRIMARE cu străinul; în tine AU CHINUIT pe cel fără tată și pe văduvă.
8 AI DISPREȚUIT lucrurile mele sfinte și ai pângărit sabatele mele.
9 În tine sunt oameni DEFĂIMĂTORI pentru a vărsa sânge; și în tine ei mănâncă pe munți; în mijlocul tău ei lucrează cu DESFRÂNARE.
10 În tine AU DESCOPERIT ei GOLICIUNEA TATĂLUI LOR; în tine AU UMILIT pe cea care era pusă deoparte din cauza murdăriei.
11 Și unul A FĂCUT URÂCIUNE cu soția aproapelui său; și un altul a pângărit-o cu DESFRÂNARE pe nora lui; iar un altul în tine A UMILIT-O PE SORA SA, pe fiica tatălui său.
12 În tine au luat ei DARURI PENTRU A VĂRSA SÂNGE ; ai luat CAMĂTĂ și dobândă și ai câștigat cu LĂCOMIE de la aproapele tău prin JECMĂNIRE și pe mine M-AI UITAT, spune Domnul DUMNEZEU.
+
Eze 23:37 Pentru că ele AU CURVIT ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR; și cu idolii lor au comis adulter și de asemenea au făcut pe fiii lor, pe care mi i-au născut, să treacă pentru ele prin foc, pentru a-i mânca.
+
Eze 23:45 Și bărbații drepți, le vor judeca după felul celor adultere și după felul femeilor care varsă sânge, PENTRU CĂ SUNT ADULTERE ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR.
+
Isaia 1:15-17 Şi când vă întindeţi mâinile, îmi voi ascunde ochii de voi, da, când faceţi multe rugăciuni, nu voi asculta; MÂINILE VĂ SUNT PLINE DE SÂNGE. Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; puneţi deoparte facerile voastre de rău din faţa ochilor mei; ÎNCETAȚI SĂ FACEȚI RĂUL;
Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, UȘURAȚI PE OPRIMAT, JUDECAȚI PE CEL FĂRĂ TATĂ, PLEDAȚI PENTRU VĂDUVĂ.
+
Os 6:8 Galaad este o cetate a celor care lucrează NELEGIUIRE şi este pângărit cu SÂNGE
+
Mica 3: 9-11 Ascultați aceasta, vă rog, voi, căpetenii ale casei lui Iacob și prinți ai casei lui Israel, care DETESTAȚI JUDECATA și PERVERTIȚI toată ECHITATEA.
10 Ei zidesc Sionul cu SÂNGE și Ierusalimul cu NELEGIUIRE .
11 Căpeteniile acestora judecă PENTRU MITĂ și preoții acestora învață PENTRU PLATĂ , și profeții acestora ghicesc PENTRU BANI , totuși ei se vor sprijini pe DOMNUL și vor spune: Nu este DOMNUL printre noi? Niciun rău nu poate veni asupra noastră.
+
Mica 7:2-6 OMUL BUN a pierit de pe pământ; nu este niciunul INTEGRU printre oameni; TOȚI STAU LA PÂNDĂ DUPĂ SÂNGE ; EI VÂNEAZĂ cu o plasă, fiecare bărbat pe fratele lui.
3 Pentru CA SĂ FACĂ RĂUL CU AMÂNDOUĂ MÂINILE cu zel, și prințul și judecătorul cer o RĂSPLATĂ ; și omul mare, ÎȘI ROSTEȘTE DORINȚA TICĂLOASĂ; ASTFEL ÎNCHEIE TÂRGUL.
4 Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai integru este mai ascuțit decât un gard de spini; ziua paznicilor tăi și a cercetării vine; acum va fi uimirea și nedumerirea lor.
5 Nu vă încredeți într-un prieten, nu vă puneți încrederea într-o călăuză; păzește-ți ușile gurii tale de cea care se întinde la pieptul tău.
6 Fiindcă fiul îl DEZONOREAZĂ PE TATĂ, fiica SE RIDICĂ ÎMPOTRIVA MAMEI sale, NORA ÎMPOTRIVA SOACREI ei; dușmanii unui om sunt oamenii propriei case.
+
Naum 3:1 Vai CETĂȚII SÂNGEROASE ! Este plină toată de MINCIUNI și JEFUIRE; prada nu se depărtează;
+
Habacuc 2: 12 Vai celui ce construiește un ORAȘ CU SÂNGE și întemeiază o CETATE PRIN NELEGIUIRE !

COMENTARIU: martirajul din prezent din Biserica Rămașiței, al liderilor împotriva membrilor ce țin adevărul, este reflectat fidel in Ezechiel 34:
1 Și cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Fiu al omului, profețește împotriva păstorilor lui Israel, profețește și spune-le: Astfel spune Domnul DUMNEZEU păstorilor: Vai fie păstorilor lui Israel care se pasc pe ei înșiși! Nu ar trebui păstorii să pască turmele?
3 Voi mâncați grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna; LE ÎNJUNGHIAȚI pe cele hrănite; dar nu pașteți turma.
4 Pe cea îmbolnăvită nu ați întărit-o, nici nu ați vindecat pe cea bolnavă, nici nu ați legat pe cea zdrobită, nici nu ați întors pe cea alungată, nici nu ați căutat pe cea pierdută; ci CU FORȚĂ ȘI CRUZIME LE-AȚI STĂPÂNIT.
5 Și ele s-au împrăștiat, pentru că nu era păstor; și AU DEVENIT MÂNCARE pentru toate fiarele câmpului, după ce s-au împrăștiat.
6 Oile mele au rătăcit pe toți munții și pe fiecare deal înalt; da, turma mea s-a împrăștiat pe toată fața pământului și nimeni nu a cercetat sau a căutat după ele.
7 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI:
8 Precum eu trăiesc, spune Domnul DUMNEZEU, într-adevăr, deoarece turma mea a devenit o pradă și TURMA MEA A DEVENIT MÂNCARE pentru fiecare fiară a câmpului, deoarece nu era păstor, nici păstorii mei nu căutau oile mele, ci păstorii se pășteau pe ei înșiși și nu pășteau turma mea;
9 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI;
10 Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Iată, eu sunt împotriva păstorilor; și voi cere turma mea din mâna lor și îi voi face să înceteze să mai pască turma; nici păstorii nu se vor mai paște pe ei înșiși; fiindcă voi scăpa turma mea DIN GURA LOR, CA SĂ NU FIE MÂNCARE PENTRU EI.

DOVEZI DIN SPIRITUL PROFETIC

“Manuscript 17, 1898”
Poporul Domnului este în principal alcătuit din săracii acestei lumi, poporul comun. Nu mulți înțelepți, nu mulți puternici, nu mulți nobili sunt chemați. Dumnezeu a ales pe cei săraci ai acestei lumi. Celor săraci le este predicată Evanghelia. Bogații sunt chemați, într-un sens; sunt invitați, dar nu acceptă invitația. Dar în aceste orașe rele, Domnul are mulți care sunt umili și totuși încrezători. Despre mulți dintre aceștia slujitorii Evangheliei nu știu nimic. Bisericile nu îi cunosc, pentru că există mulți profesori, dar puțini care slujesc; dar ei sunt luminile Domnului, strălucind în locuri umile și mizerabile. Răbdători, umili, blânzi, suferind de goliciune, foame și frig, EI SUNT MARTIRII DOMNULUI. Îngerii îi vizitează și poartă la cer raportul potrivit căruia capitalul Domnului, încredințat agenților umani, este folosit greșit, că biserica este vinovată de risipirea mijloacelor Domnului. Ms17-1898.2
A fost o insultă la adresa lui Dumnezeu când David a numărat Israelul. Mustrarea lui Dumnezeu era asupra sa; pentru că s-a făcut ca Dumnezeu, ca și când ar putea spune puterea armatelor lui Israel după numărul lor. “Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, spunând: Nu prin forță, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, spune Domnul oștirilor”. Dumnezeu nu privește numărul Israelului pentru succesul lucrării Sale. Armatele lui numără mii de mii și zece mii de ori zece mii. Aceștia cooperează cu oamenii care se vor uni cu Dumnezeu ca fiind canale de lumină. Ms17-1898.3
Există în orașele noastre mii care au frica de Dumnezeu înaintea lor, care nu au plecat genunchiul lui Baal. Este pentru că atât de mulți dintre aceștia se află în circumstanțe umile că lumea nu îi observă. Dar deși sunt ascunși, in locuri populate si cele izolate, aceștia caută pe Dumnezeu. Ms17-1898.4
Din cauza sărăciei, mulți sunt bolnavi și, din cauza bolii, există atât de multă sărăcie. Mulți în sărăcia lor slujesc altora. Răsplata primită de aceștia va fi proporțională cu ascultarea voită. Isus a văzut cum va fi, și El dorește ca slujitorii Săi să comunice cu acești suferinzi. Ultimul apel al evangheliei trebuie să răsune nu numai în locurile populare, ci și în cele izolate. Ms17-1898.5

“Testimonies for the church volume two”
Dar săracii copii, care cred că mama știe cel mai bine ceea ce este bine, sunt cei mai mari suferinzi. Cursul greșit al mamei a slăbit-o și, dacă îi este frig, se îmbracă în haine peste haine și face același lucru copiiilor, gândindu-se că și lor trebuie să le fie frig. Ușile și ferestrele sunt închise, iar temperatura camerei este crescută. Copiii sunt adesea mititei și slabi și nu posedă un grad ridicat de valoare morală. Soțul și copiii sunt astfel închiși pe timpul iarnă, sclavi ai noțiunilor unei femei controlate de imaginație și, uneori, având o voință de neclătinat. MEMBRII UNEI ASTFEL DE FAMILII SUNT MARTIRI ZILNIC. Ei sacrifică sănătatea capriciului unei femei pline de imaginație, care se plânge și murmurâ. Ei sunt privați, într-o mare măsură, de aer, ceea ce i-ar invigora și le-ar da energie și vitalitate. 2M 532.1
“Healthful living”
Mulți sugari sunt otrăviți dincolo de orice remediu, dormind în pat cu tații lor care folosesc tutunul. Prin inhalarea miasmei tutunului otrăvitor, care este aruncată din plămâni și prin porii pielii, sistemul copilului este umplut cu otravă. În timp ce acționează asupra unor sugari ca o otravă lentă și afectează creierul, inima, ficatul și plămânii și acestea se pierd și se degradează treptat; asupra altora are o influență mai directă, provocând spasme, paralizie și moarte subită. Părinții rătăciți plâng de pierderea celor dragi și se întreabă de providența misterioasă a lui Dumnezeu, care i-a afectat cu atâta cruzime, când providența nu a plănuit moartea acestor sugari. AU MURIT MARTIRI AI POFTEI MURDARE DE TUTUN. Fiecare expirație a plămânilor sclavului de tutun otrăvește aerul din jurul lui. – Reformatorul Sănătății, 1 ianuarie 1872. HL 111.1
“Selected messages book 2”
Mii de copii au murit care ar fi putut să trăiască. EI SUNT MARTIRI AI IGNORANȚEI PĂRINȚILOR despre relația dintre mâncare, îmbrăcăminte și aerul pe care îl respiră, și susținerea sănătății și a vieții. Mamele din trecut, ar fi trebuit să fie medicii propriilor copii. 2SM 469,1
“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
ASTĂZI EXISTĂ MULȚI MARTIRI VII care trăiesc în tăcere, care au încredere în Dumnezeu atunci când sunt ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE, a căror parte pare a fi să trăiască și SĂ SUFERE , primind mângâiere numai de la Isus, care este Sursa puterii lor. ASTFEL DE SUFLETE SUNT MISIONARI. Ei sunt nobilii lui Cristos și numele lor sunt scrise în Cartea vieții Mielului. TSB 47.2

“Manuscript 56, 1886”
La fel va fi cu poporul rămășiță al lui Dumnezeu care este împrăștiat – unii în fortărețele munților, unii exilați, unii urmăriți, unii persecutați. Când se aude vocea lui Dumnezeu și se descoperă strălucirea slavei și încercarea se termină, zgura îndepărtată, ei știu că ei sunt în prezența Celui care i-a răscumpărat prin propriul sânge. Exact ceea ce a fost Cristos pentru Ioan în exilul său, El va fi pentru poporul Său, care este făcut să simtă mâna opresiunii pentru credința și mărturia lui Isus Cristos. Chiar ACEȘTI MARTIRI vor fi într-o zi strălucitori cu slava lui Dumnezeu, pentru că El are credincioși care au fost loiali unde lumea, bisericile, au anulat Legea Lui sfântă. Aceștia au fost duși de furtuna și dezlănțuirea persecuțiilor în crăpăturile stâncilor, dar se ascundeau în Stânca Veacurilor; și în tăria munților, în peșterile și cavernele pământului, Mântuitorul descoperă prezența Lui și gloria Lui. Ms56-1886.14

CONCLUZIE

Astăzi există multe clase de martiri în poporul lui Dumnezeu, vizibil și invizibil astăzi:
-martiri vii suferinzi de foame, sărăcie, boli etc care totuși slujesc lui Dumnezeu
-martiri ai poftelor părinților și ai păcatului neaplicării reformei sanitare în viața practică
-martiri vii “ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE”, persecutați din pricina adevărului, numiți extremiști, dizidenți, separatiști, atomi independenți pe nedrept.
-martiri vii în închisori sau morți din biserica invizibilă, pretutindeni în lume. Aceastą de asemenea e biserica lui Dumnezeu.

Iar in viitor, după decret, vom avea ultimii martiri în micul timp de strâmtorare când încă mai este har. Aceștia sunt toți aceia ce nu vor accepta semnul fiarei sub pedeapsa cu moartea sau închisoarea. (Apoc 20:4)
Putem concluziona că ceea i se spune lui Daisy e adevărat. Martirajul e la culme astazi și el va rămâne la culme până la încheiere, în timpul decretului duminical.

În marele timp de strâmtorare, după închiderea harului se va da decretul de moarte mondial, care nu va produce nici o victimă. Deci după închiderea harului nu va mai fi niciun martir mort.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960