a un mundo que perece...

Tatăl nu poate fi vazut

ACUZATIE:
Tatal nu poate fi vazut de către muritori.

1In 4:12
Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu…

RASPUNS: Ceea ce nici un muritor nu a vazut niciodata, este FAȚA LUI DUMNEZEU TATĂL.
MULTI OAMENI AU VAZUT IN VIS PARTI ALE PERSOANEI SALE, IN AFARA DE FAȚĂ.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

1In4:12 trebuie înțeles în lumina acestui verset…
Ex 33:20 Și a mai spus: Nu poți vedea FAȚA MEA , căci niciun om NU MĂ VA VEDEA și după aceea să trăiască.

AP 6:16 Și spuneau munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne DE LA FAȚA Celui ce șade pe tron și de la furia Mielului;

Daniel a putut vedea părul Tatălui.
+
Daniel 7:9. Am privit până când tronurile au fost așezate și BĂTRÂNUL DE ZILE A ȘEZUT, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA LÂNĂ PURĂ; tronul său era ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând.

Daniel a văzut în viziunile sale pe Dumnezeu Tatăl însă NU FAȚA SA.
+
Daniel 7:13. Am văzut în viziunile nopții și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și A VENIT LA BĂTRÂNUL DE ZILE și l-au adus aproape, înaintea lui.

Stefan a văzut pe Isus si pe Tatăl
+
Fapte 7:56 Și a spus: Iată, VĂD cerurile deschise și PE FIUL OMULUI STÂND ÎN PICIOARE LA DREAPTA LUI DUMNEZEU.

Fața lui Isus se poate privi.
+
Daniel 10:5,6 Atunci mi-am ridicat ochii și am privit și, iată, un anumit om îmbrăcat în in, a cărui coapse erau încinse cu aur pur din Ufaz;
Trupul lui de asemenea era ca berilul și FAȚA LUI CA ÎNFĂȚIȘAREA FULGERULUI și OCHII LUI CA LĂMPI DE FOC și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.
+
Apoc 1:13-17 “y Și în mijlocul celor șapte sfeșnice era cineva asemănător Fiului Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.
CAPUL ȘI PĂRUL LUI ERAU ALBE CA LÂNA, ca zăpada erau de albe; și OCHII LUI ERAU CA FLACĂRA FOCULUI ;
Și picioarele lui asemănătoare aramei fine, ca arzând într-un cuptor; și vocea lui ca vuietul multor ape.
Și avea în mâna lui dreaptă șapte stele; și DIN GURA LUI ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri; și ÎNFĂȚIȘAREA LUI era ca soarele când strălucește în puterea lui.
Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui, ca mort….

În eternitate vom putea vedea fața Tatălui
+
Apocalipsa 22: 3 – 4 “Și nu va mai fi vreun blestem, ci tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea; și robii lui îi vor servi; ȘI VOR VEDEA FAȚA LUI; și numele lui va fi pe frunțile lor. “.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
Daniel vorbind despre Dumnezeu, îl numește Cel Bătrân de zile. Daniel 7: 9. “Și a stat Cel Bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și părul capului ca o lână pură”. ACEST PERSONAJ SE SPUNE CĂ ARE UN CAP ȘI PĂR; acest lucru cu siguranță nu putea fi spus despre El dacă El era imaterial și nu avea nici o formă. Dar mărturia lui Pavel din Evrei 1: 3 trebuie să mulțumească orice minte sinceră cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. Vorbind despre Cristos, el spune: “Care, fiind strălucirea gloriei Sale și imaginea expresă a persoanei Lui (Tatăl)”. MPC 31.2

Arătând că această putere, ca și omul, ar pofti după bogățiile și onorurile lumii și va exercita o mare autoritate. “Am văzut până când s-au așezat(aceasta este traducerea corecta conform dicționarului Strong greacă/ebraică n. tr. ) scaunele de domnie și s-a așezat Cel bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA O LÂNĂ CURATĂ, scaunul lui de domnie ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând”. Al 9-lea vers. Acest verset este atât de evident, încât nu are nevoie de niciun comentariu. ESTE O DESCRIERE A LUI DUMNEZEU TATĂL. HST 15 aprilie 1841, p. 9.8

Despre față :

“Counsels for the church”
Cristos a luat cu El la curțile cerești umanitatea Lui glorificată. Pentru cei care Îl primesc, El dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă Dumnezeu să îi primească ca fiind ai Lui, să locuiască împreună cu El în veșnicie. Dacă în timpul acestei vieți sunt loiali lui Dumnezeu, EI VOR VEDEA ÎN SFÂRȘIT “FAȚA LUI și numele Lui va fi pe frunțile lor”. Apocalipsa 22: 4. ȘI CARE ESTE FERICIREA CERULUI DECÂT A-L VEDEA PE DUMNEZEU? Ce bucurie mai mare ar putea să vină la păcătosul salvat de harul lui Cristos decât să privească fața lui Dumnezeu și să-L cunoască ca Tată? CCh 76.3

“Early Writings”
Moise era mai mare decât oricine care trăise înaintea lui. El a fost foarte onorat de Dumnezeu, fiind privilegiat SĂ VORBEASCĂ CU DOMNUL (cu Isus n. tr) FAȚĂ ÎN FAȚĂ, precum un om vorbește cu un prieten. Lui i s-a permis să vadă lumina strălucitoare și gloria excelentă care Îl înconjura pe Tatăl. EW 162.3

“Gospel Workers 1892”
Bine ar fi pentru noi dacă ne-am putea aminti mereu pe Calvar, unde Isus a purtat povara teribilă a păcatelor lumii. Ascultati-L exclamând în agonia Sa finala: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit!” [Matei 27:46] și amintiți-vă că a îndurat ascunderea FEȚEI TATĂLUI SĂU, ca să nu fie ascunsă pentru totdeauna de omul căzut. El a suferit rușine, biciuire crudă, insultă și batjocură, ca să fim împăcați cu Dumnezeu și să fim mântuiți de moartea fără sfârșit. GW92 419,2

“S. D. A. bible commentary vol 7”
Domnul dă fiecărui înger lucrarea sa pentru această lume căzută. Ajutor divin este oferit bărbaților și femeilor. Ei au ocazia de a coopera cu inteligențele cerești, de a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Se pune înaintea lor posibilitatea dobândirii capacității de a sta în prezența lui Dumnezeu, DE A FI CAPABILI SĂ-I VADĂ FAȚA. 7BC 923.4

“The adventist home”
Gândul lui Dumnezeu va alerga ca un fir de aur prin toate grijile și ocupațiile noastre. Pentru noi, GLORIA FEȚEI SALE va fi din nou pe fața naturii. Vom învăța mereu noi lecții de adevăr ceresc și vom crește în imaginea purității Sale. 11 AH 144.2

“Christ’s object lessons”
Preoții și bătrânii avuseseră dovezi incontestabile ale puterii lui Cristos. În curățirea Sa a templului ei au văzut că autoritatea Cerului STRĂLUCEA DE LA FAȚA LUI. Ei nu puteau rezista puterii prin care vorbea. COL 273.3

“Counsels for the church”
muzica incantatoare in linii melodioase crescand in cinstea lui Dumnezeu si a Mielului; și neîncetate fluxuri de lumină curgând asupra sfinților DE LA FAȚA Celui care șade pe tron ​​și de la Miel; Cf 186.2

“Counsels to teachers, parents and students”
De îndată ce perechea sfântă a încălcat legea Celui Prea Înalt, STRĂLUCIREA DE LA FAȚA LUI DUMNEZEU s-a îndepărtat de la fața naturii. CT 186.1

FAȚA OAMENILOR DE ASEMENEA POATE STRĂLUCI

despre Moise
+
“Selected messages book one”
Hristos a învățat planul Evangheliei lui Moise, iar gloria Evangheliei, prin Cristos, a luminat chipul lui Moise, astfel încât poporul să nu poată privi asupra lui. 1SM 231,3
Moise însuși era inconștient de gloria strălucitoare reflectată pe fața lui și nu știa de ce copiii lui Israel au fugit de la el când s-a apropiat de ei. El i-a chemat la el, dar nu au îndrăznit SĂ PRIVEASCĂ ACEA FAȚĂ GLORIFICATĂ. Când Moise a aflat că poporul nu putea să-i privească fața, datorită gloriei sale, a acoperit-o cu un văl. 1SM 232,1
SLAVA DE PE FAȚA LUI MOISE a fost extrem de dureroasă pentru copiii lui Israel din cauza încălcării lor a legii sfinte a lui Dumnezeu.

despre Zaharia
+
“Desire of ages”
Dar, când ieșea din locul sfânt, FAȚA LUI STRĂLUCEA de slava lui Dumnezeu “și ei au perceput că a văzut o viziune în templu”. DA 99.3

despre crestini
+
“Counsels on health”
Cei care sunt implicați în această lucrare trebuie să reflecte LUMINA SOARELUI CHIPULUI LUI CRISTOS. Aceștia trebuie să fie ca o sare care nu și-a pierdut aroma. CH 211,4

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960