a un mundo que perece...

Viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol

ACUZATIE:
Victor spune ca viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol.
RASPUNS:
Un search in baza de date EGW in engleza ne arata ca nu exista nici o afirmatie inspirata care sa spuna ca viziunile de noapte intre 2 si 4 noaptea sunt DOAR de la diavol. Asadar afirmatia lui Victor nu este bazata pe un STA SCRIS.
Daca ar fi fost astfel, atunci Salvatorul nostru Isus Cristos ar fi informat biserica primara sau cel putin pe E White.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

Geneza 46:2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în VIZIUNILE NOPȚII şi a spus: Iacob, Iacob. Iar el a spus: Iată-mă.
Daniel 2: 19 Atunci taina i-a fost revelată lui Daniel într-o VIZIUNE DE NOAPTE . Apoi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerului.
Daniel 7: 2 Daniel a vorbit și a spus: Am văzut ÎN VIZIUNEA MEA ÎN NOAPTE și, iată, cele patru vânturi ale cerului s-au luptat pe marea cea mare.

Daniel 7: 13 Am văzut ÎN VIZIUNILE NOPȚII și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și a venit la Bătrânul de zile și l-au adus aproape, înaintea lui.

Fapte 16: 9 Și O VIZIUNE I-A APĂRUT ÎN NOAPTE lui Pavel; un anumit bărbat din Macedonia stătea în picioare, chemându-l și spunând: Vino în Macedonia și ajută-ne.

Fapte 27:23,24 Fiindcă AZI NOAPTE A STAT ÎN PICIOARE LÂNGĂ MINE ÎNGERUL DUMNEZEULUI AL CĂRUIA SUNT și căruia îi servesc, spunând: Nu te teme, Pavele, tu trebuie să fii adus în fața Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți care călătoresc cu tine

Fapte 18: 9 Atunci Domnul i-a spus lui Pavel, ÎN TIMPUL NOPȚII, PRINTR-O VIZIUNE: Nu te teme, dimpotrivă, vorbește și nu tăcea;

Fapte 23:11 Iar NOAPTEA URMĂTOARE, DOMNUL A STAT LÂNGĂ EL în picioare și a spus: Pavele, îndrăznește; fiindcă așa cum ai adeverit despre mine în Ierusalim, așa trebuie să aduci mărturie și la Roma

Iov 33:14-16 Căci Dumnezeu vorbește o dată, da, de două ori, totuși omul nu ia seama. ÎNTR-UN VIS, ÎNTR-O VIZIUNE A NOPȚII, când somn adânc cade peste oameni, în dormiri în pat, Atunci el deschide urechile oamenilor și sigilează instruirea lor.

Gen 20: 3 Dar Dumnezeu a venit la Abimelec ÎNTR-UN VIS, NOAPTEA, şi i-a spus: Iată, eşti un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că ea este soţia unui bărbat.

1Imparati 3:5 La Gabaon, DOMNUL I-A APĂRUT LUI SOLOMON ÎNTR-UN VIS NOAPTEA ; şi Dumnezeu a spus: Cere ce doreşti să îţi dau.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
…………………………………………

“Selected messages book 3”
M-am trezit joi dimineața devreme, cam la ora două și scriam de zor despre Adevarata Viță, când am simțit o prezență în camera mea, așa cum am mai simțit de multe ori înainte, și mi-am pierdut toată amintirea despre ce scriam. Păream să fiu în prezența lui Isus. El mi-a comunicat acel lucru în care trebuia să fiu instruită. Totul era atât de simplu încât nu puteam înțelege greșit. 3SM 36.1

“Selected Messages Book 1”
“Când m-am dus în Colorado, am fost atât de împovărată pentru tine încât, în slăbiciunea mea, am scris multe pagini pentru a fi citite la întâlnirea ta de tabără: Slăbită și tremurândă, m-am sculat la ora trei dimineața ca să-ți scriu. Dumnezeu vorbea prin lut. Ai putea spune ca era vorba doar de o scrisoare. Da, era o scrisoare, dar a fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să aducă înaintea minților voastre lucruri care mi-au fost arătate. În scrisorile pe care le scriu, în mărturiile pe care le dau, vă prezint ceea ce mi-a prezentat Domnul. Nu scriu un articol în ziar, care exprimă propriile mele idei. Ele sunt ceea ce Dumnezeu a deschis înaintea mea în viziune – razele prețioase de lumină strălucind de la tron ​​… 1SM 27.2

“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
Dacă aș avea aici jurnalul meu, scris în timpul ultimei mele călătorii în Danemarca, Norvegia și Suedia, aș putea să vă citesc câteva lucruri. Într-o viziune a nopții, treceam prin camerele instituției și am văzut chiar scenele care au avut loc acolo, în această purtare necuviincioasă, bărbați cu femei și femei cu bărbați. Sufletul meu era profund tulburat și m-am sculat și am scris aceste lucruri la ora unu dimineața … TSB 149.1

“Ellen G. White and her critics”
Trei pagini mai departe, în povestea ei, se referă la o viziune de noapte astfel: “În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine.” – Life Sketches of Ellen G. White, 241. EGWC 43.5

“Christian service”
În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine. Chs 87.3

“Colporteur ministry”
Am fost trezită la ora unu, două sau trei dimineața, cu un anumit punct impresionat asupra minții mele, ca și cum ar fi fost vorbit de vocea lui Dumnezeu … CM 128.1
Mi-a fost arătat … că trebuie să mă dedic să scriu lucrurile importante pentru volumul 4 [Tragedia Veacurilor]; – Scrisoarea 1, 1890.
“Selected Messages book two”
În această dimineață nu puteam să dorm după DUPĂ ORA 2. ÎN TIMPUL VIZIUNII DE NOAPTE m-am văzut într-o întâlnire. Rugam mai multe familii să accepte instrucțiunile stabilite de Dumnezeu și să părăsească orașele pentru a-și salva copiii. Unii dintre ei au lăsat timpul să treacă fără să facă o determinare. 2SM 354.1

“Patriarchs and Prophets”
Dar o mână divină urma să deschidă ușile închisorii. Regele Egiptului A AVUT ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE DOUĂ VISE care, aparent, indicau același eveniment și păreau să anunțe o mare calamitate.PP 219.3

“Prophets and kings”
ÎNTR-O VIZIUNE DE NOAPTE, Nebucadnețar a văzut un copac gigantic ce creștea în mijlocul pământului, a cărui coroană se ridica până la cer și ale cărui ramuri se extindeau până la marginile pământului. PK 515.2
“From eternity past”
Esau mergea între timp în fruntea unei armate împotriva lui Iacov, în scopul de a-l ucide. Dar, în timp ce se lupta cu îngerul în acea seară, ALT ÎNGER A FOST TRIMIS SĂ ATINGĂ INIMA LUI ESAU CÂND DORMEA. În visul său, el și-a văzut fratele exilat timp de douăzeci de ani de la casa tatălui său, pentru că se temea pentru viața lui. EP 129.4
“Confrontation”
ÎNTR-O VIZIUNE a NOPȚII vedea o scară mistică, a cărei bază se odihnea pe pământ și a cărei vârf ajunge la oastea stelara, spre cerurile cele mai înalte. Mesagerii cerești urcă și coboară pe această scară de strălucire orbitoare, arătându-i calea care unește cerul cu pământul. El aude un glas care reînnoiește promisiunea milostivirii, a protecției și a binecuvântărilor viitoare. Când Iacov se trezește din acest vis, el spune: “Iehova este cu adevărat în locul acesta, și eu n-am știut-o.” Con 46.2
DOVEZI DE LA PIONIERI:
…………………………………….

“Campfire junior stories from the days of the S.D.A. pioneers”
ÎN NOAPTEA ACEEA O VIZIUNE A FOST DATĂ SOREI WHITE ȘI LA ORA PATRU DIMINEAȚA EA S-A RIDICAT și s-a îmbrăcat și a început să scrie ceea ce i s-a arătat. Mesajul a fost adresat mamei acestei familii, căci în viziunea ei i s-a arătat experiența unora dintre membrii familiei. CFJS 15.4
“The Fannie Bolton story”
La ieșirea din camera mea, am trecut pe lângă ușa surorii White și ușa fiind deschisă, ea m-a văzut și m-a chemat în camera ei, spunând: “Am probleme, frate Starr, și aș vrea să vorbesc cu tine”. FBS 110,5
Am întrebat-o care era cauza necazului ei și ea a răspuns: “Scrierile mele, Fannie Bolton” – doar patru cuvinte. Apoi am întrebat-o ce problemă era cu Fannie Bolton și scrierile ei și am încercat să par complet în neștiință de nici un necaz, ca să aflu ce gândea. Ea a spus: “Vreau să îți spun despre O VIZIUNE PE CARE AM AVUT-O LA ORA 2 ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ. Eram la fel de trează ca și acum, și deasupra mea a apărut un car de aur și cai de argint, iar Isus, în măreția regală, era așezat în car. FBS 110.6

“Colporteur ministry”
Domnul a pus înaintea mea lucruri care au o importanță urgentă pentru prezent și care ajung în viitor. Cuvintele acestea mi-au fost rostite: “Scrie într-o carte lucrurile pe care le-ați văzut și auzit, și las-o să meargă la tot poporul, căci timpul este aproape când istoria trecută se va repeta”. AM FOST TREZITĂ LA UNU, DOUĂ SAU TREI DIMINEAȚA cu un anumit punct ce impresiona puternic mintea mea, ca și cum ar fi vorbit prin vocea lui Dumnezeu …. CM 128.1
“Life Sketches of Ellen G. White”
Apoi i-a spus că UN ÎNGER AL LUI DUMNEZEU O TREZISE LA ORA TREI și că i-a cerut să meargă la întâlnirea pastorilor și să relateze câteva lucruri care i-au fost arătate la Salamanca. Ea a spus că s-a trezit repede și că scria de două ore. LB 315.4
“Counsels for the church”
Dar Dumnezeu, care niciodată nu doarme, și-a trimis îngerul mesager în camera lui Ellen White LA ORA TREI DIMINEAȚA. Ea a fost trezită din somn… . CCH 27,5

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960